Nerovnoměrné šance aftermarketu v digitální budoucnosti

11. November 2019, 13:45

Dnes využívá autorizované servisy zhruba 10 % řidičů. Tato situace se však může dramaticky změnit a v příštích několika letech se tento podíl může v důsledku možné monopolizace trhu zvýšit až na 80 %. Inteligentní vozidla a “mluvící” díly nemusí chtít “mluvit” s Aftermarketem. Nebo prostě nebudou moci.

Tempo technologického rozvoje a digitalizace automobilového průmyslu rychle roste. Do roku 2025 bude 70 % vozidel „připojeno“, to znamená, že budou mít přístup k internetu a schopnost výměny dat mezi vozidlem a jiným zařízením, infrastrukturou nebo aplikací. Není divu, že automobilový průmysl je jedním z nejinovativnějších odvětví na světě. Jak ukazují údaje Evropské komise, automobilový průmysl v Evropě investuje nejvíce do výzkumu a vývoje.

Vzdálená diagnostika, upozornění na možné selhání, „mluvící díly“ informující o jejich stavu za účelem optimalizace výrobního a distribučního řetězce – to je jen několik příkladů inovativních nápadů, které jsou již v podstatě realitou.

Jaký je stav jejich implementace? K uspokojení měnících se potřeb zákazníků a maximalizace výhod, které potřebují přístup k údajům o vozidle. Jak se automobilový průmysl digitalizuje, všichni účastníci trhu musí být schopni rozvíjet své obchodní modely, aby dále nabízeli konkurenceschopné služby. Je proto nezbytné zajistit nenarušenou hospodářskou soutěž na automobilovém trhu. Problém je v tom, že v současné době taková záruka neexistuje.

Evropský parlament nedávno již dvakrát požadoval konkrétní řešení této otázky a požádal Evropskou komisi, aby prozkoumala a předložila legislativní opatření k zajištění „spravedlivého, bezpečného a technologicky neutrálního přístupu k údajům o vozidle pro některé externí subjekty“. Evropská komise je však bohužel hluchá vůči výzvám Parlamentu.

Celý automobilový trh musí mít právo vyvíjet obchodní modely a musí být schopen rovnocenně soutěžit s výrobci vozidel prostřednictvím vzdáleného a přímého přístupu k vozidlu, jeho datům, funkcím a zdrojům nezávislým a nepřetržitým způsobem. Aby to fungovalo tak, jak má, je samozřejmě nutné regulovat přístup k údajům legálně a nikoli prostřednictvím dohod B2B, ale obecně platnými právními akty.

Důsledky uzavření přístupu k údajům generovaným vozidly a jejich použití pouze vybranými subjekty proto mohou vést k miliardovým ztrátám pro nezávislý automobilový trh a spotřebitele.

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

Pavel K, 12. November 2019, 9:46 0 0

Skvělé...

Reply