Katalog školení AutoPROFITEAM

6. ledna 2014, 11:52

Aktuální seznam AutoPROFITEAM. Každé absolvované školení je uzavřeno vydáním příslušného odborného certifikátu pro každého úspěšného účastníka.

Nápravy a pružící elementy

Druhy náprav a pružící elementy
   1. Funkce a účel náprav u osobních a lehkých dodávkových vozidel
   2. Rozdělení náprav a konstrukční uspořádání
   3. Funkce a účel pružení
   4. Konstrukční možnosti pružení
Funkce a účel nápravy
Tuhé nápravy (Wattův přímovod, nápravy typu de Dion)
Rozdělení výkyvných náprav (kyvadlové nápravy, klikové, čtyřúhelníkové nápravy
lichobežníkové, klikové nápravy, McPherson, teleskopické nápravy)
Smíšené nápravy, Jiné konstrukční uspořádání
Funkce, účel pružení
Listové pružiny, Vinuté pružiny, Torzní tyče, Pryžové pérování, Pneumatické pérování
Kombinované pružící soustavy, Pružící soustavy CITROEN
Vyhledávaní dat ve vividu, autodatech
Elektronický vyhledávací katalog,
Základní zásady pro objednávání dílů

Nápravy a pérování
   1. diagnostiky závad, projevy závad
   2. příčiny poškození dílů a následní poškození dalších dílů podvozku
   3. demontáže a montáže dílů
   4. použití nářadí a speciálních přípravků
   5. přístup k seřizovacím datům
   6. přístup k technologickým postupům
   7. vyhledávání a použití náhradních dílů
   8. provozní dokumentace
   9. legislativa (likvidace starých dílů, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí)
Tuhá přední náprava, Nezávislé zavěšení kol, McPherson, Parabolická náprava u Mercedesu A, Víceprvková náprava, Šikmá ramena, Přední a zadní náprava Octavia, Přední a zadní náprava Fabia, Přední náprava Octavia II (nápravnice a konzoly, stabilizátor, spodní rameno, ložisko kola,, přední tlumičová – jednotka s uchycením), Zadní náprava Octavia II (nápravnice, podélné rameno, ložiska kola, ramena, stabilizátor, pružiny)
Odpružení zadní nápravy, Zadní náprava 4×4 Octavia ,Víceprvková přední náprava Superb
Zadní náprava BMW, Zadní náprava FORD Mondeo, Zadní náprava OPEL Vectra
Vyhledávaní dat ve vividu, autodatech, dílenských příručkách, Elektronický vyhledávací katalog, Základní zásady pro objednávání dílů, dodání, reklamace

Podvozek

Tlumiče pérování Bilstein
   1. Základy techniky podvozku
   2. Konstrukce a funkce jednotlivých systémů tlumičů pérování / pružin
   3. Vzájemné vazby tlumičů pérování a pružin s jinými díly podvozku
   4. Vlivy defektních tlumičů pérování / pružin
   5. Sortiment a specifické znalosti o produktech: BILSTEIN B1 – BILSTEIN B16, Motosport, speciální aplikace
   6. Prodejní argumentace
   7. Příklady z praxe

Řízení a pneumatiky
   * Rozdělení pneumatik
   * Značení pneumatik
   * Bezpečnostní pneumatiky
   * Diskové kolo, sněhové řetězy
   * Druhy přímých řízení podle způsobu ovládání
   * Posilovače řízení – obecný přehled používaných systémů
   * Geometrie řízení – definice základních pojmů

Nápravy a tlumiče
   * Funkce a účel náprav u osobních a lehkých dodávkových vozidel
   * Rozdělení náprav a konstrukční uspořádání
   * Funkce a účel pružení
   * Konstrukční možnosti pružení
   * Základní rozdělení tlumičů pérování
   * Analýza poruch a zásady správné montáže

Brzdy

1. stupeň – Brzdy Mechanika, Hydraulika
Technický vývoj Brzdových systémů
Nové technologie Brzdových systémů
Typy Hlavních brzdových válců – na co dávat pozor speciálně u ABS
Brzdová kapalina a její použití pro různé Brzdové systémy
Správné odvzdušnění ABS systémů
Brzdové hadice a potrubí a jejich používání
Vibrace brzd, Kmitání volantu, Pískání brzd – důvody vzniku a jejich odstranění
Brzdové destičky a obložení,
Správný výběr komponentů z katalogu
Brzdový posilovač – Poruchy a jejich příčiny
Speciální nářadí na Brzdové systémy a jeho použití
Praktické ukázky na modelech, Měření brzd na válcové stolici.
Test a správné nastavení omezovače brzdného tlaku na zadní nápravě
Praktické ukázky jednotlivých typů brzdových komponentů, Specifické závady jednotlivých typů aut 

2. stupeň – Brzdy Elektronika, EBS
Doplnění aktuálních informací o novinkách Ate na trhu
Praktické ukázky jednotlivých typů brzdových komponentů
Nové technologie Elektronických Brzdových Systémů
Elektronické brzdové systémy EBS, jejich popis, funkce, typy
Typy senzorů ABS, ESP
Elektronický stabilizační program ESP, typy, funkce,
Elektrohydraulické brzdy EHB – Aktivace/Deaktivace
Elektrická parkovací brzda EPB – Aktivace/Deaktivace, konstrukce, typy, diagnostika
Brzdová kapalina a její použití pro různé Brzdové systémy, Správné odvzdušnění EBS systémů
Speciální diagnostické přístroje na EBS a jejich použití – EST, ContiSys, AST
Diagnostika a proměřování senzorů všech typů, Praktické měření na simulovaných poruchách
Systémy řízení aktivních radarových brzdových systémů

3 stupeň – Brzdová technika – Praxe při opravách
2. denní školení
Navazuje na Teoretické semináře brzdové techniky 1. a 2. stupeň
Při semináři se provádí praktické opravy a servis na reálných modelech:
Kotoučových brzd, včetně oprav brzdičů různých konstrukcí
Měření házivosti kotoučových brzd
Posouzení stavu a příčin poruch kotoučů a brzdového obložení
Bubnových brzd, včetně oprav a seřízení samostavů různých konstrukcí
Výroba brzdového potrubí
Měření senzorů ABS
Měření tlaků v brzdové soustavě a posouzení funkce omezovače brzdového tlaku.
Praktické ukázky jednotlivých typů speciálního nářadí a práce s ním. 

4. stupeň – Měření el. komponentů, brzdových systémů
Základy elektronické výbavy vozidel,
Měření základních el. veličin,
Systematické měřící postupy,
Základní orientace v dokumentaci o elektronické výbavě vozidel a práce s nimi
Proměřování el. komponentů, Praktická měření komponentů a sestav
Základní diagnostické postupy
Princip činnosti ABS systémů na příkladu systému Teves a Bosch
Podrobný popis funkčních dílů, jejich úlohy v ABS
Podrobný rozbor jednotlivých poruch ABS, jejich projevy a opravy
Měření ABS na funkčních modelech Teves a Bosch

5. stupeň – Měření elektronických systémů, osciloskop, OBD
Základy práce s osciloskopem, a OBD diagnostikou,
Palubní sítě, konstrukce a popis, způsoby proměřování
Elektronické brzdové systémy – funkce, opravy, de/aktivace, diagnostika
Pokročilé diagnostické postupy
Inicializace řídících jednotek a možnosti jejich oprav.

 


Klimatizace vozidla a topení

Klimatizace vozidla 1
 1. Principy klimatizace
 2. Plnění mediem (plnění mediem a jejich přehled, výměna olejové náplně, tlaková zkouška systému)
 3. Servis klimatizace (servisní intervaly a rozsah prací, kompletní čištění systému)
 4. Diagnostika a opravy (zjištění úniku chladiva, diagnostika systémů, opravy klimatizačních výměníků, opravy a výroba hadic pro klimatizace)
 5. Dodavatelé ND, přehled značek a výrobců systémů a komponentů
 6. Zásady bezpečnosti práce a ochrany ovzduší při manipulaci s mediem a při opravách systému
 7. Závěrečný test znalostí

Klimatizace vozidla 2
 1. Zahájení, opakování hlavních bodů ze školení č.1
 2. Těsnost soustavy
 3. Čištění výparníků
 4. Montáž spojek
 5. Vyhledávání závad na automobilu
 6. Kompresory
 7. Závěr

Klimatizace vozidla 3
 1. Diagnostika a diagnostické přístroje, měření
 2. Opravy kompresorů, výměna cívky elmag. spojky, ložiska a přetěsnění kompresoru
 3. Výměna expanzního, škrtícího ventilu, výměna vysoušeče, oprava netěsnosti plnících ventilů
 4. Termodynamika chladiva R134a, legislativa a předpisy
 5. Diagnostika účinnosti klimatizace, proměření účinnosti kondenzátoru a výparníku, podchlazení a přehřátí chladiva, kontrola a proměření tlakových a teplotních senzorů
 6. Simulace závad a jejich diagnostika na funkčním modelu
 7. Kontrola a servisní úkony prováděné na plničce klimatizace
 8. Závěrečný test znalostí a předání osvědčení

Skleníkové plyny v klimatizacích
 1. Princip činnosti klimatizace a rozdělení systémů, které obsahují fluorované skleníkové plyny v motorových vozidlech
 2. Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů
 3. Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení
 4. Obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
 5. Servis klimatizace, lhůty a rozsah prací
 6. Způsoby detekce úniku fluorovaných skleníkových plynů a oprav systémů
 7. Přehled výrobců systémů a dodavatelů dílů, zacházení s lahví pro chladivo
 8. Zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ovzduší, dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí.
 9. Závěrečný test znalostí, vydání osvědčení o absolvování školení

Oleje

Oleje
   * Úvod do problematiky mazání
   * Druhy olejů
   * Viskozitní klasifikace a výkonové specifikace
   * Zásady značení, skladování, prodeje, použití
   * Diskuse

Elektronika automobilů

Elektronika automobilů
1. Základní pojmy a struktura řídicí jednotky
2. Zabezpečení vozů proti krádeži
   I. Struktura zabezpečení vozů (podle generace imobilizéru)
   II. Přizpůsobení řídicí jednotky motoru a imobilizéru
   III. Přizpůsobení (naučení) klíčků
   IV. Závady, čtení bloku hodnot
   V. Ochrana součástí
3. Chiptuning
   I. Základní pojmy (paměť Flash, datové mapy, typy řídicích jednotek)
   II. Čtení a zápis dat z a do paměti Flash řídicí jednotky motoru
   III. Úprava datových oblastí
4. Další produkty SuperVAG Diagnostic tools
   I. Toolbox
   II. Airbag

Produktová školení

Bosal
1. seznámení s firmou BOSAL, přehled produkce, kontakty a zajímavosti v oblasti výroby výfukových systémů a závěsů
2. ukázka a zásady při vyhledávání dílů v katalogu
3. závěsné zařízení, rozdělení, zásady montáže, legislativa a certifikace
4. diskuse

BM1 – Ate seznámení s produkcí a strategií prodeje
Představení Continental Teves, značky Ate a Barum
Přehled produkce brzdových komponentů
Orientace při práci s katalogy
Nové technologie Brzdových systémů co budeme muset znát
Strategie prodeje brzdových dílů spolu s Importérem
Ate servisní koncepty: Ate Partner, Ate Brzdové centrum
Ate Školící programy a AutoAkademie Praha
Technická podpora Ate centra v Praze a její využití pro zákazníky
Vibrace brzd, Kmitání volantu, Pískání brzd – základní informace

Motip
1. Colortech 4 v 1 (opravy čalounění a plastů)
   I. oprava interiérů – provrtaná, poškrábaná, palubní deska…
   II. oprava sedadla – roztržené, propálené sedadlo…
   III. poškozeného čalounění – roztržené, propálené…
2. Colormatic Mixing Systém (opravy drobných poškození laku)

Vstřikování nafty

Vznětové systémy řízené elektromagnetickými ventily EDC vozidlo II
   * funkce, konstrukce a princip činnosti jednotlivých komponentů
   * součinnost komponentů v celém systému
   * diagnostika komponentů a systémů na vozidle
   * diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 500 – 650) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, MOT 240/250, FSA 720/740, FSA 450)

Vznětové systémy řízené elektromagnetickými ventily EDC vozidlo III
   * funkce, konstrukce a princip činnosti jednotlivých komponentů
   * součinnost komponentů v celém systému
   * diagnostika komponentů a systémů na vozidle
   * diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 500 – 650) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, MOT 240/250, FSA 720/740, FSA 450)

SD CR – CommonRail, funkce a diagnostika
obecný přehled palivového systému
zásady demontáží a montáží (související výměny, originální díly, čistota apod.)
Činnost, ovládání a kódování vstřikovačů, palivové soustavy – Bosch, Delphi, Denso, Siemens VDO
Sériová diagnostika
standardní užitečné hodnoty a funkce v ŘJ
Test startovacích podmínek (nízký tlak/podtlak paliva, snímač otáček, proud regulátorů tlaku, snímač tlaku, vstřikovací signály)
simulace závad v animaci
test dynamiky, těsnosti a průtoků vstřikovačů (induktivní boule, přepady vstřikovačů)
test nízkého tlaku
Případy z praxe
praxe – provedení jednotlivých testů


Diagnostika

Logická diagnostika Start (LD Start)
  * Úvod do světa Logické diagnostiky
  * Vývoj automobilové elektroniky
  * Přehled a diagnostika elektronických systémů a jejich diagnostiky v automobilu 70. 80. 90. let
  * Metody hledání závad na případech z praxe

Logická diagnostika 0. Stupně – sériová diagnostika (LD 0)
Teorie
  * význam a úkoly vnitřní diagnostiky
  * identifikace řídící jednotky
  * paměť závad, chybové hlášení, okolní podmínky
  * různé interpretace přístrojů
  * příklady chybových hlášení a skutečných příčin
  * diagnóza akčních členů
  * základní nastavení, kódování, přizpůsobení, login, readinesscode
  * bloky naměřených hodnot, parametry, příklady závad, analýza
  * diagnostika EOBD
  * adaptace – krátkodobá, dlouhodobá, aditivní, multiplikativní adaptace
Praxe
  * Proveďte výpis paměti závad vlastním diagnostickým přístrojem a porovnejte s hlášením ostatních přístrojů.
  * Proveďte test akčních členů a vysvětlete, za jakých měřících podmínek je tato metoda nejúčinnější.
  * Proveďte základní nastavení a vysvětlete, za jakých měřících podmínek je tato metoda nejúčinnější.
  * Proveďte načtení bloku naměřených hodnot a vysvětlete, jak hodnoty využíváme pro diagnostiku.
  * Proveďte změnu kódování Ř.J. a sledujte vliv na chybové hlášení.
  * Proveďte další operace vlastní diagnostiky, které chcete vysvětlit.

Logická diagnostika A
  * Krátké seznámení s metodami hledání závad
  * Postup při vysvětlování případů z praxe
  * Charakteristika měřeného systému
  * Projev a vznik závady
  * Chybové kódy
  * Postup diagnostiky
  * Poslech závady, první úvahy
  * Sériová diagnostika
  * Paralelní diagnostika
  * Možné příčiny závad před nasazením osciloskopu
  * Provedení testu
  * Oprava, kontrola funkce, sériová diagnostika
  * Paralelní diagnostika po opravě

Logická diagnostika 1 (LD 1): základy dějů na osciloskopu
Teorie
  * úvod, osciloskop a jeho efektivní využití
  * základní test v obvodu s el.mag. ventilem
  * test vstřikovacího ventilu a jeho obvodu
  * test ukostření motoru (a dalších částí vozidla)
  * test akumulátoru a jeho obvodu
  * základy testu elektropneumatického převodníku ovládaného šířkou pulzu (střída)
  * test těsnosti palivové soustavy
  * test palivového čerpadla a jeho obvodu
  * test znalostí s následnou konzultací
Praxe
  testy pomocí osciloskopu
  Proveďte následující testy pomocí osciloskopu a doplňte naměřené údaje do pracovního listu.
  * 4-kanálovým osciloskopem proveďte jedním měřením test akumulátoru, test komprese a ukostření motoru a karoserie
  * 2-kanálovým osciloskopem proveďte analýzu vstřikovacího signálu
  * 4-kanálovým osciloskopem proveďte test mechaniky vstřikovacích ventilů
  * 4-kanálovým osciloskopem proveďte test palivového čerpadla

Logická diagnostika 2 (LD 2): zážehové motory
Teorie:
  * zapalování, základy
  * vlivy na hodnotu zapalovacího napětí
  * systémy s rozdělovačem, závady
  * dvoujiskrové systémy, závady
  * jednojiskrové systémy, závady
  * lambda sonda skoková, základy, napojení
  * lambda sonda skoková, volný potenciál, adaptace
  * test lambda sondy skokové
  * test katalyzátoru
  * analýza válců – kyslíkové šoky
  * lambda sonda širokopásmová, zapojení, test
Praxe – testy pomocí osciloskopu
  * 4-kanálovým osciloskopem zjištění podmínek funkce zapalovacího trafa
  * 2-kanálovým osciloskopem provádění analýz primárního obvodu
  * zjištění minimální doby hoření jiskry
  * analýza uzavřenosti regulační smyčky lambda regulace
  * test lambda sondy

SUPERVAG – diagnostika automobilů VW, Audi, Škoda, SEAT
1. Základní pojmy a základní diagnostické příkazy
2. Čtení paměti závad
  I. Základní pojmy
  II. Typické závady, význam
3. Analýza bloku naměřených hodnot
  I. Typické měřené hodnoty a jejich význam
4. Pokročilé diagnostické příkazy
  I. Základní nastavení
  II. Kódování, dlouhé kódování
  III. Přizpůsobení, dlouhé přizpůsobení
  IV. Login, Oprávnění přístupu
5. Diag EOBD
  I. Co lze měřit diagnostikou EOBD

Logická diagnostika 3 (LD 3): – diagnostika zážehových a vznětových motorů
Teorie
  * testy snímačů otáček a polohy
  * testy snímačů tlaku
  * testy snímačů hmotnosti nasávaného vzduchu
  * testy snímačů dráhy-polohy
  * testy snímačů teplot (NTC)
  * testy nastavovačů škrtících klapek
  * testy elektropneumatických měničů pro ovládání plnícího tlaku a systému zpětného vedení spalin (AGR)
  * testy celých systémů přeplňování a AGR
  * testy elektrických ventilů AGR
Praxe
  Proveďte následující testy pomocí osciloskopu a doplňte naměřené údaje do pracovního listu
  * zjištění startovacích podmínek motoru (otáčky,komprese,zapalování,vstřikování)
  * test snímačů při akceleraci (MAP,MAF,potenciometr, nastavovač škrtící klapky)
  * test elektropneumatického ventilu (proud,podtlak)
  * testy elektrického AGR ventilu (sepnutí,potenciometr)

Logická diagnostika 4 (LD 4): vznětové motory a závěrečná praxe na vozidlech z ulice
Teorie:
  * vysokotlaká analýzy vstřikování (Bosch VE)
  * test snímače zdvihu jehly
  * test přeruvníku vstřiku (Bosch VE,VP)
  * test nastavovače dávky paliva (Bosch VE)
  * test el.mag. ventilu dávky paliva (Bosch VP)
  * test el. obvodu vstřikování (piezo Pumpe Düse)
  * test ovládání vstřikování CommonRail (Bosch, Siemens, Delphi, Denso)
  * test startovacích podmínek CommonRail
Praxe – testy pomocí osciloskopu
  * test přesuvníku vstřiku, test vstřikování PD, test vstřikování CR
  * hledejte závadu na systému řízení motoru (zakázka z ulice)

Vstřikování benzínu

Elektronické systémy vstřikování benzínu JET I.
1. Soustava studeného startu, termočasový spínač, ventil studeného startu, elektrohydraulický nastavovač, regulátor fáze zahřívání, systémový a řídící tlak.
2. Zkoušení komponentů.
3. Zkoušení systému na vozidle.
4. Diagnostika komunikací s ŘJ u novějších systémů. KTS (řada 500-650), FSA 560, MOT 240/250, FSA 720/740, FSA 450.

Elektronické systémy vstřikování benzínu JET II.
1. Konstrukce a princip činnosti
2. Zkoušení komponentů: klapkový měřič množství vzduchu, měřiče hmotnosti vzduchu s vyhřívaným drátem, nastavovače volnoběhu, typy vstřikování, čidla otáček a referenčních značek, lambda regulace a napěťová lambda sonda, potenciometr škrticí klapky, systémový tlak a jeho regulace
3. Zkoušení systémů na vozidle.
4. Diagnostika komunikací s ŘJ (KTS řady 500-650) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, MOT 240/250, FSA 720/740, FSA 450)

Vstřikování benzínu jiných výrobců JET 3
* Konstrukce a princip činnosti
* Zkoušení komponentů: měřič množství vzduchu Karman a Vortex, odporová lambda sonda, systémy snímačů a akčních členů
* Hledání závad s využitím diagnostiky prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 500-650)
* Diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, MOT 240/250, FSA 720/740, FSA 450)

Nejnovější systémy vstřikování benzínu Bosch – JET 4
1. Konstrukce a princip činnosti nepřímého vstřikování benzínu MOTRONIC řady 3.xx, 5.xx, 7.x.x. a přímého vstřikování benzínu MOTRONIC MED 7.x.x, MED 9.x.x.
2. Systémy snímačů (otáčky, referenční značky, širokopásmová lambda sonda, snímače tlaku, měřiče hmotnosti vzduchu s vyhřívaným filmem,) řízení teploty motoru, provoz s chudou směsí, zásobníkový katalyzátor NOx,
3. Diagnostika motoru E-OBD
4. Zkoušení systémů na vozidle
5. Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 500 – 650) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, MOT 240/250, FSA) 720/740, FSA 450

Bezpečnost

SRS 1 – Systémy pasivní bezpečnosti
   • Přehled prvků pasívní bezpečnosti
   • Princip činnosti vzdušných vaků a dalších prvků pasívní bezpečnosti
   • Popis činnosti systému a jeho komponentů u airbagů
   • Popis činnosti přitahovače pásů
   • Zásady bezpečnosti při používání a manipulaci
   • Identifikace a orientace v systémech a elektrických schématech
   • Diagnostika systémů pasivní bezpečnosti
   • Test a dotazník

Související články

Školení AutoPROFITEAM – leden 2014
Školení AutoPROFITEAM – leden 2014

Přehled školení AutoPROFITEAM servisního konceptu APM Automotive s.r.o. – leden 2014 08.01.2014 Diagnostika I. Praha 08.01.2014  SD-CR 2 Kosmonosy 09.01.2014  Diagnostika JALTEST C0101 Praha 14.01.2014  Diagnostika JALTEST C0101 Brno 15.01.2014  Diagnostika I. Brno 16.01.2014  KV1 + Skleníkové plyny Brno 21.01.2014  Diagnostika JALTEST C0101 Ostrava 22.01.2014  Přijímací technik 1 Praha 23.01.2014  Diagnostika 3 Praha 27-29.01.2014  EDC […]

Školení AutoPROFITEAM – duben – květen 2014
Školení AutoPROFITEAM – duben – květen 2014

Přehled školení AutoPROFITEAM servisního konceptu APM Automotive s.r.o. – duben – květen 2014 15.04.2014  Diagnostika JALTEST C0203 Brno 16.04.2014  SD-DPF Kosmonosy 16.04.2014  Brzdy 2 Brno 17.04.2014  Diagnostika JALTEST C1002 Vestec 18.04.2014  ME – NA Praha 22.04.2014  Brzdy Praha 23.04.2014  Geometrie 2 Brno 24.04.2014  Klimatizace Praha 24.04.2014  Diagnostika JALTEST C0203 Ostrava 24.04.2014  Elektronická knížka Škoda Kosmonosy […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!