ČOI na severu Čech prověřila autočalounické služby

24. srpna 2016, 11:33

Provozovatel autočalounictví, stejně jako každý provozovatel služeb, je povinen vystavit spotřebiteli při objednání služby písemné doklady v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Počátkem srpna 2016, na základě podnětu spotřebitele, uskutečnili inspektoři ČOI na severu Čech kontrolu podnikatele.

Inspektorát ČOI Ústecký a Liberecký obdržel podnět spotřebitele upozorňující na nekorektní jednání podnikatele, který provozuje autočalounictví. Konkrétně se dle podnětu jednalo o to, že si u podnikatele objednal na očalounění celý interiér vozu v hodnotě 100.000 korun. Na zakázku mu nebylo vystaveno písemné potvrzení o převzetí objednávky. Objednávka proběhla v dubnu 2016, zakázka není vyhotovena a podnikatel žádným způsobem nereaguje a zapírá se.

Kontrola byla zaměřena na prověření, zda podnikatel vydává písemné potvrzení o převzetí objednávky v případech, kdy služba není poskytnuta na počkání a dále, zda toto písemné potvrzení obsahuje zákonem stanovené náležitosti, tzn. označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení služby a termín jejího plnění. V době kontroly bylo zjištěno, že podnikatel nevydává písemné potvrzení o převzetí objednávky v souladu se zákonem stanovenými náležitostmi (§ 15 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb.). Dále inspektoři zjistili, že v provozovně není spotřebiteli k dispozici žádný ceník poskytovaných služeb (§ 12 zákona č. 634/1992 Sb.).  Za zjištěná porušení byla podnikateli uložena pokuta formou příkazu na místě. 

Související články

ČOI: Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb
ČOI: Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb

Ověřit úroveň služeb pneuservisů a dodržování povinností, vyplývajících prodávajícím nebo poskytovatelům těchto služeb z obecně závazných právních předpisů, bylo cílem kontrolní akce České obchodní inspekce. Kontroly probíhaly podle plánu v jarním a podzimním období, kdy jsou spotřebiteli – motoristy tyto služby využívány nejčastěji. Inspektoři zjistili nedostatky v 77 z celkem 204 kontrolovaných provozoven (téměř 38%). […]

Pneuservisy neseznamují spotřebitele s cenou služeb
Pneuservisy neseznamují spotřebitele s cenou služeb

Pneuservisy jsou využívány motoristy nejčastěji v jarním období, kdy je třeba vyměnit zimní pneumatiky za letní, a pak na podzim, kdy je třeba připravit automobil na zimní provoz. Proto byla monitorovací a kontrolní akce České obchodní inspekce naplánována na tato období s cílem ověřit úroveň služeb poskytovaných pneuservisy. Její jarní část probíhala na celém území […]

Nekalé praktiky při prodeji ojetých vozidel
Nekalé praktiky při prodeji ojetých vozidel

Přetočení tachometru, nepravdivé údaje o počtu majitelů nebo neúplné informace při uzavírání kupních smluv. To jsou často používané nekalé praktiky prodejců ojetých motorových vozidel, na které se zaměřila v období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 Česká obchodní inspekce. Kontrolami bylo mimo jiné zjištěno, že vozidla jsou často nabízena do komisního prodeje v […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 30. srpna 2016, 6:03 1 0

Jaroslav.Udělat tohle po servisech tak z deseti bude devět mimo provoz

Odpověď