Prodeje vozidel s alternativním pohonem v zemích EU+EFTA rostou. V ČR vzrostly jejich první registrace o 128,4%

3. srpna 2015, 16:53

Z údajů jednotlivých národních asociací výrobců vozidel vyplývá, že na trhu zemí EU + EFTA bylo za 1. pololetí 2015 poprvé zaregistrováno 327.619 ks nových osobních automobilů s alternativním pohonem. Je to o 26,5% více než ve stejném období roku 2014.

Z uvedeného celkového počtu tvoří 41,7% vozidla na NGV a LPG (136.683 ks, nárůst o 13,7%), 36,1% jsou hybridní osobní automobily (HEVs, 118.195 ks, nárůst o 21,0%) a zbytek ve výši 22,2% připadá na elektromobily (EVs, 72.741 ks, nárůst o 76,9%).

V České republice je struktura nových osobních automobilů s alternativním pohonem poněkud odlišná, více než 80% těchto vozidel tvoří osobní automobily na NGV a LPG. Podíl vozidel na zemní plyn (NGV) přesahuje 51% a osobní vozy s pohonem LPG  tvoří téměř 30%. I přes vysoké nárůsty prodejů oproti 1. pololetí 2014 (NGV a LPG +121,7%, hybridy +116,7% a elektromobily +304,0%) je však podíl u hybridních vozidel a elektromobilů proti evropskému průměru stále výrazně (zhruba 3x) nižší.

„Z tohoto pohledu se jeví nanejvýš žádoucí, aby v ČR byl co nejdříve schválen Národní akční plán Čistá mobilita“, komentuje tuto skutečnost Martin Jahn, prezident AutoSAP.

ELEKTROMOBILY
V zemích EU+EFTA, za které jsou údaje, bylo v 1. pololetí 2015 zaregistrováno celkem 72.741 elektromobilů, což je o 76,9% více než v 1. pololetí 2014. Absolutně nejvyšší prodeje elektromobilů byly zaznamenány v Norsku (16.990 ks, nárůst o 66,1%), ve Velké Británii (14.838 ks, +262,3%), ve Francii (10.427 ks, +109,9%), Německu (9.653 ks, +66,2%) a Nizozemí (6.730 ks při poklesu o 18,7%). Největší podíl elektromobilů na celkových registracích nových osobních automobilů je v Norsku.

HYBRIDNÍ VOZY
Za  1. pololetí 2015 bylo v zemích EU+EFTA zaregistrováno celkem 118.195 osobních automobilů s hybridním pohonem. Je to o 21,0% více než v 1. pololetí 2014. Nejvyšší prodeje byly dosaženy ve Francii (27.402 ks, nárůst o 31,5%), dále pak ve Velké Británii (23.065 ks, +20,0%), Itálii (12.937 ks, +13,7%), Německu (11.023 ks při poklesu o 9,6%) a Nizozemí (9.607 ks, +24,5%). Největší podíl hybridních vozů na celkových registracích nových osobních automobilů je rovněž v Norsku.

Česká republika je i v tomto srovnání pod průměrem zemí EU+EFTA, který činí 1,64%.

ALTERNATIVNÍ POHON NGV a LPG
Tato vozidla zaujímají v evropském srovnání nejvyšší podíl na trhu vozidel s alternativním pohonem. Za 1. pololetí 2015 jich bylo zaregistrováno 136.683 ks, tedy o 13,7% více než za leden až červen 2014.  Z uvedeného počtu ale připadá 78,2% na Itálii (106.823 ks, nárůst o 10,1%), s velkým odstupem následuje Francie (10.427 ks, +109,9%), Německo (6.011 ks při poklesu o 14,2%), Švédsko (3.375 ks, -4,4%), Polsko (2.997 ks, +72,6%) a Česká republika (2.250 ks, +121,7%).

Nejvyšší podíl vozidel s palivem NGV a LPG na celkových registracích nových osobních automobilů je v Itálii, následuje Švédsko a Česká republika.

K tomu prezident AutoSAP Martin Jahn na závěr dodává: „V České republice je na příkladu vozidel na NGV vidět, že cílená podpora těchto vozidel a rozvoj související infrastruktury přináší výsledky. Pro snížení negativních dopadů z provozu vozidel na životní prostředí je proto nutno věnovat se systémově i dalším alternativním pohonům a obnově vozového parku“.

Související články

Počty vyřazených automobilů vzrostly díky jejich vývozu. Struktura dovozů ojetých osobních automobilů se dále zhoršila
Počty vyřazených automobilů vzrostly díky jejich vývozu. Struktura dovozů ojetých osobních automobilů se dále zhoršila

V České republice bylo za 1. pololetí 2015 vyřazeno celkem 93.729 ks osobních automobilů, z toho bylo 59.769 ks trvale zrušeno a 33.960 ks exportováno. Na růstu vyřazených osobních automobilů se podílel zejména jejich export, který ve srovnání s 1. pololetím roku 2014 meziročně vzrostl o 47,81%, zatímco počet trvale zrušených vozidel se zvýšil jen o […]

Počty v ČR zrušených aut klesají, vývoz ojetých roste
Počty v ČR zrušených aut klesají, vývoz ojetých roste

Věk osobních automobilů se zvyšuje, struktura dovozů ojetin se zhoršuje. V České republice bylo za leden až duben 2015 vyřazeno celkem 58.258 ks osobních automobilů, z toho bylo 38.570 trvale zrušeno a 19.688 exportováno. Počet v ČR trvale vyřazovaných osobních automobilů vykazuje klesající tendenci. Zatímco v roce 2012 bylo za leden až duben trvale zrušeno 47.463 osobních […]

Autentičnost rozvodových řemenů Gates
Autentičnost rozvodových řemenů Gates

Společnost Gates je přední výrobce systémů rozvodových řemenů a přijímá veškerá možná opatření, aby předcházela prodeji padělaných rozvodových řemenů pod její značkou, případně aby takový prodej zastavili, pokud k němu již dochází. V souladu se standardy MAPP („Manufacturers Against Product Piracy“ – Výrobci proti pirátství výrobků) se společnost Gates rozhodla ztrojnásobit své úsilí, kterým pomáhá […]

Výroba vozidel v ČR dosáhla v roce 2015 nového rekordu
Výroba vozidel v ČR dosáhla v roce 2015 nového rekordu

V České republice bylo v roce 2015 vyrobeno celkem 1.328.788 ks silničních vozidel, z toho 1.305.330 motorových a 23.458 přípojných. Jedná se o nejvyšší roční produkci vozidel v dosavadní historii České republiky či Československa. Dle údajů jednotlivých výrobců se v roce 2015 produkce osobních automobilů v České republice těsně přiblížila hranici 1,3 milionu ks – bylo vyrobeno […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!