Výroba vozidel v ČR vzrostla ve 3. čtvrtletí téměř o 9 %

14. října 2013, 16:05

V České republice bylo ve 3. čtvrtletí roku 2013 vyrobeno celkem 264.905 ks silničních vozidel, což ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2012 představuje nárůst výroby vozidel o 8,70%.

V souhrnu za leden až září bylo v ČR vyrobeno 853.981 ks silničních vozidel, což je sice o 7,12% méně než za stejné období roku 2012, ale pokles je výrazně nižší, než jaký byl vykázán za 1. čtvrtletí (-17,90%) a za 1. pololetí (-12,83%).

Osobních automobilů bylo za leden až září 2013 vyrobeno celkem 834.198 ks. Oproti údaji za 1. čtvrtletí, kdy byl oproti roku 2012 zaznamenán pokles výroby o 18,14%, se vývoj v 2. čtvrtletí postupně zlepšoval, za 1. pololetí se pokles výroby snížil na 13,09% a za 1.- 3. čtvrtletí činil celkový pokles produkce 7,15%. Ve 3. čtvrtletí však došlo v porovnání se 3. čtvrtletím 2012 k růstu výroby o 9,51%.

Podíl ŠKODA Auto na celkové výrobě osobních automobilů v ČR činil v souhrnu za leden až září 55,65% (za rok 2012 to bylo 55,89%), u HMMC Nošovice je to 27,30% (za minulý rok 25,81%) a podíl TPCA Czech činí 17,05% (vloni 18,30%).

Ukončením výroby v letňanské AVII došlo k výraznému poklesu u nákladních vozidel, kterých bylo vyrobeno o  45,28% méně než za leden až září loňského roku. Celkem byla vykázána výroba 574 ks nákladních automobilů, z toho 570 ks ve společnosti TATRA TRUCKS a.s., kde došlo k nárůstu výroby nákladních automobilů téměř o 70%.

Za tři čtvrtletí roku 2013 bylo  v ČR vyrobeno 2.415 autobusů, což oproti roku 2012 představuje nárůst produkce o 3,12% a oproti výrobně rekordnímu roku 2011 činí pokles již jen 0,25%. Pokud se potvrdí rostoucí trend výroby i ve zbývajících měsících roku (ve 3. čtvrtletí došlo v porovnání se 3. čtvrtletím 2012 k růstu výroby téměř o 15%), může být historicky nejvyšší roční výroba autobusů z roku 2011 (celkem 3.562 ks) v roce 2013 překonána. Podíl dvou hlavních výrobců (IVECO BUS a  SOR) se zásadním způsobem nemění.

Motocyklů bylo za tři čtvrtletí roku 2013 vyrobeno 922 ks, to je o 1.065 ks méně než ve stejném období roku 2012 (pokles výroby o 53,60%). Výroba motocyklů v ČR je představována pouze značkou JAWA.

V kategorii velkých přípojných vozidel (kat. O3 a O4) byl v souhrnu zaznamenán pokles výroby o 12,58% (za 1. pololetí činil pokles 17,36%), což svědčí o dílčím zlepšení v průběhu 3. čtvrtletí. Celkem za leden až září 2013 vyrobeno 917 přívěsů a návěsů kategorie O3 a O4. Na celkové produkci v  této kategorii vozidel se podílejí dva tuzemští výrobci – firma PANAV (podíl přes 31%) a firma SCHWARZMÜLLER (podíl téměř 69%).

Výroba přípojných vozidel kat. O1 a O2 zaznamenala zvýšení na 14.955 ks, což je o 2,55% více než v roce 2012. Tuto kategorii vozidel reprezentuje firma AGADOS.

Související články

Výrobci vozidel v závěru roku 2013 finišují
Výrobci vozidel v závěru roku 2013 finišují

V České republice bylo za říjen 2013 vyrobeno celkem 102.907 ks motorových vozidel, což ve srovnání s říjnem roku 2012 představuje růst výroby o 2,92%. V souhrnu za leden až říjen bylo v ČR vyrobeno 941.016 ks motorových vozidel, což je sice o 6,26% méně než za stejné období roku 2012, ale pokles je výrazně […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!