Dobrý start do nového roku – Bosch zvýšil tržby ve všech obchodních oblastech

29. dubna 2015, 12:24

Bosch Group vstoupila úspěšně do roku 2015. V prvním čtvrtletí se zvýšily tržby zhruba o 13 procent.

Po zohlednění vlivu směnného kurzu dosáhl nárůst 5,4 procenta. Mezinárodní dodavatel technologií a služeb v tomto fiskálním roce očekává růst tržeb v rozmezí 3-5 procent po očištění o vliv směnného kurzu. Vzhledem k tomu, že vliv směnného kurzu je značný, Bosch očekává, že nominální růst tržeb bude vyšší než zmíněný rozsah. Na výroční tiskové konferenci v německém Gerlingenu řekl Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Bosch„Naše technologická a ekonomická síla v našich zavedených oblastech podnikání nám dovoluje otevřít nové segmenty trhu.“ Výrobky s přístupem na internet a služby založené na internetu jsou jedním z ústředních předpokladů budoucího růstu tržeb společnosti. „Ve všech svých obchodních oblastech posouváme konektivitu kupředu a aktivně ji formujeme,“ dodal Denner. V roce 2014 Bosch uvedl na trh mnoho nových výrobků a řešení konektivity. Mezi ně patří trouby připojené k internetu a softwarová řešení pro připojené topné systémy a budovy včetně propojeného průmyslu a oblasti mobility.

Obchodní rok 2014: Významný pokrok
Inovace výrobků opět pomohla společnosti Bosch v roce 2014 v mnoha oblastech zlepšit pozici na trhu. V uplynulém finančním roce společnost zvýšila nominálně své tržby o 6,3 procenta na 49 miliard eur (po očištění o vliv směnného kurzu vzrostly tržby o 7,4 procenta). Výši tržeb negativně ovlivnil směnný kurz dočasně silného eura a to téměř ve výši 500 milionů eur. Silný vývoj tržeb přispěl ke zlepšení hospodářského výsledku. Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) dosáhl vloni téměř 3 miliard eur, což odpovídá přibližně 10procentnímu meziročnímu růstu. Hrubý zisk (EBIT margin) za rok 2014 je tedy 6,2 procent. Zhruba o jeden procentní bod vyšší než za rok 2013 po očištění od jednorázových a mimořádných jevů. „Výraznému zlepšení též pomohlo naše pečlivé hlídání nákladů. Rok 2014 byl pro nás úspěšný i přes jen mírný globální ekonomický růst,“ řekl Dr. Stefan Asenkerschbaumer, finanční ředitel a místopředseda představenstva společnosti Bosch. Úplným převzetím společnosti BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (nyní BSH Hausgeräte GmbH), posílil Bosch svou pozici v oblasti inteligentních domů („smart homes“). Spřevzetím společnosti ZF Lenksysteme GmbH (nyní Robert Bosch Automotive Steering GmbH) Bosch přidal do svých činností rostoucí oblast automatizovaného řízení.

Řešení mobility pro dopravu zítřka
Pro Bosch je automatizovaná jízda významnou oblastí pro další růst. Společnost postupně uvádí na trh nové asistenční systémy. Například v roce 2015 bude zahájena sériová produkce dálkově řízeného parkování, asistenta do dopravní zácpy a asistenční funkce pro náhlé vyhýbání a odbočování před protijedoucím vozidlem. V obchodní oblasti Mobility Solutions se více než 2.000 inženýrů a techniků snaží autopilota řidiče změnit v realitu. Pokud jde o budoucnost mobility, Bosch se nezajímá pouze o automatizaci, ale i konektivitu a elektrifikaci. Dodnes obdržel Bosch 30 objednávek na elektrické pohonné jednotky. Každý rok společnost investuje téměř 400 milionů eur do elektromobility, zvláště do dalšího vývoje technologie akumulátorů. „Dopomohli jsme k úspěchu vznětovému motoru. A chceme pomoci uspět i elektrickému pohonu,“ řekl Denner. Jedním z klíčů k úspěchu elektrických pohonných jednotek na trhu je jejich snadné každodenní použití. Například společností Bosch vyvinutá aplikace umožňuje řidičům v Německu přístup k síti pokrývající 80 procent všech k internetu připojených dobíjejících míst v zemi. Pro uživatele to znamená snadné dobíjení svých vozidel.

Bosch se dnes vidí jako dodavatel řešení z oblasti mobility, do které nespadá jen automobil. V roce 2014 byly opět velmi úspěšné systémy, mezi něž se řadí přímé vstřikovaní benzínu či nafty. Postupně se k nim přidávají softwarová řešení a služby pro dopravu. „Konektivita umožňuje vytvářet zcela nová řešení pro intermodální mobilitu budoucnosti. Významný přínos bude mít konektivita pro zákazníka a ochranu přírodních zdrojů i v etablovaných oblastech,“ řekl Denner. V loňském roce Bosch například uvedl online připojený elektronický systém řízení motoru pro jednostopá vozidla. Jezdci mohou díky svému chytrému telefonu odečíst a vyhodnocovat údaje o svém vozidle.

Rostoucí význam znalostí a dovedností v oblasti softwaru
V oblasti konektivity hrají roli „3 S“: senzor, software a služby. Bosch je předním výrobcem mikromechanických senzorů neboli MEMS senzorů. V letošním roce vyrobí těchto „smyslových orgánů“ na 1,6 miliard, což je o 25 procent více než v předchozím roce. Mimoto již několik let společnost rozvíjí své znalosti a dovednosti v oblasti softwaru. Dnes je ze 45.700 pracovníků ve výzkumu a vývoji softwarovým inženýrem každý třetí. Jen v oblasti internetu pracují tři tisíce inženýrů. „Pro Bosch jsou znalosti a dovednosti v oblasti softwaru klíčovým prvkem pro budoucnost,“ řekl Denner. „Vestavěné systémy („embedded software“) jsou již jednou z našich silných stránek a postupně k nim přidáváme další softwarové know-how.“ Teprve nedávno Bosch oznámil, že převezme specialistu na konektivitu – společnost ProSyst, dodavatele specializovaného softwaru typu gateway a middleware. Interpretační software od společnosti ProSyst je používán v inteligentních domácnostech pro komunikaci mezi zařízeními různých výrobců.

Softwarový balíček IoT od Bosch: Platforma pro internet
Bosch IoT suite je ústřední softwarová platforma pro internet.  Zprostředkovává komunikaci a výměnu dat mezi objekty připojenými k internetu jako jsou například výrobní stroje, topné systémy a bezpečností kamery. „Bosch IoT suite“ též dokáže analyzovat a zpracovat takzvaná big data získaná například v propojené výrobě. Některé části IoT suite Bosch zpřístupnil vývojářům open source. „Náš IoT suite má vyzývat ke spolupráci. Při formování propojeného světa věříme otevřeným řešením, protože se domníváme, že umožní popostrčit kupředu na výrobcích nezávislé propojení zařízení a strojů,“ řekl Denner, do jehož působnosti v rámci představenstva společnosti Bosch spadá výzkum a pokročilé inženýrství.

Rozmanité služby internetu
Podle Dennerových slov leží obchodní potenciál internetu především ve službách založených na konektivitě. „Bosch je stejnou měrou dodavatelem technologií i služeb a oboje je pro naše podnikání v oblasti konektivity výhodou.“ I dnes nabízí Bosch širokou škálu řešení služeb v mnoha odvětvích a pro četné zákazníky. Například divize Zabezpečovací systémy nabízí telematické služby jakou je například eCall pro 500.000 vozidel v 16 jazycích. Do konce roku 2015 pomůže Bosch pojišťovnám a leasingovým společnostem se správou až 100.000 vozů jejich připojením k internetu. Na veletrhu v Hannoveru zase představil Bosch Rexroth svého vzdáleného servisního správce (Remote Service Manager). Vzdálená údržba přístrojů je možná díky propojené výrobě.

Bezpečnost a ochrana dat v propojeném světě
Se vzrůstajícím propojením světa stoupá i požadavek na bezpečnost a ochranu dat. „Rozhodujícím faktorem pro všeobecné přijetí s internetem spojených řešení bude ochrana dat, tudíž důvěra lidí,“ řekl Denner. Proto v této souvislosti vyzval Evropskou unii k urychlenému přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů. „Z hlediska práva i technologie je v Evropě ještě spousta práce, aby byla na tyto služby opravdu připravena.“ V oblasti zabezpečení dat si společnost stojí dobře. Bosch zaměstnává více než 100 lidí, kteří se zabývají bezpečným přenosem dat. Provozuje také „kompetenční centrum“, které slouží jako studnice příslušných know-how v oblastech mezi které například patří kryptografické metody a správa bezpečnostních certifikátů.

Obchodní rok 2014 v regionech a obchodních oblastech

Asie-Pacifik: Nejvyšší růst
V regionu Asie-Pacifik Bosch dosáhl v roce 2014 17% růstu tržeb (19 procent po očištění o vliv směnného kurzu) na 13 miliard eur. Díky bezmála 27% podílu na celkových tržbách dosáhl region nového maxima. Růst tržeb byl obzvláště výrazný v Číně, kde tržby vzrostly v nominálních hodnotách o 27 procent tedy na 6,4 miliard eur. 

Severní a Jižní Amerika: Výrazný růst v Severní, náročné podmínky v Jižní
V Severní Americe se náš obchod vyvíjel velmi dobře a vzrostl o 8,6 procent na 8,5 miliard eur. Po očištění o vliv směnného kurzu jde až o 9,3 miliard eur. V Jižní Americe měly na vývoj tržeb negativní vliv nízká produkce automobilového průmyslu a oslabený brazilský real. S 1,5 miliardou eur jde o pokles tržeb po očištění o vliv směnného kurzu o 4,4 procenta oproti předešlému roku. V nominálních hodnotách jde o pokles tržeb o 13 procent.

Evropa: Nadále nepříznivá ekonomická situace
Navzdory stále nepříznivé ekonomické situaci zvýšil Bosch vEvropě své tržby o 2,1 procenta na 26 miliard eur. Po očištění o vliv směnného kurzu jde o růst o 2,5 procenta. Region se na celkových tržbách podílí 53 procenty. I v Německu vzrostly tržby a to o 10,8 miliard eur.

Mobility Solutions: Dvakrát rychlejší růst než trh
Obchodní oblast Mobility Solutions znovu zrychlila tempo svého růstu. Tržby vzrostly o 8,9 procent (9,9 procent po očištění o vliv směnného kurzu) na 33,3 miliard eur. Bosch tak rostl dvakrát rychleji než automobilový trh. Zisk oblasti před úroky a zdaněním (EBIT) činil 2,4 miliardy eur a hrubý zisk dosáhl 7,2 procenta (EBIT margin). Bez vlivu jednorázových a konsolidačních jevů jde zhruba o meziroční zlepšení o 0,9 procentního bodu.

Průmyslová technika: Zpět na vzestupné trajektorii
V roce 2014 dosáhly tržby obchodní oblasti Průmyslová technika 6,7 miliard eur, nominálně klesly o 2 procenta oproti předchozímu roku (o 1 procento po očištění o vliv směnného kurzu). Tento mírný pokles způsobil slabý trh a odprodej aktivit v pneumatické oblasti začátkem roku 2014. Bez zmíněného konsolidačního vlivu tržby vzrostly o 2,5 procenta, o 3,6 procenta po očištění o vliv směnného kurzu. Celkově obchodní oblast Průmyslová technika zvýšila svůj zisk před úroky a zdaněním (EBIT) na 67 milionů eur.

Spotřební zboží: Vedoucí postavení na trhu s elektrickým nářadím
Povzbudivý růst vykázala obchodní oblast Spotřební zboží. Její tržby vzrostly o 5 procent na 4,2 miliardy eur, o 7 procent po očištění o vliv směnného kurzu. V minulém roce oblast vykázala zisk před úroky a zdaněním (EBIT) ve výši 550 milionů eur a hrubý zisk (EBIT margin) ve výši 13,1 procent. V zisku (EBIT) je zahrnut poměrný zisk po zdanění ze společného podniku BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.

Energetika a technika budov: Posílená konkurenceschopnost
V roce 2013 zvýšila obchodní oblast Energetika a technika budov své tržby o 1,7 procent (2,6 procent po očištění vlivu směnného kurzu) na 4,6 miliard eur. Její zisk před úroky a zdaněním (EBIT) dosáhl zhruba 170 milionů eur. Hrubý zisk (EBIT margin) činil 3,7 procent.

Počet zaměstnanců: Tento rok 12.000 nových zaměstnanců
V roce 2015 plánuje Bosch přijmout po celém světě 12.000 vysokoškolsky vzdělaných lidí z toho 1.200 jen v samotném Německu. Počet zaměstnanců společnosti Bosch vzrostl v roce 2014 o 9.000 na celkových 290.000. Po začlenění bývalých společných podniků BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH a ZF Lenksysteme GmbH zaměstnává Bosch Group zhruba 360.000 lidí (k 1. dubnu 2015).

Související články

Změna ve vedení společnosti Robert Bosch v Česku, na Slovensku, v Rakousku
Změna ve vedení společnosti Robert Bosch v Česku, na Slovensku, v Rakousku

Dr. Klaus Peter Fouquet (56) se stane 1. dubna 2015 ředitelem regionálních společností Robert Bosch odbytová s.r.o.,Praha , Robert Bosch spol.s r.o., Bratislava a Reprezentantem Bosch Group v Česku a na Slovensku.Zároveň převezme funkci jednatele společnosti Robert Bosch AG a Reprezentanta Bosch Group v Rakousku. Další oblastí, za kterou ponese odpovědnost, je odbyt ve střední […]

#MediaHackDay: Spolupráce mezi Bosch a Axel Springer Media Entrepreneurs
#MediaHackDay: Spolupráce mezi Bosch a Axel Springer Media Entrepreneurs

První hackathon věnovaný „digitálním médiím ve vozidlech připojených online“. Aplikace mySpin základem současných i budoucích řešení konektivity v vozidlech. Bosch a Axel Springer Media Entrepreneurs připravili na dny 21.–22. března 2015 první společný hackathon na téma „vozidla připojená k internetu“. „Connected Car MediaHackDay“ spojil dohromady síly více než 120 nezávislých návrhářů a vývojářů softwaru a vizionářů […]

Bosch Diesel s.r.o. má nového obchodního ředitele
Bosch Diesel s.r.o. má nového obchodního ředitele

V jihlavské strojírenské firmě Bosch Diesel s.r.o. nastoupil od 1. května 2015 na pozici jednatele a nového ekonomického ředitele Ralph Klaus Carle. Tuto pozici před ním vykonával Hermann Butz, který odešel po necelých čtyřech letech působení v Jihlavě. Hermann Butz převzal v obchodní oblasti Dieselových systémů (DS) Bosch Group celosvětové obchodní vedení za oblast vstřikovacích […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!