Přehled školení AutoPROFITEAM na měsíc květen

6. května 2010, 0:00

Přehled školení AutoPROFITEAM servisního konceptu APM Automotive s.r.o. na měsíc květen.

Název: Tlumiče Bilstein – Technika podvozku. Na čem skutečně záleží

Datum: 06.05.2010 (čtvrtek)
Čas: 09:00 – 12:00
Místo: Střední odborné učiliště Mladá Boleslav, Jičínská 762
Přednáší: Lektor BILSTEIN pan Fleischhans jr.
Forma školení: seminář – teorie
Cíle školení: Seznámení se společností a její produkcí. Přehled jednotlivých řad tlumičů Bilstein, prodejní argumentace, rozdíly, výhody a nevýhody pro zákazníka.

Obsah a program školení:
1. Základy techniky podvozku
2. Konstrukce a funkce jednotlivých systémů tlumičů pérování / pružin
3. Vzájemné vazby tlumičů pérování a pružin s jinými díly podvozku
4. Vlivy defektních tlumičů pérování / pružin
5. Sortiment a specifické znalosti o produktech:
– BILSTEIN B1 – BILSTEIN B16, Motosport, speciální aplikace
– Katalogové informace
6. Prodejní argumentace
7. Příklady z praxe

Literatura: Účastníci obdrží prezentaci a katalog

Název: Brzdy Mechanik II (BM2)

Datum: 06.05.2010 (čtvrtek)
Čas: 9:00 – 16:00 hod
Místo: Za mototechnou 971, Praha-Stodůlky
Školící středisko se nachází v areálu společnosti Avtoexport
Přednášející: specialisté firmy Continental Teves
Forma školení: Seminář
Cíle kursu: Účastník kursu je veden ke zvládnutí oprav základních mechanických poruch Brzdových systémů, systematickému hledání příčin vzniku poruch, použití zkušebního zařízení a speciálního nářadí.

Obsah kursu:
– Technický vývoj Brzdových systémů
– Nové technologie Brzdových systémů
– Typy Hlavních brzdových válců – na co dávat pozor speciálně u ABS
– Brzdová kapalina a její použití pro různé Brzdové systémy
– Správné odvzdušnění ABS systémů
– Brzdové hadice a potrubí a jejich používání
– Vibrace brzd, Kmitání volantu, Pískání brzd – důvody vzniku a jejich odstranění
– Brzdové destičky a obložení
– Správný výběr komponentů z katalogu
– Brzdový posilovač – Poruchy a jejich příčiny
– Speciální nářadí na Brzdové systémy a jeho použití
– Praktické ukázky na modelech, měření brzd na válcové stolici
– Měření brzd na válcové stolici
– Test a správné nastavení omezovače brzdného tlaku na zadní nápravě
– Praktické ukázky jednotlivých typů brzdových komponentů

Literatura: Každý účastník kursu obdrží podkladové školící materiály cca 100 stran v českém jazyce.

Název: Skleníkové plyny v klimatizacích vozidel (KV0)

Datum: 07.05.2010 (pátek)
Čas: 09:00 – 17:30
Místo: SOŠ a SOU Praha – Hostivař, pracoviště Dobronická 7, PRAHA 4 – Libuš

Datum: 20.05.2010 (čtvrtek)
Čas: 09:00 – 17:30
Místo: AUTOSERVIS Milan Bašar, Budějovická 250, 389 01 Vodňany II

Datum: 21.05.2010 (pátek)
Čas: 09:00 – 17:30
Místo: školící místnost pobočky APM Automotive BRNO, Škrobárenská 484/8, 617 00 BRNO 

Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: Rozsah školení je na 8 vyučujících hodin, je rozděleno na teoretickou, praktickou a zkouškovou část
Cíle školení: Dle výše uvedených nařízení doplnit školící programy v oblasti klimatizačních systémy motorových vozidel, které obsahují některé fluorované skleníkové plyny o zásadách plnění, údržba, oprav a manipulace s chladivem.
Určeno pro: Školení je určeno pro pracovníky firem, kteří už absolvovali systém školení na téma klimatizace, ale nebyli proškolení z Nařízení komise (ES) 307 a 308/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.842/2006 a směrnice 2006/40/ES, ale také pro pracovníky, kteří při své pracovní činnosti přicházejí do styku nebo přímo vykonávají dílčí úkony ve smyslu výše uvedených nařízení Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Obsah a program školení:
1. Princip činnosti klimatizace a rozdělení systémů, které obsahují fluorované skleníkové plyny v motorových vozidlech
2. Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů
3. Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení
4. Obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
5. Servis klimatizace, lhůty a rozsah prací
6. Způsoby detekce úniku fluorovaných skleníkových plynů a oprav systémů
7. Přehled výrobců systémů a dodavatelů dílů, zacházení s lahví pro chladivo
8. Zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ovzduší, dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí.
9. Závěrečný test znalostí, vydání osvědčení o absolvování školení

Poznámka: Na základě absolvování školení a po úspěšném vyplnění testu vydá zástupce společnosti APM Automotive, osvědčení o školení s dodatkem o absolvování školení právních předpisů a manipulace s mediem a regeneračním zařízením. (údaje dle článku 3 Nařízení komise (ES) č. 307/2008)

Název: Logická diagnostika 0. Stupně – sériová diagnostika (LD 0)

Datum: 11.05.2010 (úterý)
Čas: 8:00 – 17:00 hod
Místo: SOŠ a SOU Mladá Boleslav, Jičínská 762, Mladá Boleslav
Přednáší: Jiří HAMPL (FCD – First Car Diagnostics) ze společnosti IHR – Technika
Forma školení: teorie, výklad, diskuze, příklady z praxe
Cíl školení: Bez sériové diagnostiky nelze vyměňovat elektronické díly a efektivně hledat závady. Naučme se tedy správně a maximálně využívat možnosti komunikace s elektronickými systémy automobilu.

Obsah:
Úvodní školení logické diagnostiky je zaměřeno především na objasnění významu sériové diagnostiky, správného pochopení chybových hlášení, včetně příkladů možných rozdílů výkladů chybového hlášení různými diagnostickými přístroji, využití funkcí základního nastavení, diagnózy akčních členů, přizpůsobení, kódování a efektivního používání bloků naměřených hodnot včetně zpracování a analýzy grafu v programu EXCEL. Přiblížíme si pojem EOBD a vysvětlíme funkce adaptací směsi. Kurz bude zakončen praktickou částí. Hlavní myšlenkou logické diagnostiky je spojení sériové a paralelní diagnostiky s cílem co nejefektivnějšího využití pro nejpřesnější, nejjednodušší a nejrychlejší odhalení příčiny závady. Sériová diagnostika není dostatečně efektivní bez paralelní a naopak paralelní diagnostika není dostatečně efektivní bez sériové. Už dnes můžeme s určitostí říci, že se u nových systémů v moderních automobilech bez sériové diagnostiky neobejdeme.

Teorie
* význam a úkoly vnitřní diagnostiky
* identifikace řídící jednotky
* paměť závad, chybové hlášení, okolní podmínky
* různé interpretace přístrojů
* příklady chybových hlášení a skutečných příčin
* diagnóza akčních členů
* základní nastavení, kódování, přizpůsobení, login, readinesscode
* bloky naměřených hodnot, parametry, příklady závad, analýza
* diagnostika EOBD
* adaptace – krátkodobá, dlouhodobá, aditivní, multiplikativní adaptace

Praxe
* Proveďte výpis paměti závad vlastním diagnostickým přístrojem a porovnejte s hlášením ostatních přístrojů.
* Proveďte test akčních členů a vysvětlete, za jakých měřících podmínek je tato metoda nejúčinnější.
* Proveďte základní nastavení a vysvětlete, za jakých měřících podmínek je tato metoda nejúčinnější.
* Proveďte načtení bloku naměřených hodnot a vysvětlete, jak hodnoty využíváme pro diagnostiku.
* Proveďte změnu kódování Ř.J. a sledujte vliv na chybové hlášení.
* Proveďte další operace vlastní diagnostiky, které chcete vysvětlit.

Poznámka: Školení je prezentováno z důvodu jednoduchosti a přehlednosti a nejmenší pravděpodobnosti zanesení chyb v interpretaci překladem na originální značkové diagnostice VAS 5051 koncernu VW, která je také jednou z nejpropracovanějších. Jiné přístroje se mohou lišit prostředím. Diagnostika řídících jednotek jiných výrobců automobilů se může v některých funkcích lišit nebo jsou funkce jinak pojmenovány. Účastníci obdrží skripta s kostrou programu, Účastník kurzu si odnáší si certifikát o účasti na školení LD0.

Název: Systémová diagnostika vstřikování CommonRail (SD CR)

Datum: 15.05.2010 (středa)
Čas: 08:00 – 17:300 hod
Místo:SOŠ a SOU Mladá Boleslav, Jičínská 762, Mladá Boleslav
Přednáší: Jiří HAMPL (FCD – First Car Diagnostics) ze společnosti IHR – Technika
Forma školení: teorie, výklad, diskuze, příklady z praxe
Cíl školení: Seznámení se s funkcí, konstrukcí a principem činností systémů Common Rail a jejich komponentů.

Obsah a program školení
* Obecný přehled palivového systému
* Zásady demontáží a montáží (související výměny, originální díly, čistota apod.)
* Činnost, ovládání a kódování vstřikovačů, palivové soustavy – Bosch, Delphi, Denso,
* Siemens VDO
* Sériová diagnostika
* Standardní užitečné hodnoty a funkce v ŘJ
* Test startovacích podmínek (nízký tlak/podtlak paliva, snímač otáček, proud regulátorů tlaku, snímač tlaku, vstřikovací signály)
* Simulace závad v animaci
* Test dynamiky, těsnosti a průtoků vstřikovačů (induktivní boule, přepady vstřikovačů)
* Test nízkého tlaku
* Případy z praxe
* Praxe – provedení jednotlivých testů

Poznámka: Účastníci obdrží skripta s kostrou programu , CD s programem USBOscilloscope a soubory s naměřenými a popsanými průběhy signálů CommonRail

Název: Systémová diagnostika sběrnice CAN (SD CAN)

Datum: 12.05.2010 (čtvrtek)
Čas: 8:00 – 17:30 hod
Místo: SOŠ a SOU Mladá Boleslav, Jičínská 762, Mladá Boleslav
Přednáší: Jiří HAMPL (FCD – First Car Diagnostics) ze společnosti IHR – Technika
Forma školení: teorie, výklad, diskuze, příklady z praxe
Cíl školení: Tento diagnostický trénink obsahuje informace potřebné pro vyhledávání závad v datových sběrnicích CAN-BUS. Není určeno pro odborníky zaměřené na datové sítě, ale pro mechaniky/elektrikáře z autoservisů. Jediným úkolem mechanika/elektrikáře je najít příčinu elektrické poruchy ve sběrnici, nikoliv rozumět zprávám, které řídící jednotky vysílají. Proto je systém CAN BUS popsán zjednodušenou formou a nejsou zde prezentovány veškeré detaily činnosti sběrnice. Hlavní důraz je zde kladen na vyhledávání těch závad, které se v praxi nejčastěji objevují.

Obsah a program školení
1. Úvod
2. Co je to CAN-BUS
3. Vedení, průběh datového přenosu, datový protokol, priorita
4. Přehled a popis typů sběrnic
5. Diagnostika CAN pomocí bloku hodnot v Gateway
PRAXE:
* význam a úkoly vnitřní diagnostiky
* CAN Pohonu – signál, filtrace rušení, diferenciální vyhodnocování, signály na osciloskopu
* Diagnostika CAN pomocí ohmického měření
* CAN Pohonu – signál při různých vzorkovacích rychlostí osciloskopu
* Závada CAN Pohonu – přerušení High
* Případ z praxe – přerušení High v ŘJ
* Závada CAN pohonu – zkrat High a Low na kostru
* CAN komfortu – signál, jednovodičový režim, signál na osciloskopu
* Zapojení CAN Komfortu na vozidle
* Závady CAN Komfortu (zkrat, přerušení)
* Případ z praxe – ukostření ŘJ komfortu
6. Nejčastější příčiny závad na CAN-BUS
7. Přehled diagnostiky CAN-BUS
8. Tipy pro praxi
9. Dobrovolné testy pro upevnění znalostí

Poznámka: Účastníci obdrží skripta s kostrou programu, CD s programem USBOscilloscope a soubory s naměřenými a popsanými průběhy defektních signálů CAN

Název: Klimatizace vozidla č.2 – opravy systémů

Datum: 18.05.2010 (úterý)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: SPŠ dopravní Plzeň, pracoviště Plzeň – Křimice, Průkopníků 290
Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: seminář, praktické práce
Cíle školení: ukázat účastníkům metodiku hledání závad systému klimatizace vozidla. Lokalizovat a správně definovat závadu, určit pravděpodobnou příčinu závady a jak se odstraní.

Obsah a program školení:

1. Zahájení, opakování hlavních bodů ze školení č.1
2. Těsnost soustavy
3. Čištění výparníků
4. Montáž spojek
5. Vyhledávání závad na automobilu
6. Kompresory
7. Závěr

Požadavky – účast (nebo základní znalost funkce klimatizace) na základním školení č.1
Zakončení kurzu – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – účastník obdrží manuál, katalog a pomůcku pro diagnostiku pomocí tlaků. Posluchač může používat své zápisky při vyplňování testů.

Název: Elektronika automobilů VW, Audi, Škoda, SEAT

Datum: 20.05.2010 (čtvrtek)
Čas: 09:00 – 15:00
Místo: Brno – Žebětín, Žebětínský dvůr
Přednáší: Ing. Martin RICHTER z firmy HR CARSOFT s.r.o.
Forma školení: teorie, výklad, diskuze, příklady z praxe a měření
Cíle školení: Přednášky budou navazovat na základní blok „Diagnostika“ a témata proto budou určena především těm, kteří již SuperVAG nebo jinou diagnostiku využívají a chtějí si své znalosti prohlubovat. Největší pozornost bude věnována složitějším úkolům, jejichž řešení si žádá náročnější diagnostické postupy.

Obsah a program školení:
1. Základní pojmy a struktura řídicí jednotky
2. Zabezpečení vozů proti krádeži
– i. Struktura zabezpečení vozů (podle generace imobilizéru)
– ii. Přizpůsobení řídicí jednotky motoru a imobilizéru
– iii. Přizpůsobení (naučení) klíčků
– iv. Závady, čtení bloku hodnot
– v. Ochrana součástí
3. Chiptuning
– i. Základní pojmy (paměť Flash, datové mapy, typy řídicích jednotek)
– ii. Čtení a zápis dat z a do paměti Flash řídicí jednotky motoru
– iii. Úprava datových oblastí
4. Další produkty SuperVAG Diagnostic tools
– i. Toolbox
– ii. Airbag 

Název: Klimatizace vozidla č.3 – Opravy a termodynamika

Datum: 27.05.2010 (čtvrtek)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, Moravská 2/964, 703 00 OSTRAVA – VÍTKOVICE
Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek – lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: seminář, praktické práce
Cíle školení: školení je zaměřeno na zvládnutí metodiky hledání závad a obsluhy diagnostických přístrojů, na správný postup oprav systému a komponentů

Obsah a program školení:
1. Diagnostika a diagnostické přístroje, měření
2. Opravy kompresorů, výměna cívky elmag. spojky, ložiska a přetěsnění kompresoru
3. Výměna expanzního, škrtícího ventilu, výměna vysoušeče, oprava netěsnosti plnících ventilů
4. Termodynamika chladiva R134a, legislativa a předpisy
5. Diagnostika účinnosti klimatizace, proměření účinnosti kondenzátoru a výparníku, podchlazení a přehřátí chladiva, kontrola a proměření tlakových a teplotních senzorů
6. Simulace závad a jejich diagnostika na funkčním modelu
7. Kontrola a servisní úkony prováděné na plničce klimatizace
8. Závěrečný test znalostí a předání osvědčení

Požadavky – účastník má za sebou školení č.2 a jsou mu známé funkce klimatizace
Zakončení kurz – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si osvědčení o účasti na školení.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!