Prodeje elektromobilů v zemích EU + EFTA vzrostly o více než 50%, v České republice došlo k nárůstu o necelých 23%

23. února 2015, 9:45

Z údajů ACEA o prvních registracích nových osobních automobilů s elektrickým pohonem vyplývá, že na trhu zemí EU + EFTA jich bylo v roce 2014 poprvé zaregistrováno 97.791 ks. Je to o 50,28% více než v roce 2013, kdy první registrace činily celkem 65.071 ks.

Z uvedeného celkového počtu tvoří téměř 60% (58.244 ks) „čisté elektromobily“, zbytek (39.547 ks) připadá na „ostatní“ osobní automobily s elektrickým pohonem.

Absolutně nejvyšší prodeje elektromobilů byly zaznamenány v Norsku, Velké Británii, Německu, Nizozemí a ve Francii, kde první registrace přesáhly 10.000 ks.

Pokud vezmeme úvahu velikost trhu osobních automobilů v jednotlivých zemích, tedy podíl elektromobilů na celkových prodejích, je i zde jednoznačně v čele žebříčku Norsko s podílem 13,71%. Se značným odstupem pak následují další země.

Česká republika je v tomto srovnání pod průměrem zemí EU+EFTA, který činí 0,76%. Nutno přitom podotknout, že údaje o prvních registracích elektromobilů za roky 2013 a 2014 poskytlo zatím jen 24 zemí (jsou uvedeny v grafech).

K nárůstu registrací osobních automobilů s elektrickým pohonem došlo ve všech zemích s výjimkou Nizozemí, kde však bylo zaregistrováno absolutně nejvíce elektromobilů v roce 2013 (22.495 ks). Skutečně významný růst v roce 2014, vyšší než 11.000 ks, byl zaznamenán jen v Norsku a Velké Británii.

Pokud vztáhneme počty zaregistrovaných elektromobilů na 1 milion obyvatel, tak v roce 2014 je opět na čele pořadí „elektromobility“ Norsko, s odstupem následuje Nizozemí, Švédsko, Rakousko a Švýcarsko. V ČR bylo zaregistrováno 55 ks elektromobilů na 1 milion obyvatel, průměr za země EU a EFTA činí 194 ks. ČR se tak řadí spolu s dalšími 16 zeměmi mezi státy s podprůměrnými prodeji elektromobilů.

Obdobná situace je i v celkových prodejích osobních automobilů. V průměru se v zemích EU a EFTA v roce 2014 poprvé registrovalo 25.279 nových osobních automobilů na 1 milion obyvatel, v ČR to bylo 18.306 ks na milion obyvatel.
 

Související články

Celková výroba vozidel v ČR se meziročně zvýšila
Celková výroba vozidel v ČR se meziročně zvýšila

V České republice bylo za 1. čtvrtletí 2015 vyrobeno celkem 349.267 ks silničních vozidel, z toho 344.060 ks motorových a 5.207 přípojných. OSOBNÍ AUTOMOBILY (OA) Osobních automobilů bylo vyrobeno celkem 342.516 ks. Oproti 1. čtvrtletí roku 2014 byl zaznamenán nárůst výroby o 5,69 %. výroba OA za 1. Q 2011 2012 2013 2014 2015 počet ks 306 […]

Počty v ČR zrušených aut klesají, vývoz ojetých roste
Počty v ČR zrušených aut klesají, vývoz ojetých roste

Věk osobních automobilů se zvyšuje, struktura dovozů ojetin se zhoršuje. V České republice bylo za leden až duben 2015 vyřazeno celkem 58.258 ks osobních automobilů, z toho bylo 38.570 trvale zrušeno a 19.688 exportováno. Počet v ČR trvale vyřazovaných osobních automobilů vykazuje klesající tendenci. Zatímco v roce 2012 bylo za leden až duben trvale zrušeno 47.463 osobních […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!