Výrobci vozidel v závěru roku 2013 finišují

18. listopadu 2013, 8:59

V České republice bylo za říjen 2013 vyrobeno celkem 102.907 ks motorových vozidel, což ve srovnání s říjnem roku 2012 představuje růst výroby o 2,92%.

V souhrnu za leden až říjen bylo v ČR vyrobeno 941.016 ks motorových vozidel, což je sice o 6,26% méně než za stejné období roku 2012, ale pokles je výrazně nižší, než jaký byl vykázán za 1. čtvrtletí (-18,16%) nebo i za 1. pololetí (- 13,15%). Oproti pololetí došlo tedy ke snížení poklesu o více než polovinu.

Osobních automobilů bylo za leden až říjen 2013 vyrobeno celkem 936.532 ks. Oproti údaji za 1. čtvrtletí, kdy byl oproti roku 2012 zaznamenán pokles výroby o 18,14%, se vývoj od počátku 2. čtvrtletí postupně zlepšoval a za leden až říjen činil celkový pokles produkce 6,14%. V samotném říjnu došlo v porovnání se říjnem 2012 k růstu výroby o 3,00%.

Nákladních vozidel bylo vyrobeno o  41,88 % méně než za leden až říjen loňského roku. Celkem byla vykázána výroba 655 ks nákladních automobilů, z toho 651 ks ve společnosti TATRA TRUCKS a.s., kde v souhrnu za leden až říjen došlo k nárůstu výroby téměř o 78%.

Za 10 měsíců roku 2013 bylo v ČR vyrobeno 2.854 autobusů, což oproti roku 2012 představuje nárůst produkce o 7,82% a oproti výrobně rekordnímu roku 2011 již zaznamenáváme nárůst o 1,35%.

Motocyklů bylo za leden až říjen roku 2013 vyrobeno 975 ks, to je o 56,47% méně než ve stejném období roku 2012.

Související články

Výroba vozidel v ČR vzrostla ve 3. čtvrtletí téměř o 9 %
Výroba vozidel v ČR vzrostla ve 3. čtvrtletí téměř o 9 %

V České republice bylo ve 3. čtvrtletí roku 2013 vyrobeno celkem 264.905 ks silničních vozidel, což ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2012 představuje nárůst výroby vozidel o 8,70%. V souhrnu za leden až září bylo v ČR vyrobeno 853.981 ks silničních vozidel, což je sice o 7,12% méně než za stejné období roku 2012, […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!