Firma MOTOR expert připravila podnět k aktualizaci metodiky ME a ŠZD

8. května 2012, 0:00

Firma MOTOR expert nechce jen kritizovat současný stav v naší branži. Proto firma připravila podnět k aktualizaci metodiky ME a ŠZD.

K tomu co probíhá a co se připravuje již podrobně paní Irena Kanovská , jednatelka firmy MOTOR expert:

„Souběžně s manuálem, resp. na jeho základech jsme připravovali také kostru, základní návrh textu pro aktualizaci metodiky měření emisí (doposud stále platí metodika z roku 1996) a z toho plynoucí úpravu metodických pokynů pro ŠZD. Naším cílem je vypracovat logický, přehledný, jednoduchý, podrobný, srozumitelný, souhrnný a aktualizovaný materiál se stejnou strukturou kontrolních úkonů ME, do kterého budou zakomponovány průběžné, doposud vesměs verbální pokyny MD ČR (bylo by přínosné mít vše černé na bílém) a který bude vycházet z platných právních předpisů. Změnit literu zákona i vyhlášky je v dnešní době velmi složité. Přesto, že by to v mnoha směrech bylo potřeba, se domníváme, že i za současných podmínek lze udělat kus užitečné a prospěšné práce.

Jak to vidíme my? Zákon by měl definovat hru a vymezit její mantinely. Vyhláška podrobněji popsat její pravidla, podmínky, kdo ji může hrát, s čím, co se bude dít s jejími výsledky, kdo a jakým způsobem pohlídá fair-play. Metodika by měla určovat a školící zařízení učit, jak tuto hru správně hrát. Pořádek a jasno znamená, že nikdo nemusí dávat těžce ulovené kapříky rozhodčím. Rozhodčí nedovolí, abychom prohrávali s týmem, který tuto hru hraje špatně, nefér nebo dokonce zcela virtuálně. Pokud to tak není, vzniká z emisních kontrol či z čehokoliv jiného hokej. No a v něm jsme skuteční mistři světa 🙂

I proto pointou návrhu zůstává zachovat v systému vše funkční a zavedené v souladu s platnými právními předpisy a materiál doplnit o návrh doposud neřešených problémových oblastí, jako je např. měření emisí řízených systémů s palubní diagnostikou OBD. Nezachovat vše zavedené (a v podstatě pomalu končící, jako např. neřízené nebo starší řízené systémy), tzn. překopat celou metodiku od základu by znamenalo asi tolik, jak do včerejšího dne nazývat banán pomerančem a od zítřka mu říkat ananas. Za takovéto situace by pak všichni, kteří tuto hru hrají delší dobu, museli k novým pravidlům požadovat po jejich tvůrcích i potvrzení z psychiatrického vyšetření. Slovo demokracie je slovo krásné a osvobozující. Znamená však i to, že všichni budeme dodržovat stanovené pravidla hry, že všichni s tím budeme počítat a spoléhat se na to. Že někdo pohlídá, aby byly pro všechny stejné a spravedlivé. Mělo by to platit pro provozovatele vozidel, pro emisní stanice, pro školící střediska, pro výrobce či prodejce vybavení atd. Demokracie končí v okamžiku, kdy si pořídíme auto a vyjedeme s ním na silnici. V tomto okamžiku se musíme podřídit pravidlům silničního provozu. Nevím, jak by to vypadalo, kdyby si na cestách každý dělal co chtěl. Obdobně to platí i pro emisní stanice nebo školící střediska ŠZD. Nikdo nás nenutí, abychom si SME či ŠZD otevřeli a začali provozovat. Pokud se však takto rozhodneme, musíme se podřídit pravidlům – černého na bílém. A právě o tom je řeč. Jak se dají korektně dodržovat bílá či rozporuplná místa v nastavených pravidlech? Není vše popsáno, mnoho z pravidel bylo dobrých – v minulém století, mnoho je dobrých doposud. Mnoho důležitých pravidel chybí nebo je chybných. Některé stále říkají „podoj býka“, některé jsou nastavené dobře. Někde chybí kontrola a postihy. Někoho tento stav těší a těží z něho, někdo kritizuje a kromě křiku neudělá nic. Někdo v tichu své poctivosti čeká, že to někdo změní. Někdo se o to bláhově pokouší. To je demokracie – pán Bůh zaplať za ni. Pokud někdo rozhodne a jednoznačně napíše, že majitel emisní stanice je povinen osobně vítat zákazníky s indiánskou čelenkou na hlavě a při tom zpívat aleluja od tóniny Fis dur, budu to dělat, podřídím se a nebo přestanu emisní stanici provozovat. Můžu si vybrat. Demokraticky. Pokud to po mně někdo bude vyžadovat na základě toho, že to kdosi kdysi kdesi řekl nebo že je to na blíže neurčeném místě v zákoně, který jsem povinna znát, to je špatně.

Těší nás, že zájem podílet se na zlepšení situace v této oblasti, tzn. na pokusu udělat jarní úklid na našem malém, z globálního hlediska zcela nepodstatném hřišťátku SME a ŠZD, projevilo mnoho dalších odborníků. Postupně a zcela spontánně se začala vytvářet pracovní skupina pod vedením SISA, jejíž členové se aktivně a fundovaně podílí na upřesnění, doplnění či změnách jednotlivých bodů návrhu. Nutno dodat, že bez nároků na odměnu, na úhradu cestovních či jiných výdajů atd. Na dnešní dobu – obdivuhodné! V současnosti by měl aktualizovaný obsah metodiky odpovídat stávajícím právním předpisům, předpisům EU a především současným technickým aspektům. Jeho konečná podoba bude výsledkem názorové jednoty či alespoň akceptace všech zúčastněných odborníků, protože každý jeden by danou větu nebo formulaci napsal určitě úplně jinak. Více hlav více ví, na druhé straně, dát dohromady takovýto materiál s velkou pracovní skupinou je úkol přímo nadlidský. U osobního setkání chce každý říci svůj názor nebo reagovat na názor kolegu. Dlouhé debaty však efektivně neřeší konkrétní problém, což ukázalo druhé společné sezení 24.4.2012 v Praze. Přibyli další účastníci a také informace od zástupce MD ČR o tom, že se na podzim chystá novela Zákona č. 56/2001 Sb. (měla by být na stránkách MD ČR), následně příprava vyhlášky a že pracovat na metodických pokynech pro měření emisí vycházejících ze současné legislativy nemá smysl. Zároveň připustil, že se vše může pozdržet, navrhovaný obsah zákona se v parlamentu může ještě změnit, že bude přínosné, pokud se budeme podílet na návrzích pro vyhlášku a že to celé může klidně trvat i další dva nebo tři roky. Nutno dodat, že možná i víc. Zákon č.56/2001 Sb. vznikl v roce 2001, tzn. na metodiku OBD čekáme 11 let!!! Přes tady tu informaci se domnívám, že práce na metodice není zbytečná. Obzvlášť za předpokladu, že v souladu s pravidly EU bude povinnost měření emisí v zákonu zachována. Takže pokud se nalezne souhlas či všeobecně akceptované znění připravovaného materiálu, měli bychom ho, prostřednictvím SISA, předložit jako podnět Ministerstvu dopravy a počkat si na jeho vyjádření. Vydávání metodických pokynů je zcela v jeho kompetenci a při dobré vůli je aktualizované vydání záležitostí jednoho Věstníku dopravy. Pokud novela zákona vypustí či přidá některé body či povinnosti, může být následná úprava, zrušení či změna kontrolních úkonů záležitostí pár hodin. To podstatné technické by mělo být zachováno. Nechce se mi totiž věřit, že by náš parlament byl schopen novelou zákona změnit Ohmův zákon. I když, v naší zemi je možné všechno. Ať to dopadne, jak to dopadne, kus práce se udělalo a ještě udělá. Minimálně pro vlastní dobrý pocit všech zúčastěných.“

V této souvislosti bych Vás ráda poprosila o spolupráci. Budeme rádi za Váš názor provozovatele emisní stanice v následujících otázkách. Odpovědi můžete zaslat na kanovska@motorexpert.cz do 20.5.2012. Předem děkujeme!

Dotazník:
1. Myslíte si, že je nutné něco měnit v oblasti legislativy – zákon, vyhláška, metodika měření emisí?
2. Přivítali byste jasné, jednotné, přehledné, logické pokyny s podrobným popisem jednotlivých kontrolních úkonů ME?
3. Považujete zachování stávající a zavedené metodiky u neřízených a starších řízených systémů za rozumné?
4. Považujete za důležité doplnit metodické pokyny o řízené systémy s palubní diagnostikou OBD?
5. Jaký je Váš názor na zcela logické zrušení „značkovosti“ u OBD systémů?
6. Myslíte si, že se všeobecně v SME/STK dodržují pravidla hry?
7. Ve kterém roce jste si pořídili poslední analyzátor / opacimetr, na kterém momentálně měříte?

Více na www.motorexpert.cz

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 9. května 2012, 0:00 0 0

Dobrý den všem, koho štve emisní legislativa,

Tak návrh do společného fóra odborníků, jak by měla vypadat legislativa podala IHR Technika s.r.o. již v roce 2002, kdy se schvalovala ta dnešní nesmyslná. Od celého pojetí schvalování pracovišť emisí "na značky" jsme se distancovali již tehdy a světe div se, návrhy současné se nechtějí od tohoto systému (jediného na světě) odtrhnout. Důvod? "Když už to Ministerstvo jednou zavedlo, pak to už nebude měnit!".Na shora zmiňovanou schůzku jsme oficielně pozváni nebyli, ale když se nám dostal do ruky dokument s hlavičkou Ministerstva Dopravy, a na tuto schůzku za nás vybojoval jeden svědomitý člověk, kterému není osud emisí v ČR lhostejný, v domnění, že jde o schůzku organizovanou MDČR, bylo pro nás překvapením, jak se takový návrh šije. Byl jsem osobně přede všemi a nahlas ztrapněn paní Kanovskou, že se mi osobně vysmála jak jsem se dovedl pozvat "na chebíčky", ale v omyl mne uvedl dokument s hlavičkou Ministerstva, který, jak jsem se dozvěděl, napsala celý paní Kanovská. To byl asi větší trapas. To by až tak nevadilo jako to, že schůzky byla již v pořadí druhá a nebyly na ní pozváni všichni, kterých se toto profesně a odborně dotýká. Sice jde o kostru, ale někdo zde vymýšlí již jednou vymyslené kolo. Pokud jde o tvorbu něčeho, co nařizuje Evropská Unie a v tomto případě je zde v rozpracování návrh EU, pak je to něco ušitého předem. Dokonce před tím, než vůbec budeme znát konečné znění zákona, kterého rozpracovaná verze dělá kolečko v politických lavicích. O trhlinách zde mluvit nebudu, je jich tam celkem dle mého názoru přes čtyři desítky, ale těšit se z tohoto návrhu nebudou všichni, jen někteří, totiž vesměs hlavně ti na schůzku pozvaní. V dokumentu chybí i nejnovější problematika u moderních vozidel, se kterou se perou v západních zemích a která stojí za diskusi (vytáčení vznětových motorů do "přeběhových otáček") a dalších několik problémů s prováděním testů emisí u specifických vozidel.

Viděl bych celkem fér, kdyby tento návrh byl odborné veřejnosti klidně v celém jeho znění tohoto návrhu představen, aby se k tomu mohla odborná veřejnost vyjadřovat, takhle je to opět "O NÁS BEZ NÁS".L.Fleischhans
- Fleischhans

Odpověď