Bosch: Výroční obchodní výsledky 2015 v ČR

, 27. května 2016, 8:24

Bosch v České republice zaznamenal další růst, přičemž dosáhl dvouciferného růstu tržeb ve fiskálním roce 2015.

Bosch, přední světový dodavatel technologií a služeb, ukončil fiskální rok 2015 v České republice s konsolidovanými tržbami v hodnotě 694 milionů eur (18,9 miliardy korun) – což ukazuje na dvouciferný růst o 15 procent. Celkové čisté tržby včetně dodávek ostatním společnostem Bosch a nekonsolidovaným legálním entitám ve výši 1,8 miliardy eur (48,4 miliardy korun) představují v porovnání s předchozím rokem více než 13 procentní nárůst.

V rámci České republiky si Bosch vede dobře, důkazem toho je růst všech klíčových obchodních oblastí v roce 2015," uvedl Klaus Peter Fouquet, reprezentant Bosch Group v České republice, během zveřejnění výročních výsledků v Praze. „Jsem potěšen, že kromě růstu tržeb a objemu výroby rostla také činnost výzkumu a vývoje," doplnil. Výzkumné a vývojové centrum automobilové techniky v Českých Budějovicích, které zaměstnává více než 450 inženýrů a techniků, je dnes důležitou součástí výzkumné a vývojové sítě Bosch. Počet zaměstnanců se k 31. prosinci 2015 zvýšil o 400 na celkových 8.000.Bosch nabízí atraktivní technické pozice

Během uplynulého roku se podařilo skupině firem Bosch v České republice vytvořit řadu pracovních míst. Jednalo se především o nové pozice pro závody v Jihlavě a Českých Budějovicích. Tato iniciativa byla podpořena intenzivní náborovou kampaní, ve které společnost využila všechny dostupné nástroje pro vyhledávání vysoce kvalifikovaných pracovníků, od tištěných inzerátů, billboardů až po integrované kampaně na sociálních médiích. Český pracovní trh vykazuje dlouhodobý nedostatek techniků a studentů s praktickými zkušenostmi. Výzkumné a vývojové centrum v Českých Budějovicích nabízí na 40 volných pozic pro inženýry a techniky, a to průběžně během posledních 5let. Technicky vzdělaných pracovníků je všeobecně nedostatek také v Jihlavě, Brně i Mikulově, včetně dělnického personálu.Bosch aktivně podporuje zdokonalování technického vzdělávání

Česká republika se potýká s klesajícím demografickým vývojem obyvatelstva, nízkým zájmem o technické profese a stagnujícím vzdělávacím systémem. Bosch se podílí na procesu zlepšování tím, že nabízí konzultace diplomových prací, spolupracuje s odbornými učilišti a zajišťuje praktické části výuky. Závod v Českých Budějovicích například podporuje nový obor mechatronik na Jihočeské univerzitě, kde zajišťuje pro studenty tohoto oboru praktickou část výuky. Ta probíhá celá v prostorách závodu. Mimoto jsou pořádány pravidelné akce jako například takzvaný „Hi-Tech Day“, během kterého jihlavský závod otevírá své brány mladým lidem ať už studujícím nebo uvažujícím o studiu technického oboru. Aby technické disciplíny vzbudily v žácích i učitelích větší zájem, daruje Bosch školám technické hry. Jihlavský Bosch daroval 40 základním školám stavebnice Merkur a Roto, které využívá 3.000 školáků. Bosch ve spolupráci s Krajem Vysočina zorganizoval druhý ročník krajské soutěže pro smíšené týmy chlapců a dívek, které s použitím stavebnice Merkur řešily technické úlohy z oblasti inženýrské mechaniky. Dalším společným projektem jihlavského závodu Bosch a Kraje Vysočina byla v roce 2015 podpora technických středních škol v Jihlavě, kterým partneři darovali stavebnice Kaipan, obsahující skutečné vozidlo rozložené na díly. Studenti sestavují automobil, který je pak schopen reálného provozu a učí se chápat technologie přímo vlastní činností.Nové trendy: Internet věcí (IoT) a Průmysl 4.0

Bosch je jedinou společností, která působí ve všech třech úrovních internetu věcí: senzory, software, služby. Díky této jedinečné výhodě bude firma, opřená o svůj tradiční byznys, nadále inovativní ve vyhledávání a využívání různorodých příležitostí v internetu věcí. Ve světě propojeného průmyslu, také známého jako Průmysl 4.0., těží Bosch především z praktických zkušeností vycházejících z aplikace propojených řešení u vlastních 250 závodů. Společnost je schopna transformovat tyto „in-house“ zkušenosti do služeb pro třetí strany, čímž se stává nejen představitelem, ale také předním poskytovatelem řešení pro Průmysl 4.0. V rámci Bosch Group celého světa probíhá asi 100 pilotních projektů. Závody v Jihlavě a Českých Budějovicích realizovaly od roku 2013 celkem pět pilotních projektů Průmyslu 4.0. Jednalo se například o monitorování stavu v reálném čase, 3D tisk a data mining. Pro představu: monitorování stavu vřetena u obráběcích strojů v reálném čase zabraňuje nečekaným odstávkám ve výrobě a umožňuje vhodné načasování jeho výměny. Dalším příkladem jsou mobilní aplikace hlášení poruch strojního zařízení, které pomáhají rychleji identifikovat rozbitý stroj a získat potřebnou náhradní součástku ze skladu. Tím se šetří reakční čas a náklady. Navíc brněnský Bosch Rexroth je považován za vedoucího dodavatele řešení pro chytré továrny.Obchodní výhled Bosch Group pro rok 2016

Cílem Bosch Group je navázat na rekordní rok 2015 a pokračovat v růstu i v tomto roce. Jako světový dodavatel technologií a služeb očekává Bosch Group v roce 2016 nárůst svých tržeb o 3 až 5 procent. Ve svém projevu na výroční tiskové konferenci společnosti v Německu v dubnu, generální ředitel společnosti Bosch Volkmar Denner, řekl: „Plánujeme růst nejen v oblasti inovativních produktů, ale také inovativních služeb.“ V oblasti konektivity hrají roli „3 S“: senzor, software a služby. Služby se stávají nedílnou součástí produktového podnikání. Po prodeji hardwaru by měl následovat prodej doplňkových služeb. Bosch těží nejen z technologické různorodosti, ale také z rozsáhlé průmyslové zkušenosti a odbornosti. Nově vzniklé divize Bosch Global Service Solutions, Bosch IoT Cloud nebo Bosch Smart Home System – uvedený na trh na začátku roku 2016, pomáhají naplňovat tuto strategii.

Související články

Bosch: Informace z výroční tiskové konference 2016
Bosch: Informace z výroční tiskové konference 2016

V návaznosti na rekordní rok 2015 chce společnost Bosch i v tomto roce pokračovat v růstovém trendu. Navzdory vyhlídkám na utlumení ekonomiky a geopolitické nejistotě, očekává světový dodavatel technologií a služeb v roce 2016 nárůst svých tržeb o 3 až 5 procent. Bosch chce pokračovat v růstu rychleji, než porostou jeho klíčové trhy. Bude-li v […]

Magazín Formule Bosch 05/2016
Magazín Formule Bosch 05/2016

Právě vyšlo nové vydání magazínu Formule Bosch a Formule Speciál – emise 06/2016.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!