Menu

Statistiky trhu vozidel

Průměrné mzdy v automobilovém průmyslu zůstávají nad celostátním průměrem

Průměrné mzdy v automobilovém průmyslu zůstávají nad celostátním průměrem. Na rozdíl od vývoje za celou ČR však došlo ke zbrzdění jejich růstu. Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) zveřejnilo ve své Tiskové informaci č. 6/2010 údaje o vývoji počtu zaměstnanců a o vývoji průměrných mezd v roce 2009. Z porovnání s údaji o vývoji mezd v ČR […]

Průměrné mzdy se v automobilovém průmyslu v roce 2009 zvýšily jen nepatrně

Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) zveřejnilo údaje o vývoji počtu pracovníků (kmenových zaměstnanců) a mezd za rok 2009. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců členských firem Sdružení AP dosáhla v roce 2009 výše 26 072 Kč, což je o 0,71 % více než tomu bylo v roce 2008. Přitom průměrná mzda zaměstnanců ve firmách Sdružení AP […]

Růst registrací vozidel v ČR se v roce 2009 téměř zastavil

Růst registrací vozidel v ČR se v roce 2009 téměř zastavil. Obnova vozového parku je dlouhodobě nedostatečná. I. OSOBNÍ AUTOMOBILY Počet v ČR registrovaných osobních automobilů se za rok 2009 zvýšil pouze o 11 682 ks, to je o 0,26 %. K 31.12.2009 bylo v ČR registrováno 4 435 052 ks osobních automobilů. První registrace […]

SAP – Prodeje vozidel za leden v ČR

Podpůrná opatření v řadě zemí EU ovlivnila vývoj na trzích v roce 2009. V České republice nebyla sice žádná opatření pro podporu prodejů osobních automobilů zavedena, avšak deformace trhu byla dána nemožností odpočtu DPH u osobních automobilů od listopadu roku 2004 (do té doby bylo možno odpočet DPH uplatnit u tzv. „montážních“ osobních automobilů). Tento […]

Výroba motorových vozidel v ČR se v roce 2009 zvýšila

V roce 2009 byl v ČR vyroben rekordní počet vozidel, opatření přijatá v řadě zemí Evropské unie českému autoprůmyslu pomohla. V roce 2009 bylo podle údajů firem v ČR vyrobeno celkem 975 111 ks motorových vozidel, což je o 2,85 % více než v roce 2008. Největší podíl má samozřejmě výroba osobních automobilů (včetně malých […]

Předběžné hodnocení „šrotovného“ v Evropě je pozitivní

Minulý týden Evropská asociace automobilových výrobců ACEA zaslala svým členům a národním asociacím automobilového průmyslu podklady, ve kterých jsou popsány předběžné výsledky opatření k obnově vozového parku (tzv. „šrotovné“) v rámci Evropské unie. Ukazuje se, že uvedená opatření měla velmi příznivé dopady hned do několika oblastí. V průběhu roku 2009 značná část členských států EU […]

Registrace a prodeje vozidel