Menu

Legislativa / Sdružení

Evropský parlament hlasuje o emisní normě Euro 7

Ve středu 13. března hlasoval Evropský parlament o konečné podobě emisní normy Euro 7.

Nařízení Komise ohledně přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1244 ze dne 20. května 2021, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a požadavky a postupy pro přístup k informacím o bezpečnostních prvcích vozidla.

Revize nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla

V době nekontrolovatelné inflace je zřejmé, že účinná hospodářská soutěž na trhu s náhradními díly pro automobilový průmysl je nezbytná pro udržení cen na přijatelné úrovni v zájmu spotřebitelů i podnikatelských subjektů. Evropská komise si je této výzvy vědoma, a proto dne 17. dubna 2023 učinila krok správným směrem, když obnovila nařízení o blokové výjimce […]

Evropští spotřebitelé, nezávislí poskytovatelé automobilových služeb a mobility společně za naléhavá opatření Komise v oblasti právních předpisů týkajících se údajů o vozidlech

Skupina 10 zástupců nezávislých poskytovatelů automobilových služeb vyzvala předsedkyni Ursulu von der Leyenovou a sbor komisařů, aby urychleně předložili odvětvové právní předpisy týkající se přístupu k údajům o vozidlech. Společně představují 80 % evropského automobilového hospodářství a zahrnují dodavatele a distributory automobilových dílů na kontinentu, dílny a jejich dodavatele technologií, společnosti poskytující služby mobility, pojišťovnictví […]

Matthias Zink, generální ředitel pro automobilové technologie společnosti Schaeffler, se stal novým prezidentem CLEPA

Evropská asociace dodavatelů automobilového průmyslu CLEPA zvolila Matthiase Zinka svým novým prezidentem na dvouleté funkční období, které začne v lednu 2024.

Daň ze spalovacích automobilů je jen začátek. Unie chystá něco mnohem horšího

Před nedávnem se v médiích objevila informace o plánované dani na automobily se spalovacími motory. Jak se ukázalo, není to jediný nápad Evropské unie, jak zasáhnout majitele starších a levných aut. Bude zaveden zákaz výměny motoru a větších karosářských oprav?

Euro 7: Dohoda zlepšuje původní návrh Evropské komise, i přesto bude norma pro autoprůmysl velkou výzvou

Sdružení automobilového průmyslu dlouhodobě usiluje o takovou podobu normy Euro 7, která udrží na trhu širokou paletu dostupných modelů vozidel, o která zákazníci skutečně stojí, a to včetně vozidel se spalovacím motorem, plug-in hybridů nebo plně elektrických. Proto je třeba, aby možné přínosy pro životní prostředí byly posouzeny realisticky a vybalancovány s dopady na zaměstnanost a konkurenceschopnost odvětví.

Euro 7: Parlament zlepšil návrh Komise, obavy o technickou proveditelnost však nadále přetrvávají

Sdružení automobilového průmyslu dlouhodobě usiluje o takovou podobu normy Euro 7, která udrží na trhu širokou paletu dostupných modelů vozidel, o která zákazníci skutečně stojí, při zachování zaměstnanosti v odvětví, jeho konkurenceschopnosti a která současně bude mít i reálné přínosy pro životní prostředí. AutoSAP proto vítá výsledek hlasování Evropského parlamentu, který potvrdil pozici výboru pro […]

Soudní dvůr Evropské unie (ESD) vydal další přelomové rozhodnutí ve prospěch hospodářské soutěže v automobilovém průmyslu (věc C-319/22)

Podle nařízení (EU) 2018/858 a v návaznosti na dlouhodobou informační činnost federace FIGIEFA a jejích členů v letech 2017 a 2018 v této oblasti musí výrobci vozidel právně poskytovat nezávislým provozovatelům na trhu s náhradními díly pro motorová vozidla technické informace ve formě „strojově čitelných a elektronicky zpracovatelných datových souborů“. Dlouhou dobu se vedly spory […]

Euro 7: Parlament se posouvá správným směrem, obavy o technickou řešitelnost přetrvávají

Sdružení automobilového průmyslu dlouhodobě prosazuje takovou podobu emisních cílů normy Euro 7 a jejích testovacích podmínek, které povedou k dostupnosti široké palety modelů vozidel a udržení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti automobilového průmyslu. Z těchto důvodů vnímá AutoSAP výsledek hlasování Výboru pro životní prostředí (ENVI) pozitivně, zejména pokud se jedná o provázání vstupu aktu v platnost se […]

Aftermarket a legislativa, profesní sdružení a jejich informace