Průměrné mzdy v automobilovém průmyslu zůstávají nad celostátním průměrem

18. března 2010, 0:00

Průměrné mzdy v automobilovém průmyslu zůstávají nad celostátním průměrem. Na rozdíl od vývoje za celou ČR však došlo ke zbrzdění jejich růstu.

Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) zveřejnilo ve své Tiskové informaci č. 6/2010 údaje o vývoji počtu zaměstnanců a o vývoji průměrných mezd v roce 2009. Z porovnání s údaji o vývoji mezd v ČR zveřejněných ČSÚ vyplývá, že průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců členských firem Sdružení AP (26 076 Kč = průměr za 105 006 osob) byla v roce 2009 o 10,50 % vyšší než průměrná mzda vykázaná za celou Českou republiku (23 598 Kč).

Zatímco průměrná mzda v České republice od roku 1993 roste téměř lineárně (průměrný meziroční nárůst za období od roku 2002 do roku 2009 činil 6,40 % ročně), v automobilovém průmyslu došlo ke zpomalení meziročního nárůstu průměrných mezd (za stejné období činil průměrný nárůst 5,67 % ročně). Nejvíce patrný je tento trend v porovnání let 2009 / 2008, kde za celou ČR došlo navzdory ekonomické recesi ke zvýšení průměrných mezd o 4,00 %, zatímco ve firmách automobilového průmyslu jen nepatrně, o 0,73 %. Tento pokles souvisí samozřejmě s ekonomickou recesí, která automobilový průmysl zasáhla naplno zejména ve 4. čtvrtletí 2008 a v 1. pololetí roku 2009. I přesto si automobilový průmysl udržel více než desetiprocentní náskok před průměrem České republiky. Na tomto místě je nutno ocenit uvážlivý přístup firem i pochopení odborů a zaměstnanců.

Častou kritikou při zveřejňování průměrné mzdy bývá fakt, že do celkové hodnoty jsou zahrnuty platy vedoucích pracovníků a manažerů firem. Proto Sdružení AP zpracovává údaje firem automobilového průmyslu z celé řady pohledů, jedním z nich je i průměrná mzda v dělnických profesích. Ta dosáhla za rok 2009 hodnoty 21 928 Kč (= průměr za 78 718 osob), což je téměř 93 % průměrné mzdy vykázané za celou Českou republiku. Dalším statistickým výstupem je i regionální pohled. Mzda ve firmách automobilového průmyslu je ve většině krajů nad průměrem toho kterého kraje (mimo Prahu, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina). Uvedené údaje dokládají, že práce v automobilovém průmyslu má perspektivu a je de facto i nadprůměrně ohodnocena.

Více na autosap.cz.

V příloze celá tisková zpráva.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!