Zvyšování počtu vozidel na CNG je součástí koncepce čisté dopravy v ČR

26. ledna 2015, 12:57

Koncem roku 2014 se za účasti 4 ministerstev uskutečnilo setkání k vyhodnocení celoročních prací Národního akčního plánu (NAP) čisté mobility. Cílem této zásadní koncepce rozvoje udržitelné dopravy v ČR je cílem je snižování emisí a závislosti na klasických kapalných palivech.

Setkání přineslo velmi pozitivní výsledky v otázce zvyšování počtu vozidel na CNG a budování související infrastruktury po celé České republice. CNG je na poli alternativních paliv nyní nejen u nás, ale i ve světě, největším dravcem. Finální materiál NAP čistá mobilita by měl být předložen vládě k projednání v první polovině roku 2015. Plán čisté mobility navazuje na jiné české i evropské strategické dokumenty, z nichž nejdůležitější je směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva, která byla finálně přijata Evropským parlamentem i Radou dne 29. září 2014. „Směrnice požaduje po členských státech, aby vypracovaly národní politické rámce pro rozvoj trhu všech alternativních paliv a infrastruktury, nicméně třetím nejrozšířenějším palivem po benzinu a naftě bude jednoznačně zemní plyn,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS).

Současně směrnice požaduje přijetí společných technických standardů tak, aby všechny čerpací a dobíjecí stanice byly navzájem interoperabilní. Směrnice také ukazuje směr nastavení příslušných informací pro spotřebitele o alternativních palivech včetně jasné a
spolehlivé metodiky srovnání cen. Z dalších navazujících dokumentů je to Strategii Evropa 2020, která byla přijata v EU už v roce 2010. Zpracování NAP ČR je současně jedním z nástrojů prosazování aktualizované státní energetické koncepce. Ta počítá s e zvýšením podílu CNG a LNG v dopravě „Využití CNG je klíčovým trendem snižování spotřeby vozidel a nástupu alternativních pohonů v dopravě,“ uvádí se v ASEK. „V souvislosti s výstavbou plnicích stanic CNG se očekává podle ASEK rozšíření vozidel s tímto pohonem také u městské dopravy, komunálních vozidel pro svoz odpadu, vozových parků velkých organizací aj. Podpora ekologických dopravních prostředků patří v ASEK mezi sedm hlavních cílů v oblasti dopravy, a to silniční i železniční,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

Plán čisté mobility se promítá i do dalších českých strategických dokumentů, jako například Dopravní politika do roku 2020. Pro realizaci NAP čistá mobilita je možné využít některých fondů EU, jako např. Integrovaného regionálního operačního programu, OP Doprava, IROP, Horizont 2020, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nebo evropského fondu CEF, který podporuje vznik různých studií a pilotních programů. Jen na tento program uvolnila Evropská komise pro rok 2015 celkem 160 milionů eur. Žádosti se přijímají do konce února 2015. Operační program Doprava sice zatím Evropská komise ještě neschválila, ale mělo by se tak stát v prvních měsících letošího roku.

„EU schválila závazný cíl pro dlouhodobou politiku klimatu snížit emise skleníkového plynu oxidu uhličitého CO2 o 40 procent a vozy na CNG mají o 25 až 30 procent méně CO2, podporovat zemní plyn je tedy to nejjednodušší, jak tyto emise snížit,“ říká Jiří Šimek,
místopředseda Rady ČPS. „Zemní plyn má ze všech alternativních paliv největší ekonomické výhody, už zvýšenou nabídku až 65 druhů vozidel, nyní rychlý nárůst infrastruktury a neoddiskutovatelný přínos pro životní prostředí,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel Českého
plynárenského svazu (ČPS). Při využití CNG navíc máte výraznou úsporu, prokazatelně bezpečnější provoz než s vozy na tradiční paliva, výhodu úlev třeba na silničních daních a dobrý pocit, že šetříte životní prostředí,“ uvádí Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

Plán čisté mobility má část analytickou (vliv dopravy na životní prostředí, pobídky při nákupu čistých vozidel atd.) a část implementační (cíle v oblasti čisté mobility v ČR, infrastruktura, atd.). Podobné národní strategie mají i ostatní členské státy EU.
 

Související články

Bosch: Vozidla poháněná plynem: CNG není LPG
Bosch: Vozidla poháněná plynem: CNG není LPG

Jaké jsou výhody vozidel poháněných plynem? Oba pohonné systémy CNG a LPG jsou levnější a šetrnější k životnímu prostředí ve srovnání s benzínovým či dieselovým systémem. Jejich spalování je srovnatelně čistší, s nižšími emisemi pevných částic a oxidu dusíku. Obě pohonné látky jsou také levnější než nafta či benzín. Díky nízkým výrobním nákladům a daňovým […]

Evropský parlament schválil Směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva
Evropský parlament schválil Směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva

Evropský parlament 15. dubna odpoledne na plénu schválil výraznou většinou (622 pro, 29 proti) Směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva. Jde o zásadní krok směrem k dalšímu rozvoji alternativních paliv. Směrnice, kromě rozsáhlého seznamu opatření na podporu rozvoje trhu s alternativními palivy v Evropě, nařizuje konkrétní počty plnicích stanic na CNG, LNG, vodík a […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!