Přehled školení AutoPROFITEAM na měsíc září

30. srpna 2010, 0:00

Přehled školení AutoPROFITEAM servisního konceptu APM Automotive s.r.o. na měsíc září.

Skleníkové plyny v klimatizacích vozidel (KV0)

Datum: 07.09.2010 (úterý)
Čas: 09:00 – 17:30
Místo: Střední škola technická, Dělnická 21, 434 80 Most – Velebudice

Datum: 09.09.2010 (čtvrtek)
Čas: 09:00 – 17:30
Místo: AUTOSERVIS Milan Bašar, Budějovická 250, 389 01 Vodňany II

Datum: 14.09.2010 (úterý)
Čas: 09:00 – 17:30
Místo: Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice

Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: Rozsah školení je na 8 vyučujících hodin, je rozděleno na teoretickou, praktickou a zkouškovou část

Cíle školení: Dle výše uvedených nařízení doplnit školící programy v oblasti klimatizačních systémy motorových vozidel, které obsahují některé fluorované skleníkové plyny o zásadách plnění, údržba, oprav a manipulace s chladivem.

Určeno pro: Školení je určeno pro pracovníky firem, kteří už absolvovali systém školení na téma klimatizace, ale nebyli proškolení z Nařízení komise (ES) 307 a 308/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.842/2006 a směrnice 2006/40/ES, ale také pro pracovníky, kteří při své pracovní činnosti přicházejí do styku nebo přímo vykonávají dílčí úkony ve smyslu výše uvedených nařízení Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Obsah a program školení:

1. Princip činnosti klimatizace a rozdělení systémů, které obsahují fluorované skleníkové plyny v motorových vozidlech
2. Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů
3. Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení
4. Obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
5. Servis klimatizace, lhůty a rozsah prací
6. Způsoby detekce úniku fluorovaných skleníkových plynů a oprav systémů
7. Přehled výrobců systémů a dodavatelů dílů, zacházení s lahví pro chladivo
8. Zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ovzduší, dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí.
9. Závěrečný test znalostí, vydání osvědčení o absolvování školení

Na základě absolvování školení a po úspěšném vyplnění testu vydá zástupce společnosti APM Automotive, osvědčení o školení s dodatkem o absolvování školení právních předpisů a manipulace s mediem a regeneračním zařízením. (údaje dle článku 3 Nařízení komise (ES) č. 307/2008)

Název: Klimatizace vozidla č.1

Datum: 08.09.2010 (středa)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: APM – Praha Zličín, Sárská 5 / 133 (pod Globusem), 105 00 Praha 5

Datum: 15.09.2010 (středa)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: pobočka APM Olomouc, Chválkovická 80/55, 779 00 Olomouc

Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: teoreticko praktické zaměstnání
Cíle školení: Zvládnout principy činnosti, zařazení typu a konstrukci klimatizace. Vyhledávání a odstraňování závad a plnění systému. Seznámení se s bezpečnostními předpisy při údržbě a opravách.

Obsah a program školení:

1. Principy klimatizace
2. Plnění mediem (plnění mediem a jejich přehled, výměna olejové náplně, tlaková zkouška systému)
3. Servis klimatizace (servisní intervaly a rozsah prací, kompletní čištění systému)
4. Diagnostika a opravy (zjištění úniku chladiva, diagnostika systémů, opravy klimatizačních výměníků, opravy a výroba hadic pro klimatizace)
5. Dodavatelé ND, přehled značek a výrobců systémů a komponentů
6. Zásady bezpečnosti práce a ochrany ovzduší při manipulaci s mediem a při opravách systému
7. Závěrečný test znalostí

Požadavky – Základní znalost funkce klimatizace dnešních vozidel
Zakončení kurz – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – Účastník obdrží pracovní sešit. Posluchač můče používat své zápisky při vyplňování testů. Veškeré otázky k závěrečnému testu jsou obsaženy ve skriptech.

Název: Brzdy Mechanik II (BM2)

Datum: 10.09.2010 (pátek)
Čas: 9:00 – 16:00 hod
Místo: Za mototechnou 971, Praha-Stodůlky, školící středisko se nachází v areálu společnosti Avtoexport
Přednášející: specialisté firmy Continental Teves
Forma školení: Seminář
Cíle kursu: Účastník kursu je veden ke zvládnutí oprav základních mechanických poruch Brzdových systémů, systematickému hledání příčin vzniku poruch, použití zkušebního zařízení a speciálního nářadí.
Počet účastníků: 15 až 20 osob

Pozn.: BM 2 je úvodní stupeň školení na brzdy pro mechaniky – viz přehled školení

Obsah kursu:

* Technický vývoj Brzdových systémů
* Nové technologie Brzdových systémů
* Typy Hlavních brzdových válců – na co dávat pozor speciálně u ABS
* Brzdová kapalina a její použití pro různé Brzdové systémy
* Správné odvzdušnění ABS systémů
* Brzdové hadice a potrubí a jejich používání
* Vibrace brzd, Kmitání volantu, Pískání brzd – důvody vzniku a jejich odstranění
* Brzdové destičky a obložení
* Správný výběr komponentů z katalogu
* Brzdový posilovač – Poruchy a jejich příčiny
* Speciální nářadí na Brzdové systémy a jeho použití
* Praktické ukázky na modelech, měření brzd na válcové stolici
* Měření brzd na válcové stolici
* Test a správné nastavení omezovače brzdného tlaku na zadní nápravě
* Praktické ukázky jednotlivých typů brzdových komponentů

Literatura: Každý účastník kursu obdrží podkladové školící materiály cca 100 stran v českém jazyce.

Název: Logická diagnostika Start (LD Start)

Datum: 27.09.2010 (pondělí)
Čas: 08:00 – 17:00 hod
Místo: Školící centrum FCD, Boleslavská 902, Kosmonosy
Přednáší: Jiří HAMPL z IHR – TECHNIKA, s.r.o.
Forma školení: teorie, výklad, diskuze, příklady z praxe
Cíl školení: Naučíte se zde používat všechny dostupné a správné metody hledání závad a odnesete si cenné vědomosti o funkci některých el. systémů. Obsah školení je provázán případy z praxe. Každá z prezentovaných metod je ukázána na případu z praxe.

Obsah a program školení:

Úvod do světa Logické diagnostiky

* Jsou nové automobily bezporuchové?
* Kam směřuje vývoj diagnostiky nových vozidel?
* Co je to Diagnostika el. systémů automobilu?
* Co je to Logická Diagnostika?

Vývoj automobilové elektroniky

* Proč byla dříve elektronika ve vozidlech jednodušší a dnes tak složitá a nepřístupná opravám svépomocí?
* Co vede výrobce k rozšiřování elektroniky ve vozidle?

Přehled a diagnostika elektronických systémů a jejich diagnostiky v automobilu 70. 80. 90. let

* Bezkontaktní zapalovací systém
* Mechanické vstřikování s elektronickou optimalizací
* Zapalování řízené mikroprocesorem
* Elektronické vstřikování
* Odvětrání palivové nádrže
* Hlavní rysy komunikace s ŘJ, diagnostika systému pomocí testeru
* Bezrozdělovačové zapalování
* Zpětné vedení výfukových zplodin EGR
* Řízení vznětového motoru EDC
* Přímé vstřikování Pumpe Düse
* Přímé vstřikování CommonRail
* Elektronická škrticí klapka
* EOBD
* Přímé vstřikování benzínu FSI
* Filtr pevných částic DPF
* Hybridní pohony
* Motorová elektronika ve vozidlech – 21. století, přehled, CAN-BUS

Metody hledání závad na případech z praxe

* Získání informací o případu
* Využití zkušeností s případem
* Lidské smysly
* Sériová diagnostika
* Paralelní diagnostika

Název: Logická diagnostika 0 (LD 0): možnosti sériové diagnostiky

Datum: 28.09.2010 (úterý)
Čas: 8:00 – 17:00 hod
Místo: Školící centrum FCD, Boleslavská 902, Kosmonosy
Přednáší: Jiří HAMPL lektor ze společnosti IHR – Technika
Forma školení: teorie na učebně, praxe na dílně
Cíl školení: Bez sériové diagnostiky nelze vyměňovat elektronické díly a efektivně hledat závady. Naučme se tedy správně a maximálně využívat možnosti komunikace s elektronickými systémy automobilu.

Obsah:
Úvodní školení logické diagnostiky je zaměřeno především na objasnění významu sériové diagnostiky, správného pochopení chybových hlášení, včetně příkladů možných rozdílů výkladů chybového hlášení různými diagnostickými přístroji, využití funkcí základního nastavení, diagnózy akčních členů, přizpůsobení, kódování a efektivního používání bloků naměřených hodnot včetně zpracování a analýzy grafu v programu EXCEL. Přiblížíme si pojem EOBD a vysvětlíme funkce adaptací směsi. Kurz bude zakončen praktickou částí.
Hlavní myšlenkou logické diagnostiky je spojení sériové a paralelní diagnostiky s cílem co nejefektivnějšího využití pro nejpřesnější, nejjednodušší a nejrychlejší odhalení příčiny závady. Sériová diagnostika není dostatečně efektivní bez paralelní a naopak paralelní diagnostika není dostatečně efektivní bez sériové. Už dnes můžeme s určitostí říci, že se u nových systémů v moderních automobilech bez sériové diagnostiky neobejdeme.
Školení je prezentováno z důvodu jednoduchosti a přehlednosti a nejmenší pravděpodobnosti zanesení chyb v interpretaci překladem na originální značkové diagnostice VAS 5051 koncernu VW, která je také jednou z nejpropracovanějších. Jiné přístroje se mohou lišit prostředím. Diagnostika řídících jednotek jiných výrobců automobilů se může v některých funkcích lišit nebo jsou funkce jinak pojmenovány

Teorie

* význam vnitřní diagnostiky
* úlohy vnitřní diagnostiky
* identifikace řídící jednotky
* paměť závad, chybové hlášení
* paměť závad, okolní podmínky
* různé interpretace přístrojů
* příklady chybových hlášení a skutečných příčin
* diagnóza akčních členů
* základní nastavení
* kódování
* přizpůsobení
* login
* readinesscode
* bloky naměřených hodnot, parametry, příklady závad, analýza
* diagnostika EOBD
* adaptace – krátkodobá, dlouhodobá, aditivní, multiplikativní adaptace

Praxe

* Proveďte výpis paměti závad vlastním diagnostickým přístrojem a porovnejte s hlášením ostatních přístrojů.
* Proveďte test akčních členů a vysvětlete, za jakých měřících podmínek je tato metoda nejúčinnější.
* Proveďte základní nastavení a vysvětlete, za jakých měřících podmínek je tato metoda nejúčinnější.
* Proveďte načtení bloku naměřených hodnot a vysvětlete, jak hodnoty využíváme pro diagnostiku.
* Proveďte změnu kódování Ř.J. a sledujte vliv na chybové hlášení.
* Proveďte další operace vlastní diagnostiky, které chcete vysvětlit.

Na dílně účastníci porovnávají své přístroje, provádějí ne tolik známé, ale velmi potřebné úkony sériové diagnostiky.

Zakončení kurzu:
Účastník kurzu si odnáší certifikát o účasti na školení LD0.
 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!