Auto Kelly: Autoklimatizace – fluorované skleníkové plyny

15. července 2010, 0:00

Firma Auto Kelly Vás zve na odborné školení „Fluorované skleníkové plyny v klimatizacích vozidel“. Toto povinné školení je určeno pro všechny mechaniky autoservisů, kteří provádějí servis klimatizace motorových vozidel (Nařízení komise (ES) 307 a 308/2008).

PROČ ŠKOLENÍ ABSOLVOVAT:

Účastník školení obdrží osvědčení o odborném školení v oblasti autoklimatizací a právních předpisů (Nařízení komise
(ES) č. 307/2008). » Mechanik bez tohoto osvědčení se po termínu 4. 7.2010 vystavuje riziku vysokých pokut. » Toto osvědčení platí neomezenou dobu a uznává se ve všech státech Evropské unie.

PROGRAM ŠKOLENÍ ČERVENEC:

• Praha: 20. 7. 2010
• Praha: 21. 7. 2010
• Brno: 22. 7. 2010
Čas: 9:00 – 16:00

Přednášející kurzu: Petr Zábrodský, školitel Auto Kelly
Forma školení: teorie, výklad, diskuze, praxe a závěrečný test

OSNOVA ŠKOLENÍ:

1. Klimatizační systémy motorových vozidel, základy termodynamiky, základní funkční schéma klimatizace a funkce jednotlivých komponentů.
2. Základní znalosti o vlastnostech a používání fl uorovaných skleníkových plynů jako chladiv v klimatizačních systémech motorových vozidel.
3. Dopad chladiv s fl uorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí dle nařízení (ES) č. 842/2006.
4. Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fl uorovaných skleníkových plynů
5. Servis klimatizace.
6. Obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací.
7. Zacházení s lahví pro chladivo.
8. Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fl uorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení.
9. Závěrečný test znalostí a vydání osvědčení o absolvování školení.

Pro účastníky školení je připraven startovací balíček příslušenství pro plničku klimatizace za zvýhodněné ceny.

V případě zájmu kontaktuje svého obchodního zástupce nebo pobočku Auto Kelly. V ceně je zahrnut oběd a občerstvení během školení. Více informací na webových stránkách www.autokelly.cz/skoleni/klimatizace. Školení musí být uhrazeno min. 3 dny před jeho konáním.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte: 725 305 880, Jiří Šeda, Auto Kelly Partner Program

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!