IBS automotive: Analýza cen poskytovaných servisních a opravárenských služeb značkových servisů

1. října 2015, 11:18

Společnost IBS automotive s.r.o. je předním poskytovatelem dat v oblasti automotive v České i Slovenské republice. Nad rámec této činnosti je poskytovatelem SW pro oceňování a prognózy cen vozidel TAXexpert a dále zpracovatelem odborných metodik, analýz a srovnávacích studií v uvedené oblasti. Od února 2015, kdy se připojila ke společnosti Audatex Systems, je součástí skupiny Solera Holdings, významného hráče na poli IT řešení pro oblast automobilového průmyslu a pojišťovnictví.

Aktuální analýza společnosti IBS automotive je zaměřená na problematiku, která zajímá snad všechny motoristy, a to na ceny poskytovaných servisních a opravárenských služeb.

Nebude tedy řeč o kvalitě práce servisů, neboť na toto téma toho již bylo napsáno hodně. Přitom existují více či méně zdařilé expertizy, založené na objíždění různých servisů se stejnou závadou vozidla a polemiky nad tím, kdo a jak kvalitně vozidlo opravil, jak se choval přijímací technik k zákazníkovi, jestli dostal zákazník vyměněné díly zpět, jestli se mohl při čekání na opravu např. dívat na televizi… atd. Je to redaktorsky vděčné a čtivé téma, které má však jednu vadu na kráse. Jsou to zpravidla vždy jednorázové akce, na základě kterých se dělají obecné závěry, a to podle IBS automotive není správné.

Ale zpět k danému tématu cen. Ceny za poskytované servisní a opravárenské služby se velmi liší, přičemž jsou ovlivněny zejména následujícími faktory:

  • Typem servisního zařízení (značkový servis, skupinový servis a nezávislý servis);
  • Velikostí, rozlohou a počtem zaměstnanců;
  • Regionem sídla servisu;
  • Značkou a modelem vozidla;

V zásadě se ceny servisních služeb skládají z cen za práci a cen náhradních dílů. Zatím co se ceny náhradních dílů odrážejí zpravidla od úrovně poskytovaných dodavatelských cen, ceny za práci jsou odvozené od doby potřebné k provedení pracovního úkonu a od hodinové sazby za práci v tom kterém servisním zařízení. A právě tato položka je hlavním rozdílovým faktorem mezi servisy.

„IBS automotive je společností, která vývoj hodinových sazeb (cen) servisních prací dlouhodobě analyzuje,“ uvádí Jakub Král ze společnosti IBS automotive a pokračuje: „Jako jediná společnost disponuje rozsáhlou databází těchto údajů, které pravidelně sleduje, vyhodnocuje a zaznamenává. Rozdíly v hodinových sazbách u jednotlivých servisů jsou propastné, a to i u sazeb za práci stejné značky a modelu vozidla.“

Za účelem porovnatelnosti shromažďovaných údajů sleduje IBS automotive vývoj těchto sazeb u značkových servisních zařízení, a proto je není možné zaměňovat se sazbami v ostatních servisních zařízeních.  Přitom není žádné tajemství, že u nezávislých servisů se tyto sazby liší, resp. jsou nižší cca o 20% a v některých případech až o více jak 40 % než u značkových servisů.

Tabulkový přehled hodinových sazeb značkových servisů, ve kterém jsou uvedené průměrné hodinové sazby vybraných servisů za mechanické práce, a to ve své spodní a vrchní dosahované hodnotě. Ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

„Čitatel si jistě udělá obrázek o tom, jak důležité je vedle sledování kvality práce a jiných hledisek při výběru servisního zařízení sledovat též nákladovou položku servisních prací. Tato může totiž pořádně provětrat zákazníkovu peněženku. Přitom úměra mezi výší hodinových sazeb a kvalitou prací, rychlostí provedení a jinými hledisky by sice měla platit, ale mnohdy neplatí,“ uzavírá Jakub Král.   

Data a kalkulační systémy společnosti IBS využívají zejména pojišťovny, banky a leasingové společnosti v České republice i na Slovensku při oceňování vozidel a stanovování jejich hodnot. Softwarová řešení a služby společnosti Audatex používají výrobci a dovozci automobilů, pojišťovny, servisy, leasingové a finanční společnosti a jejich dodavatelé v průběhu celého životního cyklu motorových vozidel – od „narození“ až po jejich likvidaci. V České republice využívají služeb Audatexu mimo jiné všechny pojišťovny, které nabízejí pojištění motorových vozidel, většina výrobců a dovozců automobilů, většina autorizovaných i neautorizovaných servisů a lakoven. Obě společnosti jsou součástí skupiny Solera Holdings, předního poskytovatele softwaru a služeb v oblasti řízení rizik a majetku pro automobilový a majetkový trh včetně neživotního pojištění.

Tisková zpráva IBS Automotive

Související články

IBS automotive: Analýza nákladů na pořízení nových vozidel v ČR ve srovnání se zahraničím
IBS automotive: Analýza nákladů na pořízení nových vozidel v ČR ve srovnání se zahraničím

Nová vozidla nižších a středních tříd jsou výrazně nejlevnější v ČR, u luxusnějších vozidel je situace vyrovnanější. Pořizovací náklady nové Škody Fabia jsou v některých zemích EU vyšší až o 190 tisíc korun a u Škody Superb až o 270 tisíc korun. Společnost IBS automotive s.r.o., která je předním poskytovatelem dat v oblasti automotive v České i […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!