Typy školení firmy Bosch – část první

22. září 2011, 0:00

Přehled typů školení firmy Bosch.

1. Vstřikování benzinu
Seznamují s funkcí a vzájemným působením jednotlivých komponentů a diagnostikou systémů vstřikování benzinu.

JET Blok
JET Blok Autoelektrika – systémy zapalování; Systémy L-, LH-, LU-, LE-, Mono-Jetronic a Mono-Motronic (sdružuje EL1 a JET II.)
3 dny

JET II. Systémy L-, LH-, LU-, LE-, Mono-Jetronic, Mono-Motronic a EL1 
Konstrukce a princip činnosti, klapkový měřič množství vzduchu, měřiče hmotnosti vzduchu s vyhřívaným drátem, nastavovače volnoběhu, typy vstřikování, čidla otáček a referenčních značek, lambda regulace a napěťová lambda sonda, potenciometr škrticí klapky, systémový tlak a jeho regulace, diagnostika komunikací s ŘJ (KTS řady 200-670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450).
2,5 dne

JET III. Vstřikování benzinu jiných výrobců 
Principy konstrukce a činnosti důležitých komponent, měřiče množství vzduchu Karman Vortex, odporová lambda sonda, systémy snímačů a akčních členů jednotlivých systémů – Multec, Simtec, EFI, Marelli. Hledání závad s využitím diagnostiky prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200-670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450).
2,5 dne

JET IV. Nejnovější systémy vstřikování benzinu Bosch
Nepřímé vstřikování benzinu MOTRONIC řady 3.xx, 5.xx, 7.x.x. Přímé vstřikování benzinu MOTRONIC MED 7.x.x, MED 9.x.x. a diagnostika motoru E-OBD. Systémy snímačů (otáčky, referenční značky, širokopásmová lambda sonda, snímače tlaku, měřiče hmotnosti vzduchu s vyhřívaným filmem,) řízení teploty motoru, provoz s chudou směsí, zásobníkový katalyzátor NOx, diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200-670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450).
2,5 dne
 
JET V. Nejnovější systémy vstřikování benzinu jiných výrobců
Vstřikování benzinu Ford EEC5, vstřikování benzinu Sagem S 2000, Magneti Marelli 4.8P. Použití, konstrukce, způsob činnosti, diagnostika systémů software vozidla, způsob odstranění závad. Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200-670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450).
2,5 dne

2. Vstřikování nafty
Vznětové motory získávají stále větší význam. Kurzy vysvětlují principy vstřikování nafty, funkci a diagnostiku jednotlivých vstřikovacích systémů.

EP vozidlo – Neelektronické systémy vstřikování nafty
Funkce, konstrukce a princip činnosti vstřikovacích čerpadel a regulátorů (řadová a rotační VE), vstřikovače, přesuvníky vstřiku, systémy žhavení, možnosti diagnostiky, seřizování a oprav systémů na motoru/vozidle s využitím motortesterů FSA 560, FSA 720/740.
2,5 dne
 
EDC vozidlo I – Elektronické systémy vstřikování nafty
Funkce, konstrukce a princip činnosti elektronicky regulovaných vstřikovacích čerpadel Bosch rotačních VE a řadových, regulace dodávky paliva a úhlu předvstřiku, popis čidel a akčních členů, jejich signály, konstrukce, kontrola, opravy, seřízení vstřikovačů, systémů žhavení, recirkulace spalin. Diagnostika systémů na vozidle prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200-670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA).
2,5 dne

EDC vozidlo II – Systémy vstřikování nafty řízené elektromagnetickými ventily, Common Rail, rotační vstřikovací čerpadlo s axiálním pístem VP 29/30, s radiálními písty VP 44, UIS/PDE – jednotka čerpadlo – tryska, PLD – čerpadlo – vedení – tryska
Konstrukce, princip a činnost jednotlivých komponentů, součinnost v celém systému, diagnostika komponentů a systémů na vozidle. Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200-670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450).
2,5 dne

EDC vozidlo III – Systémy vstřikování nafty Common Rail, Lucas-Delphi, Siemens, CR – Bosch EDC 16 
Konstrukce, princip a činnost jednotlivých komponentů, součinnost v celém systému, diagnostika komponentů a systémů na vozidle. Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200-670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450).
2,5 dne

EDC vozidlo IV – vstřikování DENSO, Denoxtronic v osobních vozech. Novinky ve vstřikování 
Konstrukce, princip činnosti jednotlivých komponentů, součinnost v celém systému, diagnostika komponentů a systémů na vozidle. Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200 – 670), diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450).
2 dny

3. Autoelektrika a autoelektronika
Seznamuje se startovací a dobíjecí soustavou a s principy zapalovacích a dalších vozidlových, elektronických, bezpečnostních a komfortních systémů; s principem činnosti klimatizace.

EL – 1 Autoelektrika – systémy zapalování
Startovací, dobíjecí soustavy – přehled. Systémy zapalování kontaktní, tranzistorové cívkové, elektronické, plně elektronické, cívky EFS, DFS, systémy snímačů otáček – indukční, Hall, snímání signálů primárních a sekundárních okruhů. Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200-670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450).
2,5 dne

EL – 4 Komfortní a bezpečnostní elektronika 
Konstrukce a principy činnosti, diagnostika, regulace topení a klimatizace manuální i automatické (Climatronic), airbag a přitahovače pásů, osvětlovací soustavy Litronic – Xenon, sběrnice CAN, management energie, systém START-STOP. Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200-670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450).
2,5 dne

Klimatizace 
Princip činnosti systému klimatizace. Konstrukce a funkce komponentů systému. Vlastnosti chladícího média a jeho vliv na životní prostředí. Legislativními a bezpečnostními požadavky pro zacházení s chladicím médiem při práci na vozidlových klimatizacích (Nařízení (ES) č. 842/2006 a směrnice 2006/40/ES). Funkce a komponenty klimatizačních systémů s elektronickou regulací. Návaznost na další systémy vozidel. Diagnostika a opravy systémů s elektronickou regulací pomocí diagnostického testeru KTS 200/340/5xx/6xx. Popis a funkce zařízení pro servis klimatizací/ pro zpětné získávání chladícího média. Obsluha zařízení pro servis klimatizací, připojení k systému vozidla, zacházení s tlakovou lahví pro chladící médium. Pravidelná údržba systému klimatizace (výměna náplně, výplach, vysušení, čištění). Diagnostické možnosti ( posouzení tlaků, teplot a kontrola elektrických a elektronických komponent). Rozsah školení zahrnuje i minimální požadavky na dovednosti a znalosti stanovené nařízením Komise (ES) č. 307/2008. Školení splňující tyto požadavky musí po 4.7.2010 absolvovat každý pracovník, který se zabývá servisem klimatizačních zařízené motorových vozidel. Učasník získá po úspěšném absolvování testu Osvědčení ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 307/2008.
1 den

4. Brzdové systémy osobních vozidel
Seznamují s konstrukcí, principy činnosti a diagnostikou hydraulických brzdových systémů a systémů ABS/ASR/ESP.

PB/ABS – Systémy brzd a ABS osobních vozů
Konstrukce a princip činnosti hydraulických brzdových systémů a systémů ABS, praktické zkoušení snímačů, hydroagregátů, diagnostika ABS/ASR/ESP prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 200-670) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, FSA 720/740, FSA 450), systémy BOSCH, TRW (Lucas), ATE, atd.. Elektrické parkovací brzdy – konstrukce a funkce, diagnostika a servis pomocí diagnostických testerů KTS.
2,5 dne

5. Obsluha diagnostické techniky
Školení určená pro uživatele diagnostické techniky Bosch. Účastníci se seznámí podrobně s obsluhou a využitím nabízených funkcí jednotlivých diagnostických zařízení.

FSA – Motortestery FSA 720/740/750 
Kurz seznamuje s principem funkcí motortesteru, osciloskopu a jejich měřicími snímači, uvádí příklady použití na zapalovacích a vstřikovacích systémech. Na vozidlech účastníci připojují snímače na různé komponenty systémů a seznamují se se standardními průběhy testů a měřenými hodnotami a vysvětlují si příčiny odchylek způsobené závadami. S využitím osciloskopu se učí diagnostikovat závady.
1,5 dne

KTS – Testery elektronických systémů KTS 500, KTS 520/530/540/550/570 a 650/670 
Kurz seznamuje s teorií komunikace s řídicími jednotkami, s různými typy diagnostických protokolů a prakticky ukazuje způsoby připojení a komunikace. Seznámení s funkcemi multimetru a osciloskopu.
1,5 dne

KTS 340 – Testery elektronických systémů KTS 340 
Kurz seznamuje s teorií komunikace s řídicími jednotkami, s různými typy diagnostických protokolů a prakticky ukazuje způsoby připojení a komunikace. Seznámení s funkcí multimetru.
1 den

KTS 200 – Testery elektronických systémů KTS 200 
Kurz seznamuje s teorií komunikace s řídicími jednotkami, s různými typy diagnostických protokolů a prakticky ukazuje způsoby připojení a komunikace.
1 den

Osciloskop I. – Základní kurs 
Principy činnosti osciloskopu, nastavení a ovládání, připojení osciloskopu k měřeným objektům, měření základních signálů na vozidlech, ukládání naměřených obrazů do paměti, vyhodnocení naměřených signálů.
1,5 dne

Osciloskop II. – Pro pokročilé 
Přehled nastavovacích a ovládacích funkcí osciloskopu – rozšíření informací ze základního kurzu. Praktické měření signálů na vozidlech, diskuse o výsledcích měření, navrhování postupů měření signálů při hledání závad.
1,5 dne

FWA – měření geometrie náprav
Školení seznamuje uživatele s principem měřicího zařízení. Objasňuje blíže měřené veličiny a jejich vliv na chování vozidla. V praktické části si frekventanti prohloubí znalosti v práci s databankou zákazníků a vozidel, vyzkouší si zvláštní postupy měření a seznámí se se speciálními měřicími a seřizovacími postupy, které vyžadují výrobci vozidel.
1,5 dne

Část druhá

 Zdroj: bosch.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!