SISA upozorňuje na ne zcela správné informace o ukončení Blokové výjimky

29. března 2010, 0:00

V poslední době se začaly objevovat ne zcela správně interpretované informace o tom, že končí tzv. Bloková výjimka. Tyto informace nejsou zcela relevantní, neboť současně s ukončením platnosti výše uvedeného předpisu v Evropě vznikne nový předpis, který je v současné době připravován v Evropské komisi.

SISA jako národní asociace dodavatelů náhradních dílů pro motorová vozidla, servisní techniky a autolaků se na přípravě nově vznikající legislativy intenzivně podílí a k dokumentům vyjadřuje také své připomínky.

Podle současného návrhu Evropské komise má vzniknout samostatná sektorově specifická směrnice pro oblast servisu a oprav motorových vozidel, a to právě v souvislosti s ukončením platnosti stávající tzv. Blokové výjimky. V tomto bodě předložila SISA své připomínky především vzhledem k tomu, že předložený návrh nové Blokové výjimky (včetně pokynů) by měl být "odolný a použitelný v budoucnosti", protože platnost tohoto předpisu by měla být nejméně deset let a zároveň by vše mělo být "vstřícné a přátelské pro SME", tedy hlavně pro subjekty působící v tomto sektoru, a to vše ku prospěchu spotřebitelů – motoristů. V dnešní době totiž společnosti potřebují mít alespoň určitou jistotu, že jim evropská legislativa dovolí efektivně soutěžit mezi sebou a že jejich svoboda v podnikání nebude omezována či oslabována. Tohoto cíle mohou dosáhnout pouze taková pravidla, která budou sektorově specifická, jasná a pevná a dokážou vybalancovat síly na trhu, které zvýhodňují výrobce automobilů. To vše navíc v době rychle se rozvíjejícího technologického pokroku v době, kdy se automobily stávají "počítači na kolech".

Nový předpis by měl nejen vyrovnat síly na automobilovém aftermarketu, ale příslušná ustanovení takovéhoto nástroje by měla přinést zainteresovaným subjektům na trhu:
• určitou jistotu – získávat a dodávat náhradní díly,
• mít přístup k technickým informacím, nářadí a dalšímu vybavení.

Zároveň by měl být jednoznačně zdůrazněn fakt, že je nutné předejít zneužití garančních lhůt k zavázání spotřebitele pouze na opravárenskou a servisní síť výrobce automobilu.

SISA současně vítá prosazované nastavení prahové tržní hranice v obou předpisech (všeobecné BV) a (specifické BV navržené EK) na úrovni 30 %. Takovéto nastavení dává jasný signál, že výrobci vozidel nebudou moci snadno disponovat s blokovou výjimkou při svých dohodách s dodavateli dílů nebo autorizovanými servisy. Současně je správné rozhodnutí EK převést ustanovení ze stávající Blokové výjimky ve formě tvrdých opatření do budoucího předpisu, a to zejména ta opatření, která zajišťují svobodu autorizovaným servisům dodávat nezávislým autoopravcům náhradní díly, včetně tzv. vázaných ND, a také neomezovat dodávky OE dílů nezávislým operátorům. SISA v těchto bodech dále požádala Evropskou komisi o doplnění dalších dvou tvrdých opatření, a to v oblasti přístupu k technickým informacím a také v situaci, kdy jsou zneužívány garance.

SISA – Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky k připravovanému novému předpisu připravilo a zaslalo k projednání v Evropské komisi již několik desítek připomínek. O obsahu a průběhu projednávání těchto připomínek vás budeme informovat v našich dalších tiskových informacích.

Více na www.sisa.cz.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!