Kampaně za bezpečí na silnicích se u mladých řidičů míjí účinkem, tvrdí instruktoři autoškol

15. prosince 2013, 19:59

Pouhých 31% evropských instruktorů autoškol je přesvědčeno, že kampaně zvyšující povědomí o bezpečnějším provozu na vozovkách jsou efektivní a vytvářejí bezpečněji se chovající začínající řidiče. Výsledky svého nového průzkumu zveřejnila společnost Goodyear EMEA spolu s Evropskou asociací autoškol EFA.

Po celé Evropské unii investují vlády členských států každý rok značné prostředky do kampaní zaměřujících se na zvyšování povědomí veřejnosti o bezpečné jízdě.  Nicméně podle průzkumu, kterého se účastnilo 2.334 instruktorů autoškol z 12 evropských zemí, 41% z těch, kteří mají přehled o kampaních za bezpečnost silničního provozu probíhajících v jejich zemi, tvrdí, že tyto kampaně nemají žádný dopad na postoje mladých řidičů k bezpečnosti na silnici.

Vládní kampaně za bezpečnost silničního provozu udělaly největší dojem na španělské instruktory autoškol, z nichž 57% se shoduje v tom, že kampaně měly efekt při ovlivňování postojů mladých řidičů k bezpečnosti. Zato vlády v Nizozemí, Francii a Belgii vytvářejí podle instruktorů nejméně efektivní kampaně.

Mimo Evropskou unii jsou výsledky podobně různorodé. Pouze 11% jihoafrických instruktorů autoškol považuje kampaně za efektivní, zatímco v Turecku je to 25%.  Ruští instruktoři mají na vliv kampaní obdobný názor jako jejich kolegové z EU a 31% z nich se domnívá, že kampaně pro veřejnost za bezpečnější vozovky v Rusku fungují.

John Lepine, generální ředitel Evropské asociace autoškol, se k výsledkům průzkumů vyjádřil následovně: „Nejdůležitějším cílem efektivní autoškoly je vytvoření bezpečných návyků a chování za volantem. Pokud jsou kampaně za zvýšení povědomí o bezpečných silnicích navrženy efektivně, mají schopnost ovlivnit postoje řidičů.  Nicméně ti, kteří by měli věřit v efektivnost kampaní, podle výsledku výzkumu přesvědčeni nejsou. EFA apeluje na vlády, aby se od sebe navzájem učily a podělily se mezi sebou o nejosvědčenější postupy.”

Michel Rzonzef, viceprezident společnosti Goodyear EMEA pro divizi osobních pneumatik, dodal: „Máme za sebou první tři roky z desetiletého programu Evropské unie zaměřené na bezpečnost na vozovkách a tyto výsledky mohou potenciálně pomoci našemu odvětví a tvůrcům bezpečnostní politiky vytvářet efektivnější vzdělávací kampaně. To nás přivede blíže k našemu společnému cíli, kterým je snížení úmrtí na silnicích, a to zejména mezi mladými lidmi.“

Šokové metody, dramatické ukázky a kampaně zaměřené na specifické cílové skupiny zlepší bezpečnost silničního provozu
Mladí Evropané jsou nejohroženější věkovou skupinou, co se dopravních nehod týče , ale instruktoři autoškol jsou přesvědčeni, že současné kampaně směřující ke zvyšování povědomí o bezpečnosti na cestách nejsou natolik dramatické a šokující, aby upoutaly pozornost mladých lidí a přinutily je přemýšlet o svém chování za volantem.

Na dotaz, jak by měla vypadat rázná preventivní kampaň, 61% instruktorů odpovědělo, že nejlépe by přimělo mladé lidi brát bezpečnost silničního provozu vážně, kdyby se investovalo do dramatických simulací nehod. Preferované metody zahrnují použití simulátoru, který ukáže, jaké to je být v autě v okamžiku převrácení, nebo hození bowlingové koule do předního skla jako názorná ukázka toho, co se stane, když řidič nemá zapnutý pás.

Taktéž 52% z nich považuje za velmi účinné ukázat řidičům fotografie nehod způsobených neopatrným řízením. Dalším způsobem, který by zlepšil vládní kampaně zaměřené na bezpečnost silničního provozu, by bylo podle 44% instruktorů efektivnější zapojení sociálních medií.

Názory instruktorů na nejefektivnější taktiku, která by donutila žáky brát bezpečnost na vozovkách vážně: 

Metody považované za nejefektivnější v jednotlivých zemích:

Evropská unie
Dramatické simulace nehod (např. simulátor, který ukáže, jaké to je být v autě v okamžiku převrácení jako příklad následku špatně udržovaných pneumatik, hození bowlingové koule do předního skla jako názorná ukázka toho, co se stane, když řidič nemá zapnutý pás)  (61%)

Belgie
Dramatické simulace nehod (54%)

Česká republika
Kampaně a výukové materiály na sociálních médiích (46%)

Francie
Dramatické simulace nehod (69%)

Německo
Výukové materiály speciálně navržené pro současnou mladou generaci (52%)

Dánsko
Výukové materiály speciálně navržené pro současnou mladou generaci (64%)

Itálie
Kampaně a výukové materiály na sociálních médiích (63%)

Polsko
Dramatické simulace nehod (81%)

Rakousko
Dramatické simulace nehod (58%)

Nizozemsko
Fotografie nehod a havárií způsobených neopatrným řízením (58%)

Španělsko
Dramatické simulace nehod (72%)

Velká Británie
Skupinové lekce s diskuzemi o bezpečnostních rizikách s vrstevníky (91%)

Turecko
Fotografie nehod a havárií způsobených neopatrným řízením (90%)

Rusko
Fotografie nehod a havárií způsobených neopatrným řízením (80%)

Jižní Afrika
Fotografie nehod a havárií způsobených neopatrným řízením (69%)

Co ještě by měly vlády dělat?
Evropští instruktoři autoškol se domnívají, že vlády by kromě zlepšení postojů ke kampaním zaměřeným na bezpečnost silničního provozu, měly také podniknout praktičtější kroky, aby vytvořily novou generaci bezpečných řidičů.  Nejčastěji (47%) bylo zmiňováno lepší prosazování existujících pravidel silničního provozu. Následoval požadavek, aby mladí lidé byli vyučováni bezpečnosti silničního provozu od mladšího věku (44%). 41% instruktorů uvedlo, že by vlády měly investovat do školících institucí a 40% navrhlo, aby byla po školách vyžadována výuka bezpečnosti silničního provozu.  

Názory instruktorů na to, co by vlády měly dělat, aby zlepšily postoje začínajících řidičů k bezpečnosti silničního provozu:

Michel Rzonzef ze společnosti Goodyear shrnuje: “Instruktoři autoškol mají unikátní náhled na to, co opravdu funguje v oblasti ovlivňování mladých řidičů – jak je známo velmi těžce dosažitelnou skupinu. Každý rok jsou vydávány značné prostředky na zvýšení povědomí a na vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Pokud budou tato konkrétní zlepšení zrealizována, mohla by zefektivnit tyto investice, které nám pak pomohou zlepšit bezpečnost na evropských silnicích.” 

“Společnost Goodyear bude tyto výsledky detailně vyhodnocovat, protože vyvíjí další vzdělávací materiály a kampaně zaměřené na bezpečnost silničního provozu. Využijeme síly sociálních médií a odhalíme mladým řidičům možné dopady nebezpečného řízení,” dodal.

Firemním závazkem společnosti Goodyear je osvěta v oblasti bezpečné jízdy. Společnost Goodyear je předním výrobcem inovativních pneumatik s pokrokovými technologiemi, které mohou motoristům pomoci jezdit bezpečně, bez ohledu na podmínky, jimž mohou být vystaveni.

Tisková zpráva Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o.

Související články

Evropští instruktoři autoškol tvrdí, že za špatné bezpečnostní návyky mladých řidičů mohou jejich rodiče
Evropští instruktoři autoškol tvrdí, že za špatné bezpečnostní návyky mladých řidičů mohou jejich rodiče

Ze šetření mezi instruktory autoškol, které proběhlo napříč celou Evropou, vyplývá, že mladí lidé získávají od svých rodičů špatné návyky a díky tomu pak jezdí nezodpovědně. Podle výzkumu provedeného výrobcem pneumatik společností Goodyear EMEA (oblast Evropa, Střední východ a Afrika) a Evropskou asociací autoškol předávají špatné návyky svým dětem nejčastěji rodiče v Itálii, Francii, Rakousku […]

Goodyear: Začíná projekt Společně pro bezpečnost dětí
Goodyear: Začíná projekt Společně pro bezpečnost dětí

Společně pro bezpečnost dětí je nový projekt, jehož cílem je přispět ke zvýšení bezpečného pohybu žáků ve škole i v jejím okolí. Základní školy mohou v rámci projektu získat finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč na aktivity, které povedou ke snížení počtu úrazů ve školním prostředí anebo zdokonalení systému výchovy dětí k preventivnímu chování. […]

Čeští řidiči riskují – na letní pneumatiky jich přezuje pouze polovina
Čeští řidiči riskují – na letní pneumatiky jich přezuje pouze polovina

Jízda na zimních pneumatikách při průměrných denních teplotách nad 7°C má nepříznivý vliv na řidičův jízdní komfort a hlavně na jeho bezpečí. Podle průzkumu společnosti Goodyear Dunlop přezouvá pravidelně na letní pneumatiky pouhých 55% řidičů. Používání zimních pneumatik v letním období však negativně ovlivňuje brzdnou dráhu, hlučnost, spotřebu, ovladatelnost na mokru i opotřebení pneumatik. Průměrné […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!