Blue.on – budoucnost filtrace oleje s patentem Hengst Filter

15. října 2018, 18:40

Znečištění životního prostředí má stále větší dopad nejen na naše každodenní životy, ale také na trh výrobců automobilových dílů. Snížení počtu vozidel na cestách se zdá být utopií, ale jejich používání a provoz přesto mohou být méně škodlivé pro životní prostředí. Naproti těmto výzvám jde firma Hengst Filter, která letos představila a patentovala inovativní filtr Blue.on, který může v budoucnu nahradit tradiční filtry typu spin-on.

Jak Blue.on mění budoucnost filtrace oleje

Během jednoho roku se na světě vymění přibližně 2 biliony klasických olejových filtrů. Ve vozidlech s těmito filtry je při výměně oleje odstraněn celý filtr i s kovovým obalem, což vyžaduje likvidaci oleje jako nebezpečný odpad, jakož i zpracování kovových a plastových částí (v průměru cca. 415 g / filtr). Taková výměna je velkou zátěží pro životního prostředí a celkové množství odpadu se rovná 500.000 tunám oceli (vystačí na výstavbu 50 Eiffelových věží) a 142.000 tunám odpadního oleje (ekvivalent kapacity tankeru Suezmax). Energie potřebná na zpracování tohoto odpadu se rovná roční spotřebě elektřiny pro dvoumilionové město.

Společnost Hengst je známá uváděním ekologických, moderních a integrovaných filtračních modulů na trh, které jsou již mnoho let montovány do vozů předních výrobců osobních a užitkových vozidel. Nyní přišla řada na Blue.on – řešení šetrné k životnímu prostředí, které nahrazuje staré šroubované plechové olejové filtry, které jsou obtížně recyklovatelné a znečišťují životní prostředí kvůli materiálům používaným k výrobě jejich kovových dílů. Tato inovativní koncepce získala v letošním roce dvě ocenění: Cenu Partslife Environment Award a North Rhine-Westphalia Innovation Award.

Nový filtr Blue.on je charakteristický nízkou hmotností a je z větší části plastový. Jeho koncepce je založena na třech prvcích: spojovací dřík s vestavěným obtokovým a zpětným ventilem, šroubovacím obalem z pevného plastu a filtrační vložkou, která je jediným výměnným prvkem.

Blue.on - budoucnost filtrace oleje s patentem Hengst Filter
Koncepce filtračního systému Blue.on

Koncept filtračního systému Blue.on

Na rozdíl od kovového, šroubovatelného filtru spin-on je vyměnitelná a bez kovových částí filtrační vložka Blue.on vyrobena v souladu s koncepcí ENERGETIC® a je vhodná pro tepelné zpracování. Hengst Blue.on je koncept udržitelného filtru oleje, který lze aplikovat místo klasického filtru (spin-on). Díky tomu bude možné v blízké budoucnosti modernizovat současné motory filtrem Hengst Blue.on.

Výhody pro mechaniky a uživatele

Filtr Blue.on se může zdát podobný filtru spin-on, ale detaily v jeho konstrukci a použité materiály jsou rozdílné. Inovativní plastová konstrukce filtru Blue.on zajišťuje lepší užitné vlastnosti. Lehčí konstrukce snižuje celkovou hmotnost o 23 % ve srovnání s klasickým filtrem spin-on.

Srovnání materiálů a hmotnosti materiálů použitých ve filtru Blue.on a tradičním spin-on
Srovnání materiálů a hmotnosti materiálů použitých ve filtru Blue.on a tradičním spin-on

Úspora hmotnosti dosažená v Blue.on má pozitivní vliv na spotřebu paliva a emise CO2. Nízký obsah kovu navíc významně snižuje riziko koroze kovového obalu a snižují riziko, že se do olejového systému dostanou škodlivé kovové částice. Klasický filtr se skládá ze zhruba 8-12 různých kovových částí (89 % z celkové hmotnosti) a během servisu je zcela vyměněn. Ve filtru Blue.on byl počet kovových součástí snížen na dvě pružiny. To znamená, že během provozu je nahrazena pouze filtrační vložka bez kovových součástí. Náhradní filtrační vložka Blue.on váží pouze 15 % hmotnosti tradičního filtru.

Technologie ventilů pro lepší ochranu motoru

Blue.on obsahuje membránu, která má několik funkcí. Vnější část se používá jako zpětný ventil a vnitřní část slouží jako obtokový ventil. Zpětný ventil se skládá z membrány a listové pružiny, která chrání membránu před příliš vysokým tlakem při průtoku oleje. Obtokový ventil je při standardních podmínkách uzavřen a otevírá se, když je rozdíl tlaku na filtru příliš vysoký a olej neprochází filtrem v dostatečném množství. Otevření obtokového ventilu zajišťuje, že přívod oleje k motoru je dostatečný k udržování mazacího filmu. Navíc chrání filtrační prvek před vysokým tlakem a jeho deformací. Otvírací tlak obtokového ventilu je vždy projektován pro daný typ motoru.

Jaké riziko představuje výměna filtru typu spin-on

Používané olejové filtry typu spin-on nejsou chráněny patentem, takže existuje riziko, že bude instalován filtr, který vypadá zvenku správně, ale uvnitř může obsahovat obtokový ventil se špatnými parametry. To může vést k poruše a do systému mazání se může dostat olej spolu s nečistotami, které by měly být zachyceny filtrem. Kovové částice, které cirkulují v oleji, který maže spolupracují součásti motoru, mohou vést k poškození a předčasnému opotřebení pracovních částí (vačková hřídel, zdvihátka, kroužky, písty, atd.) Vozidla vybavená inovativními filtry Blue.on poskytují ochranu před instalací filtrů nižší kvality, protože obtokový ventil společně s dříkem je doživotně instalovaným prvkem.

Patent za inovace

Patentem chráněná koncepce Blue.on zajišťuje ochranu před nedostatečnou filtrací, k níž dochází u některých filtrů typu spin-on. Materiál filtrační vložky je přizpůsoben individuálním a specifickým požadavkům daného motoru. Přesně nastavený diferenční tlak filtru zajišťuje jeho správnou funkci i při vysokém tlaku, např. během fáze startování za studena. Obtokový ventil Blue.on je navržen tak, aby se otevíral při nejvyšším možném rozdílu tlaku, aby se minimalizoval tok nefiltrovaného oleje.

Rozdíly v konstrukci a využití dlouholetého know-how inženýrů firmy Hengst v koncepci filtrů Blue.on, to jsou přínosy pro životní prostředí, mechaniky a uživatele vozidla.

www.hengst.com

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!