Nezanedbávejte péči o klimatizaci ve svém autě, varuje Q-SERVICE

5. May 2014, 14:02

Čeští řidiči si již zvykli na to, že je dvakrát do roka třeba vyměnit pneumatiky nebo že je po ujetí určitého počtu kilometrů nutné vyměnit olej v motoru, aby nedošlo k jeho zadření. Řidiči věnují péči o své automobily čím dál tím větší pozornost, ale stále existuje jedna oblast, kterou mnoho majitelů automobilů zanedbává – neuvědomují rizika, která jsou spojena s opomenutím údržby klimatizace ve svých vozech. Potvrzuje to i průzkum autoservisní sítě Q-SERVICE.

Každý rozumný řidič si je nepochybně vědom veškerých rizik, která jsou spojena s tím, když při nízkých teplotách vyjede na silnici s nevhodně obutým automobilem. Mnohem menší část řidičů si však uvědomuje, jaká rizika jsou skryta za zanedbáním péče o klimatizaci v jejich vozidle.

“Čeští řidiči si mnohdy neuvědomují, jakému riziku se vystavují, pokud dlouhodobě užívají automobily, v nichž nebyla v poslední době profesionálně vyčištěna klimatizace.  Na výparníku a v celém ventilačním systému se díky tomuto opomenutí mohou skrývat různé bakterie a roztoči, což může mít neblahé důsledky na zdravotní stav nejen řidičů, ale i jejich dětí,” varuje Otakar Dvořák, manažer autoservisní sítě Q-SERVICE a dodává: “Toto riziko nepochybně nelze podceňovat, pokud si uvědomíme, že  nastává doba, která přímo vybízí k zapínání klimatizace.”

Pravidelná kontrola a odborné vyčištění  systému klimatizace spojené s  doplněním chladiva by měla být pravidelně provedena alespoň jednou ročně. Tímto krokem mohou řidiči snížit riziko respiračních onemocnění a jiných neblahých důsledků, které vznikají v důsledku nedostatečně čisté klimatizace. To, že pouze malé procento českých řidičů navštěvuje autoservisy za účelem údržby klimatizace potvrdil i nedávný průzkum provedený pro společnost Q-SERVICE, v němž se pouze 7% řidičů přiznalo, že si nechávají pravidelně kontrolovat klimatizaci ve svém voze.

“Řidiči by si měli uvědomit, že nebezpečí pro jejich zdraví nepředstavují například pouze ojeté pneumatiky, ale že se v jejich voze mohou skrývat i mnohá méně viditelná, ale o to nebezpečnější rizika. Řidiči by si měli tudíž uvědomit, že servisní úkon, za který zaplatí v servisu několik set korun za rok, jim dokáže ochránit jejich zdraví, jehož hodnota je nevyčíslitelná,” dodává Otakar Dvořák.

Learn more

Q-SERVICE: Řidičské schopnosti očima mužů a žen
Q-SERVICE: Řidičské schopnosti očima mužů a žen

Ženy versus muži za volantem. Věčné téma, na které je potřeba nahlížet z perspektivy samotných řidičů. Jak hodnotí své řidičské schopnosti ženy a jak naopak muži? Jak zvládají jednotlivé situace? Přinášíme vám přehled pěti nejdůležitějších řidičských úkonů a žebříček jejich obtížnosti očima zástupců obou pohlaví. Ženy se hodnotí špatně v oblasti parkování, předjíždění a schopnosti […]

Q-SERVICE: Češi a autoservisy
Q-SERVICE: Češi a autoservisy

Jezdí Češi spíše do autorizovaných nebo neautorizovaných servisů? Jak často a kvůli čemu nejčastěji? To je jen hrstka otázek, na které zjistila autoservisní síť Q-SERVICE odpovědi v nedávném průzkumu. Základní výsledky naleznete v přiložené infografice. 56% Čechů – řidičů jezdí do neautorizovaných servisů spíše než do autorizovaných, nejčastějším důvodem návštěvy toho konkrétního servisu je vlastní […]

Q-SERVICE: Garance mobility je stále oblíbenější
Q-SERVICE: Garance mobility je stále oblíbenější

Síť profesionálních autoservisů Q-SERVICE nabízí již tradičně svým zákazníkům službu Garance mobility na dovolené a ani v letošním roce tomu není jinak. Pakliže si majitel automobilu před dovolenou sjedná servisní prohlídku vozidla za 249 Kč, získá navíc od Q-SERVICE garanci NON STOP hot-line asistence, bezplatného odtahu a zapůjčení náhradního vozidla v případě jakékoliv technické poruchy, […]

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!