APM – Katalog školení – část třetí

4. července 2011, 0:00

Získejte odbornou úrovní svého personálu náskok před konkurencí a vyberte si z aktuálního seznamu školení ta potřebná právě pro Vás. Každé absolvované školení z nabídky AutoPROFITEAMu je uzavřeno vydáním příslušného odborného certifikátu pro každého úspěšného účastníka.

Diagnostika

Logická diagnostika Start (LD Start)
* Úvod do světa Logické diagnostiky
* Vývoj automobilové elektroniky
* Přehled a diagnostika elektronických systémů a jejich diagnostiky v automobilu 70. 80. 90. let
* Metody hledání závad na případech z praxe

Logická diagnostika 0. Stupně – sériová diagnostika (LD 0)
Teorie
* význam a úkoly vnitřní diagnostiky
* identifikace řídící jednotky
* paměť závad, chybové hlášení, okolní podmínky
* různé interpretace přístrojů
* příklady chybových hlášení a skutečných příčin
* diagnóza akčních členů
* základní nastavení, kódování, přizpůsobení, login, readinesscode
* bloky naměřených hodnot, parametry, příklady závad, analýza
* diagnostika EOBD
* adaptace – krátkodobá, dlouhodobá, aditivní, multiplikativní adaptace
Praxe
* Proveďte výpis paměti závad vlastním diagnostickým přístrojem a porovnejte s hlášením ostatních přístrojů.
* Proveďte test akčních členů a vysvětlete, za jakých měřících podmínek je tato metoda nejúčinnější.
* Proveďte základní nastavení a vysvětlete, za jakých měřících podmínek je tato metoda nejúčinnější.
* Proveďte načtení bloku naměřených hodnot a vysvětlete, jak hodnoty využíváme pro diagnostiku.
* Proveďte změnu kódování Ř.J. a sledujte vliv na chybové hlášení.
* Proveďte další operace vlastní diagnostiky, které chcete vysvětlit.

Logická diagnostika A
* Krátké seznámení s metodami hledání závad
* Postup při vysvětlování případů z praxe
* Charakteristika měřeného systému
* Projev a vznik závady
* Chybové kódy
* Postup diagnostiky
* Poslech závady, první úvahy
* Sériová diagnostika
* Paralelní diagnostika
* Možné příčiny závad před nasazením osciloskopu
* Provedení testu
* Oprava, kontrola funkce, sériová diagnostika
* Paralelní diagnostika po opravě

Logická diagnostika 1 (LD 1): základy dějů na osciloskopu
Teorie
* úvod, osciloskop a jeho efektivní využití
* základní test v obvodu s el.mag. ventilem
* test vstřikovacího ventilu a jeho obvodu
* test ukostření motoru (a dalších částí vozidla)
* test akumulátoru a jeho obvodu
* základy testu elektropneumatického převodníku ovládaného šířkou pulzu (střída)
* test těsnosti palivové soustavy
* test palivového čerpadla a jeho obvodu
* test znalostí s následnou konzultací
Praxe
testy pomocí osciloskopu
Proveďte následující testy pomocí osciloskopu a doplňte naměřené údaje do pracovního listu.
* 4-kanálovým osciloskopem proveďte jedním měřením test akumulátoru, test komprese a ukostření motoru a karoserie
* 2-kanálovým osciloskopem proveďte analýzu vstřikovacího signálu
* 4-kanálovým osciloskopem proveďte test mechaniky vstřikovacích ventilů
* 4-kanálovým osciloskopem proveďte test palivového čerpadla

Logická diagnostika 2 (LD 2): zážehové motory
Teorie:
* zapalování, základy
* vlivy na hodnotu zapalovacího napětí
* systémy s rozdělovačem, závady
* dvoujiskrové systémy, závady
* jednojiskrové systémy, závady
* lambda sonda skoková, základy, napojení
* lambda sonda skoková, volný potenciál, adaptace
* test lambda sondy skokové
* test katalyzátoru
* analýza válců – kyslíkové šoky
* lambda sonda širokopásmová, zapojení, test
Praxe – testy pomocí osciloskopu
* 4-kanálovým osciloskopem zjištění podmínek funkce zapalovacího trafa
* 2-kanálovým osciloskopem provádění analýz primárního obvodu
* zjištění minimální doby hoření jiskry
* analýza uzavřenosti regulační smyčky lambda regulace
* test lambda sondy

SUPERVAG – diagnostika automobilů VW, Audi, Škoda, SEAT
1. Základní pojmy a základní diagnostické příkazy
2. Čtení paměti závad
I. Základní pojmy
II. Typické závady, význam
3. Analýza bloku naměřených hodnot
I. Typické měřené hodnoty a jejich význam
4. Pokročilé diagnostické příkazy
I. Základní nastavení
II. Kódování, dlouhé kódování
III. Přizpůsobení, dlouhé přizpůsobení
IV. Login, Oprávnění přístupu
5. Diag EOBD
I. Co lze měřit diagnostikou EOBD

Logická diagnostika 3 (LD 3): – diagnostika zážehových a vznětových motorů
Teorie
* testy snímačů otáček a polohy
* testy snímačů tlaku
* testy snímačů hmotnosti nasávaného vzduchu
* testy snímačů dráhy-polohy
* testy snímačů teplot (NTC)
* testy nastavovačů škrtících klapek
* testy elektropneumatických měničů pro ovládání plnícího tlaku a systému zpětného vedení spalin (AGR)
* testy celých systémů přeplňování a AGR
* testy elektrických ventilů AGR
Praxe
Proveďte následující testy pomocí osciloskopu a doplňte naměřené údaje do pracovního listu
* zjištění startovacích podmínek motoru (otáčky,komprese,zapalování,vstřikování)
* test snímačů při akceleraci (MAP,MAF,potenciometr, nastavovač škrtící klapky)
* test elektropneumatického ventilu (proud,podtlak)
* testy elektrického AGR ventilu (sepnutí,potenciometr)

Logická diagnostika 4 (LD 4): vznětové motory a závěrečná praxe na vozidlech z ulice
Teorie:
* vysokotlaká analýzy vstřikování (Bosch VE)
* test snímače zdvihu jehly
* test přeruvníku vstřiku (Bosch VE,VP)
* test nastavovače dávky paliva (Bosch VE)
* test el.mag. ventilu dávky paliva (Bosch VP)
* test el. obvodu vstřikování (piezo Pumpe Düse)
* test ovládání vstřikování CommonRail (Bosch, Siemens, Delphi, Denso)
* test startovacích podmínek CommonRail
Praxe – testy pomocí osciloskopu
* test přesuvníku vstřiku, test vstřikování PD, test vstřikování CR
* hledejte závadu na systému řízení motoru (zakázka z ulice)

Vstřikování benzínu

Elektronické systémy vstřikování benzínu JET I.
1. Soustava studeného startu, termočasový spínač, ventil studeného startu, elektrohydraulický nastavovač, regulátor fáze zahřívání, systémový a řídící tlak.
2. Zkoušení komponentů.
3. Zkoušení systému na vozidle.
4. Diagnostika komunikací s ŘJ u novějších systémů. KTS (řada 500 – 650), FSA 560, MOT 240/250, FSA 720/740, FSA 450.

Elektronické systémy vstřikování benzínu JET II.
1. Konstrukce a princip činnosti
2. Zkoušení komponentů: klapkový měřič množství vzduchu, měřiče hmotnosti vzduchu s vyhřívaným drátem, nastavovače volnoběhu, typy vstřikování, čidla otáček a referenčních značek, lambda regulace a napěťová lambda sonda, potenciometr škrticí klapky, systémový tlak a jeho regulace
3. Zkoušení systémů na vozidle.
4. Diagnostika komunikací s ŘJ (KTS řady 500 – 650) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, MOT 240/250, FSA 720/740, FSA 450)

Vstřikování benzínu jiných výrobců JET 3
* Konstrukce a princip činnosti
* Zkoušení komponentů: měřič množství vzduchu Karman a Vortex, odporová lambda sonda, systémy snímačů a akčních členů
* Hledání závad s využitím diagnostiky prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 500 – 650)
* Diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, MOT 240/250, FSA 720/740, FSA 450)

Nejnovější systémy vstřikování benzínu Bosch – JET 4
1. Konstrukce a princip činnosti nepřímého vstřikování benzínu MOTRONIC řady 3.xx, 5.xx, 7.x.x. a přímého vstřikování benzínu MOTRONIC MED 7.x.x, MED 9.x.x.
2. Systémy snímačů (otáčky, referenční značky, širokopásmová lambda sonda, snímače tlaku, měřiče hmotnosti vzduchu s vyhřívaným filmem,) řízení teploty motoru, provoz s chudou směsí, zásobníkový katalyzátor NOx,
3. Diagnostika motoru E-OBD
4. Zkoušení systémů na vozidle
5. Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 500 – 650) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, MOT 240/250, FSA) 720/740, FSA 450

Bezpečnost

SRS 1 – Systémy pasivní bezpečnosti
• Přehled prvků pasívní bezpečnosti
• Princip činnosti vzdušných vaků a dalších prvků pasívní bezpečnosti
• Popis činnosti systému a jeho komponentů u airbagů
• Popis činnosti přitahovače pásů
• Zásady bezpečnosti při používání a manipulaci
• Identifikace a orientace v systémech a elektrických schématech
• Diagnostika systémů pasivní bezpečnosti
• Test a dotazník

Termíny školení APM naleznete v sekci školení.

APM – Katalog školení – část první

APM – Katalog školení – část druhá

Více na autoprifiteam.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!