Výroční zpráva z členské schůze ASEM

24. dubna 2017, 16:19

Rok po založení proběhla výroční členská schůze ASEM. Proběhly živé diskuze a témata si vzala o necelou půlhodinu více času, než bylo pro členskou schůzi ASEM plánováno. Jednoznačným úspěchem činnosti Asociace emisních techniků a opravářů byla záchrana samostatných Stanic měření emisí zřízených u autoopraven a získání pozornosti médií k tématu zamořování ovzduší.

Avšak i budoucí aktivity ASEM budou činorodé. Spolu s přítomným právním zástupcem kanceláře FrankBold, se kterou bude ASEM legislativní nouzi v oboru kontrol v budoucnu postupně a systémově řešit, není boj o tzv. „Malou STK“, jak funguje v Rakousku či Německu, a jak ji zmiňoval i první seminář Ministerstva dopravy v roce 2016, tak docela ztracen. Postupy a cesty, které ASEM zvolí zůstanou pro nejvyšší možné šance na úspěch raději v anonymitě.

Dosavadní úspěchy zavazují. Záchrana samostatných SME u opraven není tím posledním vítězstvím, ASEM bude nadále usilovat o zájmy sdružení. Pokřivené životní, ale i podnikatelské prostředí v ČR se chce pokusit narovnat.

Doc. Michal Vojtíšek z ČVUT (katedra spalovacích motorů), člen správní rady ASEM zdůraznil, že odhadem 50% emisí vzniká z 5% vozidel, která jsou ve špatném technickém stavu. Vysvětlil nebezpečnost ultrajemných rakovinotvorných částic, které se dostávají do našich těl plicními sklípky. Uvedl také, že nejekonomičtějším řešením, jak snížit emise z dopravy jsou opravy. Bohužel česká legislativa tímto směrem nejde, ministerští úředníci doposud nejsou v kondici, aby prosadili hmatatelné zlepšení. „České republice opět hrozí sankce z Evropské unie za neplnění kritérií v ochraně ovzduší.“ řekl člen správní rady ASEM Vojtíšek.

>ASEM na schůzi zmínil i výskyt „nebezpečných“ náhradních dílů na českém trhu. Do zprávy z členské schůze zahrnul zápis jednání ze SISA.  Dále byla na členské schůzi ASEM prezentována sporná situace v likvidaci odpadů (pneumatik) přes společnost ELTMA (zde zahájí ASEM právní přezkum správnosti postupů a bude členy ASEM informovat o výsledku). ASEM bude členskou základnu informovat o dalších postupech v reklamacích nevyhovujících až nebezpečných náhradních dílů a též v prosazování požadování náhrady za práci od dodavatele dílu u úspěšně reklamovaných součástek (analogicky jako je to u autorizovaných autoopraven).

>ASEM jednomyslně schválil 9 stěžejních úkolů pro období 2017-18 a bude o nich průběžně informovat jak své členy v diskrétní členské sekci na www.asem.cz, tak podá v závěru prohlášení každému tématu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!