Češi jsou v Evropě téměř nejskeptičtější k možnosti využívání aut bez řidičů

22. prosince 2016, 8:31

Aktuální průzkum společnosti Goodyear a Londýnské školy ekonomie a politických věd odhalil, že Češi jsou třetí nejméně přístupní nasazení vozidel bez řidiče.

Díky rozvoji nových technologií budeme moci nastoupit do auta, zadat cíl a jen se posadit na zadní sedadlo a odpočívat, protože už nebudeme muset řídit sami. Tak nějak by mohla již brzy vypadat osobní doprava díky autonomním vozidlům (AV). Společnost Goodyear jako jeden z největších světových výrobců pneumatik si dala za cíl zjistit, co si současní řidiči o autonomních vozidlech myslí. Ve spolupráci s Londýnskou školou ekonomie a politických věd (LSE) vypracovala studii jejich postojů, k níž využila plošný on-line průzkum v 11 evropských zemích a průzkum cílových skupin ve čtyřech zemích. Jaké poznatky studie přinesla o evropských i českých řidičích?

Přijatelnost. Více než čtvrtina (26%) evropských respondentů uvedla, že by jim využívání AV vyhovovalo, a 29% uvedlo, že by jim nevadilo jet v provozu vedle vozidla bez řidiče. Naopak 44% z nich by AV nevyhovovala a 41% dotázaných by vadilo jet hned vedle AV. Řidiči v České republice se v tomto ohledu projevili jako třetí nejméně přístupní nasazení autonomních vozidel – celkem 68% z nich by nevyhovovalo, kdyby nemohli vůz řídit sami, a 42% z nich by vadila jízda vedle vozu bez řidiče. Jen 22% českých řidičů by mělo dobrý pocit z jízdy v autonomním vozidle a jen 23% by nevadila souběžná jízda s vozidlem bez řidiče, což je plných šest procent pod průměrem 11 zkoumaných zemí. A jen 28% z nich by rádo využilo čas, který by získali díky tomu, že by nemuseli řídit, k jiným činnostem. To je druhé nejnižší číslo ze zkoumaných zemí, stejně jako v případě hodnocení možnosti využití AV pro nákladní dopravu (rovněž jen 28%). Celkem 60% oslovených českých řidičů nicméně připustilo, že neví, jak vlastně autonomní vozidla fungují.

Bezpečnost. Zatímco 19% evropských respondentů s tím nesouhlasí, více než dvojnásobek – 43% – se domnívá, že by provoz AV mohl být bezpečnější, jelikož většina nehod bývá způsobena lidskou chybou. Obecně však obavy z technologie AV přetrvávají: 73% respondentů se obává, že „by autonomní vozidla mohla selhat“. I v tomto případě jsou Češi v čele nejskeptičtějších národů: se 71% odpovědí, že stroje nemají zdravý rozum a nemohou tedy v provozu vycházet s lidskými řidiči, vycházejí dokonce jako vůbec nejskeptičtější ze všech 11 zkoumaných zemí. Současně ovšem celkem 47% z nich souhlasí s předpokladem, že by AV mohla být bezpečnější, jelikož většina nehod bývá způsobena lidskou chybou, a 68% se obává možného selhání AV. Jen 29% z nich se domnívá, že by společný provoz lidských řidičů a AV nemohl fungovat.

Čeští respondenti jsou nejvíce ze všech Evropanů přesvědčeni o tom, že AV musí bezpodmínečně umět komunikovat s ostatními vozidly (65% dotázaných) a že musí být dostatečně chráněna proti hackerským útokům (72%). Čeští řidiči se umístili druzí v pořadí, pokud jde o požadavek, aby vozidla chránila jejich soukromí (54%) a aby byla vybavena volantem (86%). Celkem 78% z nich vyžaduje, aby AV obsahovala pokročilé bezpečnostní systémy na ochranu chodců. Nejpozitivněji ze všech evropských zemí se čeští řidiči vyslovili pro možnost, aby jejich trasu určovaly systémy řízení provozu (59%).

Optimismus ohledně nových technologií. Průzkum prokázal, že Češi mají velmi nízkou míru optimismu, pokud jde o očekávání toho, co mohou přinést nové technologie. Více než tři čtvrtiny českých respondentů (77%) vyslovily souhlas s tvrzením, že „věda a technika nás nutí měnit způsob života příliš rychle”, ale 67% z nich nesouhlasí, že by se o nové technologie nezajímalo. Nejméně ze všech zemí zařazených do průzkumu se Češi ztotožňují s myšlenkou, že „díky vědě a technice žijeme zdravěji, snadněji a pohodlněji – souhlasilo s ní pouze 43% dotázaných. Češi jsou druhým nejznepokojenějším národem, pokud jde o to, „kam nás všechny tyto nové technologie vedou“, a vůbec nejméně přístupní novým technologiím – 40% se nedomnívá, že se nemůžeme vlivu nových technologií vyhnout, a jen 12% souhlasí s tím, že „čím více můžeme využívat nové technologie k ovládnutí přírody, tím lépe“. Jsou také poměrně skeptičtí k možnostem již dostupné techniky a používají ji méně než průměr ostatních zemí; na známé trase například navigaci s monitoringem hustoty provozu používá „občas nebo vždy“ jen 22% a na neznámé trase jen 52% českých řidičů.

Chování řidičů. Průzkum přinesl o českých řidičích i řadu dalších pozoruhodných a často překvapivých údajů. Například z hlediska ohledů na ostatní řidiče se ukázali jako druzí nejlepší v Evropě a jako vůbec nejnakloněnější tomu, pustit před sebe při „zipovaní“ jiné vozidlo. Celkem 76% z nich je přesvědčeno o nutnosti komunikace s jinými řidiči a 94% považuje za svůj úkol přispívat k plynulosti silničního provozu. V odpovědi na dotaz, zda by brali ohledy na jiné řidiče, i kdyby je to mělo zpomalit, se ukázali jako druzí nejvstřícnější.

Češi také rádi řídí (66%), i když 25% dotázaných se raději veze (druhé místo v Evropě), a řízení by jim proto v autonomních vozidlech chybělo (73%). Nejrozhodněji ze všech evropských národů se také stavějí za to, aby si v případě potřeby mohli kdykoli převzít ovládaní vozidla. Celkem 54% považuje řízení za snadné. Plných 64% zajímá, jaká je technická podstata jejich vozu a jen 9% nezajímá, jak vůz vlastně funguje. V neposlední řadě – průměrný Čech je také dále více smířen s různými omezeními dopravy než řidiči z jiných evropských zemí a plných 82% vítá, že jsou daná jasná pravidla silniční dopravy.

Společnost Goodyear již dnes předvídá budoucnost, v níž budou její produkty více propojené přímo s vozidlem, ostatními vozidly a infrastrukturou. V této souvislosti její výzkum v regionu Evropa, Blízký východ a Afrika přispívá k širší debatě o budoucnosti mobility a bezpečnosti na silnicích. „Autonomní vozidla jezdit začnou. Zásadní je nyní pochopení toho, co zažívají řidiči na silnicích dnes a jaký mají ze zavedení AV pocit. Společnost Goodyear zkoumá některé hlavní oblasti, které utváří budoucnost mobility. Doufáme, že proniknutí do podstaty věci na základě tohoto průzkumu všem relevantním investorům pomůže, aby mohli při úspěšném zavádění AV spolupracovat,“ řekl generální ředitel Inovačního centra společnosti Goodyear v Lucembursku Carlos Cipollitti.

AV nejsou jen prostě další novou technologií. Objevují se v intenzivním společenském prostoru se širokou škálou faktorů, které ovlivňují to, jak moc je k nim veřejnost přístupná,“ dodal dr. Chris Tennant, který projekt v LSE vede.

Studie je součástí platformy společnosti Goodyear ThinkGoodMobility. Byla zpracována za pomoci kombinace cílových skupin ve čtyřech evropských zemích s 48 účastníky a on-line průzkumem s přibližně 12 tisíci respondenty v 11 evropských zemích. Staví na velmi rozsáhlém průzkumu LSE z roku 2015, který zkoumal společenské chování řidičů na silnici.

Jaké další výsledky průzkum v Evropě mimo jiné přinesl?
– Polští a francouzští respondenti vyjádřili obecně nejvyšší důvěru v to, že by AV mohla být bezpečnější než běžná auta.
– Francouzští a němečtí respondenti vyjádřili největší obavy obecně z nedostatku lidské kontroly nad AV, zatímco dánští respondenti se obávali nejméně.
– Britští a polští respondenti vyjádřili obecně největší důvěru v to, že stroje nemají emoce, takže by mohly být lepšími řidiči než lidé, zatímco belgičtí respondenti jim v tomto směru důvěřují nejméně.
– Čeští respondenti vyjádřili obecně největší obavy ohledně skutečnosti, že AV nemají zdravý rozum potřebný k interakci s lidskými řidiči, zatímco Italové se tohoto obávají nejméně.
– Českým respondentům by nejvíce chyběl požitek z řízení, zatímco dánští respondenti se této ztráty obávají nejméně.

Související články

Úspěšná dopravně-bezpečnostní akce projektu Goodyear Bezpečná školka
Úspěšná dopravně-bezpečnostní akce projektu Goodyear Bezpečná školka

V silničním provozu hrozí dětem velké nebezpečí, protože neznají dopravní předpisy a pravidla. Prevence a osvěta pomocí dopravní výchovy zacílené na předškolní děti můžou účinně řešit celou řadu příčin dopravních nehod. Proto letos projekt Goodyear Bezpečná školka navštívil čtyři vybraná města v České republice a dvě místa na Slovensku s dopravně-bezpečnostní road show.

Řidiči si zvykají na povinnost přezouvat vůz na zimní pneumatiky, problémem zůstává hloubka dezénu
Řidiči si zvykají na povinnost přezouvat vůz na zimní pneumatiky, problémem zůstává hloubka dezénu

Zimní obutí vozidel od 1. listopadu je v České republice prakticky povinné již šestým rokem. Kontinuálně prováděný průzkum společnosti Goodyear Dunlop Tires Czech potvrzuje, že návyky českých řidičů ohledně výměny pneumatik před zimní sezónou se během této doby postupně zlepšují. Dokládá to i poslední šetření v terénu, které se tento týden uskutečnilo ve dvou lokalitách […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!