Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu na modelech Škoda Octavia

12. prosince 2016, 17:48

V tomto díle technických informací od Auto Kelly a SuperVAGu se podíváme na základní nastavení snímače úhlu natočení volantu. Nejdříve si vysvětlíme základní funkci snímače a následně jeho nastavení. Ukážeme si také srovnání jednotlivých generací modelů Škoda Octavia a odlišnost v nastavení.

Snímač úhlu natočení volantu

U koncernu Volkswagen je tento snímač označován v technické literatuře jako G85. Snímač se nachází na různých místech podle konkrétního typu automobilu. Nejčastěji je umístěn na hřídeli volantu nebo je součástí samotného řízení.

Hlavním úkolem snímače je přenášet informaci o úhlu, který řidič nastavil pomocí volantu. Informace o úhlu se přenáší od snímače do řídicí jednotky ABS. Snímač je schopen měřit úhel od – 720° do + 720°, což znamená čtyři úplná otočení volantu.

Přenos informací probíhá po datové sběrnici CAN – BUS. U Škody Octavia I. generace se jedná o jediný snímač v systému ESP, který takto předává informace přímo jednotce ABS/ESP. U novějších generací je již zahrnuto do sběrnice více snímačů.

Kontrola snímače G85

Snímač G85 lze jednoduše zkontrolovat pomocí funkce „Čtení bloků naměřených hodnot“. V blocích hodnot lze vybrat jednotlivé bloky, kde lze zkontrolovat výstupní hodnoty snímače G85. Jak to vypadá v praxi, můžeme vidět v následujícím obrázku.

I. generace Octavie 1U (2000-2003, Octavia Tour -2008)

Tento model využívá hydraulické hřebenové řízení. Pohon řízení je zajištěn hydraulickým čerpadlem, které je poháněno klínovým řemenem od klikové hřídele motoru. Snímač úhlu natočení volantu je umístěn na hřídeli volantu mezi spínací skříňkou a volantem. Spirálový vodič s vratným kroužkem pro airbag je integrován ve snímači úhlu natočení volantu.

Diagnostikou SuperVAG je možné provést základní nastavení snímače po jeho výměně nebo po opravě mechanismu řízení. Následující postup umožňuje snímač otestovat i uvést do základního nastavení:
Prvním krokem je přečíst paměť závad řídicí jednotky ABS a zjistit, zda není uloženo chybové hlášení v paměti závad. Pokud je v hlášení uloženo, tak je nutné jej odstranit. V dalším kroku je nutné provést zkušební jízdu a ověřit, zda je volant správně ustaven v nulovém bodu. To lze provést kontrolou dat v blocích naměřených hodnot. Následně je třeba provést postup, kterým se uvede snímač do základního nastavení.

Postup:
1. Zkušební jízdou ověřte, zda je volant správně ustaven
a) Projeďte se a zastavte v přímém směru (nevypínejte motor)
b) Ověřte hodnotu snímače úhlu natočení volantu (Čtení bloku naměřených hodnot, hodnota snímače úhlu natočení volantu, hodnota má být 0±4,5°).

2.V menu zvolte funkci Login a zvolte položku Zpřístupnění základního nastavení.

3.V menu zvolte funkci Základní nastavení a zvolte ze seznamu položku Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu.

Octavia II. generace

Octavia II již využívá nový typ servořízení. Jde o elektromechanické řízení s dvojitým pastorkem, které nahrazuje hydraulický systém u předchozího modelu Octavia I. Systém elektromechanického řízení je vybaven snímačem velikosti ovládacího momentu. Ten je umístěn přímo na převodce řízení. Stejně jako v předchozím modelu je použit snímač G85, který je umístěn na volantové tyči nebo přímo v převodce řízení. Komunikace mezi snímači probíhá po datové sběrnici CAN-BUS a je možné provádět základní nastavení jako u předchozího modelu.

Tři generace elektromechanického řízení
U modelové řady Octavia bylo použito několik generací převodek řízení. V roce 2004 byla nasazena první generace a v průběhu roku proběhla záměna za druhou generaci. Důležitou informací je, že první generace řízení se dá zaměnit za druhou. Pro záměnu je nutné použít nový svazek vedení a nápravnici s objednacím číslem 1K0 199 369 – 1K0 199 369 E. Od čísla 1K0 199 369 F není nutné nápravnici měnit. Dále je nutné vyměnit pravou konzolu s objednacím číslem 1K0 199 296 – 1K0 199 296 C. Náhradní díl s indexem D již není nutné měnit.

Důležitá změna nastala v roce 2009, kdy byla druhá generace nahrazována třetí generací řízení. Rozdíl se pozná tak, že se liší počet šroubů, kterými je připevněna převodka řízení k nápravnici. Druhá generace má 4 šrouby a třetí má 3 šrouby na nápravnici.

Další změna je v umístění snímače natočení volantu G85. Do kalendářního týdne 22/08 se snímač nachází mezi volantem a kombinovanými spínači na sloupku řízení. Došlo také ke změně umístění snímače, který je integrován na převodce řízení. Pokud je snímač G85 vadný, tak jej není možné samostatně vyměnit. Je součástí celé převodky řízení. Právě tyto informace jsou nejdůležitější k základnímu nastavení snímače G85. Pokud je integrován v posilovači, tak se provádí základní nastavení přímo v řídicí jednotce posilovače řízení. Naopak v řídicí jednotce ABS se nastavuje snímač, pokud je integrován mimo posilovač řízení.

Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu Škoda Octavia II

Tento postup platí pro elektromechanické řízení, které nemá integrovaný snímač v převodce řízení. Jedná se tedy o druhou generaci systému řízení.

Postup:
1. Nastartujte motor.
2.Vytočte volant do levého rejdu (na mechanický doraz) a podržte ho v této poloze několik vteřin. Potom ho vytočte do pravého rejdu a také chvíli podržte. Tím provedete základní nastavení dorazů posilovače řízení.
3. Potom zkušební jízdou ověřte, zda je volant správně ustaven.
a) Projeďte se a zastavte v přímém směru (nevypínejte motor).
b) Ověřte hodnotu snímače úhlu natočení volantu (Čtení bloku naměřených hodnot, hodnota snímače úhlu natočení volantu, hodnota má být 0±4,5°).
4.V menu zvolte funkci Login a zvolte položku Zpřístupnění funkcí základního nastavení.

5.V menu zvolte funkci Základní nastavení a zvolte ze seznamu položku Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu (Kalibrace).

Poslední generace Octavia III.

Poslední generace Octavia III používá podobný systém servořízení jako Octavia II Facelift. I zde je změna v konstrukčních dílech, jako tomu bylo v předchozích modelech. V současném modelu Octavia III je použita 4. generace servořízení a nově využívá synchronní motor. Pro správnou funkci motoru je zapotřebí stálého napětí na svorce 30, ukostření na svorce 31 a komunikace je zajištěna po sběrnici CAN – BUS. Novinka je také na snímači momentu. Ten má nyní zdvojenou funkci pro případ výpadku prvního snímače. Řídicí jednotka posilovače řízení komunikuje na protokolu UDS.

Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu se u vozidel vybavených ABS/ESP nastavuje v jednotce „Posilovač řízení 44“. Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu je nutné provést v případě, že došlo:
• k výměně posilovače řízení
• k výměně snímače úhlu natočení volantu
• ke změně geometrie podvozku (seřízení)

Postup:
1. V programu SuperVAG navažte komunikaci s řídicí jednotkou Posilovač řízení.
2. Zvolte funkci Login a vyberte ze seznamu hodnotu Zpřístupnění funkcí základního nastavení. Zkontrolujte, že funkce byla provedena a hodnota přijata.
3. Zvolte funkci Základní nastavení a vyberte ze seznamu řádek „Snímač úhlu natočení volantu“.
4. Nyní se držte pokynů programu. Po spuštění základního nastavení (zobrazí se text Běží) vytočte volant do levého a následně do pravého dorazu (podržte jej v každé krajní poloze minimálně 2 vteřiny) a potom jej ustavte přesně na střed.
5. Následně klikněte na tlačítko Ukončení základního nastavení.
6. Základní nastavení je provedeno, pokud svítí kontrolky na přístrojovém panelu (snímání tlaku v pneumatikách, volant a ESP).
7. Po dokončení základního nastavení je nutné ještě provést inicializaci snímače úhlu natočení volantu.
8. Vytočte volant do levého a následně do pravého dorazu a potom jej ustavte přesně na střed. Po provedení inicializace kontrolky na přístrojovém panelu zhasnou.
9. Nyní můžete zkontrolovat paměť závad.

Závěrem si ještě vysvětlíme základní srovnání mezi jednotlivými modely Octavia. Následující tabulka prezentuje základní informace o snímačích G85 a jejich umístění včetně komunikačních protokolů.

Související články

Efektní protočení ručiček na přístrojovém panelu OCTAVIE III
Efektní protočení ručiček na přístrojovém panelu OCTAVIE III

V tomto díle technických informací Auto Kelly se podíváme na určité „specialitky“, které mohou potěšit nejednoho zákazníka. Mezi ty nejzajímavější patří například aktivace efektního protočení ručiček na přístrojovém panelu na vozech Octavia III 5E.

Trvalá deaktivace start-stop systému OCTAVIA III NEBO GOLF VI
Trvalá deaktivace start-stop systému OCTAVIA III NEBO GOLF VI

V tomto díle seriálu se budeme věnovat systému START-STOP, který je nyní používán pro snižování emisních limitů u koncernu Volkswagen. Pro některé majitele vozidel je však tato funkce velice nekomfortní, a tak se podíváme i na možnosti trvalé deaktivace systému START-STOP pomocí diagnostiky SuperVAG (platí pouze pro vozy Octavia III nebo Golf VII). Na úvod něco […]

Auto Kelly pokračuje v podpoře vzdělávání budoucích automechaniků
Auto Kelly pokračuje v podpoře vzdělávání budoucích automechaniků

Poslední listopadový den proběhlo v Tréninkovém centru Auto Kelly vyhodnocení projektu Auto Kelly Junior Akademie. Za účasti vedení Auto Kelly a Střední školy automobilní a informatiky (SŠAI) Weilova zde bylo vyhodnoceno pět nejaktivnějších studentů, kteří absolvovali nejvíce kurzů. Celkem bylo ve školním roce 2015/16 proškoleno 117 studentů. Největší zájem studenti projevili o školení Klimatizace, Systémy Common Rail a […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Pavel, 24. února 2024, 11:21 0 0

Prosím autora článku aby zrevidoval informace o umístění G85 a kalendářním týdnu 22/08. Trochu si to odporuje s jinými informacemi i realitou. Do problematiky již tak dost nepřehledné to vnáší další chaoz. Děkuji

Odpověď