Sdružení automobilového průmyslu si připomíná 25 let od založení

14. května 2014, 13:45

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) již 25 let reprezentuje a hájí zájmy výrobců automobilů, jejich dílů a dalších subjektů tuzemského autoprůmyslu. Toto výročí si připomene na zasedání Rady ředitelů a Večeru firem automobilového oboru dne 15. května 2014 v Brně.

Na území České republiky automobilová výroba kontinuálně existuje již od jejích úplných začátků v 19. století až do současné doby. Vždyť první kopřivnický automobil President byl vyroben v roce 1898. Stejně jako v jiných, i automobiloví výrobci velmi záhy pocítili objektivní potřebu vzájemné informovanosti, spolupráce a společných postupů vůči státní správě, mezinárodním institucím a jiným subjektům. Proto začaly vznikat profesní organizace sdružující výrobce vozidel a jejich dílů. V novodobé historii v České republice tuto roli od svého založení v roce 1989 již 25 let úspěšně plní Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP).

AutoSAP měl svého předchůdce

Za přímého předchůdce AutoSAP lze považovat Automobilní sekci kovodělného průmyslu československého. Působila po celé období první republiky. V čele Automobilní sekce stály významné osobnosti oboru – např. v roce 1938 byl předsedou Hanuš Ringhoffer, generální ředitel Tatry. Obdobně jako současný AutoSAP i Automobilní sekce sdružovala československé automobilní továrny, prosazovala jejich zájmy a podílela se na organizaci mezinárodních autosalónů v Praze či Brně.

Vznik Sdružení automobilového průmyslu

Po roce 1945 byl automobilový průmysl zestátněn a řízen direktivním způsobem. Rozpadem direktivního řízení v letech 1988 až 1989 dostaly jednotlivé podniky ekonomickou samostatnost. Vyvstala již zmíněná potřeba vzájemné informovanosti, spolupráce i společných postupů. To vedlo k založení Sdružení automobilového průmyslu, jehož zakládajícími členy bylo těchto sedmnáct firem a organizací:

·      AUTOBRZDY n.p. Jablonec nad Nisou

·      AUTOPAL s.p. Nový Jičín

·      BAZ n.p. Bratislava

·      ČZM o.p. Strakonice

·      JAWA s.p. Týnec nad Sázavou

·      JISKRA s.p. Tábor

·      KAROSA s.p. Vysoké Mýto

·      LIAZ s.p. Jablonec nad Nisou

·      MOTOKOV PZO Praha

·      MOTOR JIKOV s.p. České Budějovice

·      MOTORPAL s.p. Jihlava

·      MOTOTECHNA s.p. Praha

·      ORLIČAN s.p. Choceň

·      PAL s.p. Kroměříž

·      PAL n.p. Praha

·      PIKAZ s.p. Praha

·      ÚVMV s.p. Praha

 

 

Vývoj Sdružení automobilového průmyslu

Zpočátku byl provozovatelem sekretariátu sdružení Ústav výzkumu motorových vozidel (ÚVMV). Právní subjektivitu získalo Sdružení automobilového průmyslu 15. června 1991. Jeho členská základna a oblasti působení se vyvíjely. V roce 1992 v jeho rámci jako samostatná divize vznikl i Svaz dovozců automobilů (SDA).

Po rozdělení Československa v roce 1993 byly i nadále zachovány úzké kontakty se slovenským automobilovým průmyslem. Po založení Združenia automobilového priemyslu SR (ZAP SR) v polovině roku 1993 se toto stalo kolektivním členem Sdružení automobilového průmyslu. Často se konají společná zasedání obou organizací, v posledních letech i v rámci spolupráce automobilových průmyslů zemí V4.  Počátkem roku 1994 se ze Sdružení automobilového průmyslu po vzájemné a bezproblémové dohodě vyčlenil jako samostatný právní subjekt SDA.

Nejvyšší představitelé

Prvním předsedou Rady ředitelů byl zvolen Ing. Ludvík Kalma, tehdejší ředitel Motoru Jikov s. p. České Budějovice. V čele sekretariátu stanul Ing. Antonín Šípek. Ing. L. Kalmu v letech 1992 až 1996 vystřídal Ing. Vlastimil Devera (Avia Praha). Další působení Ing. Kalmy ve funkci předsedy Rady ředitelů přerušila jeho tragická smrt v listopadu1996. Jeho nástupcem se na více než deset let stal Ing. Vratislav Kulhánek (zpočátku jako ředitel firmy Robert Bosch České Budějovice, poté člen představenstva resp. dozorčí rady Škody Auto). V březnu 1997 byla funkce předsedy Rady ředitelů nahrazena funkcí prezident. Od roku 2007 je prezidentem Sdružení AP Ing. Martin Jahn.

Prezidenti Sdružení automobilového průmyslu:

  • 1989 – 1992:  Ing. Ludvík KALMA
  • 1992 – 1996:  Ing. Vlastimil DEVERA
  • 1996               Ing. Ludvík KALMA
  • 1997 – 2007:  Ing. Vratislav KULHÁNEK
  • od 2007       :  Ing. Martin JAHN

 

Současná podoba AutoSAP

„Sdružení automobilového průmyslu v roce 2012 znovu definovalo svou vizi, poslání a hlavní cíle pro další činnost. Vize AutoSAP zní: Česká republika – nejlepší místo pro automobilový průmysl.Této vizi je podřízena veškerá činnost sdružení“, říká prezident AutoSAP Martin Jahn.

V současné době tvoří členskou základnu AutoSAP 145 organizací, jejichž činnost souvisí s automobilovým oborem. Ve firmách AutoSAP je přímo zaměstnáno téměř 109 tisíc osob. Patří mezi ně výrobci automobilů, motocyklů a přípojných vozidel a dodavatelé jejich skupin, dílů, systémů, příslušenství a služeb. Mezi členskými organizacemi jsou také odborné automobilové katedry vysokých škol a nevýrobní (výzkumné, vývojové a zkušební) organizace.

AutoSAP podporuje rozvoj automobilového průmyslu a prosazuje jeho zájmy v České republice a v zahraničí, zejména v rámci Evropské unie prostřednictvím členství v evropské asociaci automobilových výrobců ACEA a motocyklových výrobců ACEM. Je členem mnoha tuzemských organizací. Jeho zástupci se aktivně angažují například ve Svazu průmyslu a dopravy ČR nebo Hospodářské komoře ČR.

Hlavní oblasti, na které se nyní zaměřuje, jsou zejména podpora technického vzdělávání, hospodářská politika, problematika výzkumu, vývoje a inovací, zaměstnavatelské vztahy, legislativa a životní prostředí.    

Automobilový průmysl po roce 1989 potvrdil svou nezastupitelnou roli v průmyslu České republiky. Celkový růst výroby a exportu, počtu zaměstnanců, produktivity práce i průměrných mezd v tomto oboru za uplynulých 25 let dokládá, že automobilový průmysl je dlouhodobě i perspektivně hnacím motorem tuzemské ekonomiky“, dodává prezident AutoSAP Martin Jahn.

Tisková zpráva Auto SAP

Související články

Prezidentem Sdružení automobilového průmyslu se stal opět Martin Jahn
Prezidentem Sdružení automobilového průmyslu se stal opět Martin Jahn

Jedním z hlavních bodů zasedání Rady ředitelů (Valné hromady) Sdružení automobilového průmyslu, byla volba představitelů sdružení na další dvouleté období. Prezidentem byl znovu zvolen Ing. Martin Jahn. Viceprezidenty AutoSAP zůstávají Ing. Pavel Juříček, Ing. Marek Ryšavý a Ing. Bohdan Wojnar. Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) na zasedání Rady ředitelů volilo své představitele na období 2014 až […]

Vývozní sílu českého automobilového průmyslu potvrdily výsledky soutěže „EXPORTÉR ROKU 2013“
Vývozní sílu českého automobilového průmyslu potvrdily výsledky soutěže „EXPORTÉR ROKU 2013“

Za účasti prezidenta republiky pana Miloše Zemana, předsedy Senátu ČR pana Milana Štěcha, předsedy vlády ČR pana Jiří Rusnoka a dalších významných hostů byly dne 16. prosince 2013 večer slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže „EXPORTÉR ROKU 2013“. Český automobilový průmysl v této soutěži prokázal svou silnou pozici ve většině vyhlášených kategorií. V kategorii „OBJEM EXPORTU 1993 […]

V Praze proběhlo jednání automobilových asociací zemí V4
V Praze proběhlo jednání automobilových asociací zemí V4

V pátek 31. května 2013 proběhlo v Praze pracovní zasedání automobilových asociací v rámci zemí Visegrád 4 (CZ, SK, PL, HU) a Evropského sdružení výrobců automobilů ACEA zastoupeného generálním tajemníkem Ivanem Hodačem. Cílem setkání bylo projednat aktuální situaci středoevropského automobilového průmyslu a výzvy, kterým v současné době čelí. Jednání se zúčastnili vrcholoví představitelé automobilových asociací […]

Sdružení automobilového průmyslu vyhodnotilo firmy roku 2013
Sdružení automobilového průmyslu vyhodnotilo firmy roku 2013

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) na zasedání Rady ředitelů (Valné hromadě) dne 15. května 2014 vyhlásilo výsledky 16. ročníku soutěže „Podnik roku 2013 v českém automobilovém průmyslu“. V rámci AutoSAP proběhl již 16. ročník soutěže členských firem „Podnik roku v automobilovém průmyslu“. Posuzovaly se výsledky dosažené za rok 2013. Hodnocení probíhalo na základě těchto kritérií:     […]

Konference PARTNERSTVÍ ukázala směr, kterým by se mělo ubírat střední technické školství
Konference PARTNERSTVÍ ukázala směr, kterým by se mělo ubírat střední technické školství

Konference projektu IQ Industry k podpoře technického vzdělávání na téma PARTNERSTVÍ se konala v Plzni. Díky přítomnosti tří ministrů měla odborná veřejnost možnost seznámit se s cíli a programy nové vlády v oblasti podpory středního technického školství. Vybrané školy obdržely diplom Partner projektu IQ Industry. Za reprezentativní účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, ministra […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!