Světový den bezpečnosti a zdraví na pracovišti

29. dubna 2016, 10:16

Ve „Světový den bezpečnosti a zdraví na pracovišti“ (28.4.2016) bude v popředí zájmu ochrana zdraví při práci, a také otázka: Jak se mohou zaměstnanci chránit před nebezpečími na pracovišti? Ochranné oděvy jsou jedním z opatření, které funguje, když se správně používá. Silvia Mertens je diplomovaná inženýrka pro techniku oděvů a manažerka výroby u poskytovatele textilních služeb MEWA Wiesbaden. Podporuje zákazníky při výběru ochranných oděvů a u této příležitosti sestavila kontrolní seznam.

Co ano a co ne při nakládání s pracovními oděvy.

Co je třeba zvážit:

Posouzení ohrožení
Na začátku je třeba posoudit ohrožení: V kterých pracovních úsecích se budou oděvy používat, před čím mají chránit? Jaký profil norem je vyžadován?

Typ oděvů
Provede se analýza stávajících oděvů. Jaké mají výhody a nevýhody? Co by mělo být u nového oblečení jinak?

Náklady a následné náklady
Pro zachování ochranné funkce musí být pracovní oděvy profesionálně prány a udržovány. O to se starají poskytovatelé textilních služeb. Je třeba zjistit, jaké služby jejich nabídka zahrnuje.

Kontrola v reálném prostředí: Je oblečení vhodné?
Ochranné oděvy musí být ověřeny v místě skutečného použití. Jak dobře chrání oblečení před existujícím ohrožením, například před používanými chemikáliemi a působením horka?

Test nošení: Co říkají zaměstnanci?
Ochranné oděvy by měli otestovat a zhodnotit zaměstnanci. Lze v nich bez problémů provádět všechny pohyby? Poskytují ochranné oděvy nezbytnou ochranu?

Čeho je třeba se vyvarovat:

Kupovat ochranné oděvy bez poradenství
V zájmu bezpečného vybavení zaměstnanců by měla být vyhledána podpora: interně u zaměstnance odpovědného za oblast bezpečnosti práce, externě u kompetentního poskytovatele služeb.

Samostatně odstraňovat škody
Žádná změna certifikovaných oděvů není přípustná bez předchozí kontroly certifikačního institutu. To platí dokonce pro zkrácení rukávů.

Neposkytovat informace zaměstnancům
K úkolům zaměstnavatelů patří rovněž předávání informací zaměstnancům o typu oděvů a manipulaci s nimi. Například v rámci provozního řádu.

Přenechat údržbu zaměstnancům
Ochranné oděvy by se neměly prát společně s normálním oblečením. Mohou tak ztratit svoji ochrannou funkci.

Přistoupit na kompromisy
Střední míra ochrany u osobních ochranných prostředků nepostačuje, optimální ochrana zlepšuje právní jistotu. V tomto směru podporují také poskytovatelé textilních služeb.

A jedna novinka:

Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích
Nové nařízení EU – vstoupí v platnost 20. dubna 2016 – má vést k lepší ochranně uživatelů osobních ochranných prostředků. Zruší tak 21. dubna 2018 směrnici 89/686/EHS platnou od roku 1989. Profesionální poskytovatelé služeb jako společnost MEWA splňují zpravidla již veškerá zadání – tak jsou podniky a jejich zaměstnanci na bezpečné straně.

Tisková zpráva MEWA Textil-Service s.r.o.

Související články

Společnost MEWA nabízí ekologické mycí stoly včetně servisních služeb
Společnost MEWA nabízí ekologické mycí stoly včetně servisních služeb

Textilní utěrky značky MEWA pro opakované použití jsou šetrné k životnímu prostředí a udržují v čistotě provozovny a dílny po celé Evropě již více než 100 let. Mnozí zákazníci navíc používají pro ruční čištění drobných dílů ještě klasické mycí stoly s mycími štětci. Tyto mycí stoly využívající rozpouštědla mají ovšem některé podstatné nevýhody. Takzvané studené […]

MEWA Full-Servis
MEWA Full-Servis

Opětovně použitelné čistící utěrky se systémem pro podniky všech velikostí.   Ten, kdo vede podnik, se musí umět postarat o všechno: technické inovace, dobré ekonomické ukazatele, dodržování zákonů, optimalizování podnikových postupů a mnoho dalšího. Je příjemné, když může určité činnosti pustit z hlavy a navíc na tom i získat. Jak může externí partner díky inovačním […]

MEWA: Každá svým způsobem
MEWA: Každá svým způsobem

MEWA je v oblasti opětovně použitelných čisticích utěrek již více než 100 let vedoucí firmou na trhu. Pravidelně se zvyšuje kvalita utěrek, proces zajištění kvality, jakož i celkový proces péče. MEWA víceúčelové čistící utěrky jsou proto praktickou odpovědí na různorodé nároky moderních průmyslových a řemeslných podniků a užitečně přispívají k zajištění kvality v pracovním procesu. […]

Nový katalog „World Wide Work by MEWA“ je tady
Nový katalog „World Wide Work by MEWA“ je tady

Od 1. září 2016 je k dispozici nový katalog ochranných pracovních pomůcek společnosti MEWA – pro všechny, kteří se chtějí kompletně vybavit pro svět práce!

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!