Konference PARTNERSTVÍ ukázala směr, kterým by se mělo ubírat střední technické školství

26. května 2014, 11:40

Konference projektu IQ Industry k podpoře technického vzdělávání na téma PARTNERSTVÍ se konala v Plzni. Díky přítomnosti tří ministrů měla odborná veřejnost možnost seznámit se s cíli a programy nové vlády v oblasti podpory středního technického školství. Vybrané školy obdržely diplom Partner projektu IQ Industry.

Za reprezentativní účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, ministryně práce a sociálních věci Michaely Marksové, hejtmana plzeňského kraje Václava Šlajse a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) Pavla Juříčka se 22. května 2014 v Plzni konala konference k podpoře technického vzdělávání na téma PARTNERSTVÍ.

Konference se konala v rámci úspěšného projektu IQ Industry. Ten probíhal v letech 2010-2012 a zaměřoval se na vzdělávání učitelů v odborném, zejména technickém školství. Aktivně reagoval na dlouhodobý problém českého odborného školství – stále obtížnější zajišťování kvalifikovaných mladých odborníků pro výkon technických povolání v průmyslu. Projekt IQ Industry je nyní v etapě udržitelnosti.

Hosty přivítal Jiří Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje. Prvním řečníkem konference byl Pavel Juříček, viceprezident SP ČR a AutoSAP. Jeho prezentace byla zaměřena na témata na změnu odborného vzdělávání v ČR z pohledu průmyslu.

Např. AutoSAP dlouhodobě vyvíjí aktivity ke zvrácení uvedeného vývoje. První byl projekt „IQ Auto“ (2006 – 2008), při němž AutoSAP spolupracoval se Vzdělávací agenturou Kroměříž. V roce 2009 AutoSAP spustil webový portál s názvem „Auta nás baví“ (www.autanasbavi.cz) sloužící pro podporu náborové politiky patnáctiletých žáků do 1. ročníků středních odborných škol. Následníkem projektu IQ Auto byl „IQ Industry“, který dosáhl dobrých výsledků díky koordinované spolupráci všech partnerů, tj. Vzdělávací agentury Kroměříž (jako příjemce finanční podpory), AutoSAP, SP ČR, Asociace krajů ČR, zřizovatelů škol, MŠMT, MPSV a MPO s vybranými firmami a školami.

Přítomní ministři prezentovali cíle a programy podpory odborného technického školství v rámci jejich resortů. Všichni vyjádřili vůli maximálně se angažovat v této oblasti, která je zásadní pro budoucí konkurenceschopnost ČR. Potvrdili, že vláda finančně motivuje odborný výcvik žáků a studentů partnerské školy na pracovišti.

Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu řekl: „Byli jsme vždy tvořivou technickou dílnou světa a já pevně věřím, že ještě máme šanci průmyslové srdce Evropy znovu uvést do provozu. Zachování této pozice českého průmyslu jako stabilní základny našeho národního hospodářství je podmíněno obnovou a podporou technického vzdělávání. Proto se MPO se tak aktivně ujímá role prostředníka mezi českými zaměstnavateli a rezortem školství.“

Marcel Chládek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy zdůraznil: „Technické vzdělávání je nutné podpořit všemi možnými prostředky. Rok 2015 tedy bude rokem technického vzdělávání. Školy, které se do tohoto projektu zapojí, uspořádají dny otevřených dveří, na které budou srdečně zváni jak děti a mládež, tak samozřejmě i jejich rodiče. Musíme veřejnosti ukázat, že učební obory a technické vzdělávání obecně má budoucnost a může být i slušnou obživou. Vyzýváme firmy, aby se na tomto projektu aktivně podílely – aby pomohly financovat vybavení dílen ve školách anebo zakoupili technicky zaměřené hračky, jako je třeba stavebnice Merkur, již do mateřských škol."

Vystoupení hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse se týkalo podpory technického vzdělávání a aktivit, které Plzeňský kraj každoročně realizuje pro zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů. „Jednou z letošních novinek je založení Nadačního fondu „Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji“.Nadační fond byl založen i na popud velkých firem a podniků, které se v současné době potýkají s nedostatkem kvalifikovaných odborníků. Další formou podpory je také vznik Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji, jejímž úkolem je mapování situace na trhu práce, plánování potřeb absolventů jednotlivých, především technicky zaměřených oborů akoordinace stávajících aktivit,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.

Součástí konference bylo předání diplomů partnerům projektu IQ Industry z řad škol a průmyslových podniků. Právě toto PARTNERSTVÍ je nejen název konference, ale především hlavní princip, jak konkrétně rozvíjet synergii a dostávat tak odborné školství na vyšší úroveň. Proto byla pro udržitelnost projektu IQ Industry zvolena forma uzavírání partnerských smluv IQ Industry mezi školami, firmami a úřady práce a na podporu odborného školství byly uzavřeny Dohody o spolupráci s hejtmany a ministry.

Tisková zpráva Auto SAP

Související články

Sdružení automobilového průmyslu si připomíná  25 let od založení
Sdružení automobilového průmyslu si připomíná 25 let od založení

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) již 25 let reprezentuje a hájí zájmy výrobců automobilů, jejich dílů a dalších subjektů tuzemského autoprůmyslu. Toto výročí si připomene na zasedání Rady ředitelů a Večeru firem automobilového oboru dne 15. května 2014 v Brně. Na území České republiky automobilová výroba kontinuálně existuje již od jejích úplných začátků v 19. století až […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!