Hydraulická zdvihátka ventilů pro samočinné vymezení ventilové vůle v motoru

4. června 2011, 0:00

Hydraulická zdvihátka ventilu jsou dodávána již naplněna olejem. Přesto je možné, že se při delším nebo nevhodném skladování zásobní prostor s vysokým tlakem částečně vyprázdní a do ústrojí se dostane vzduch.

V těchto případech pak dochází při běhu motoru k hlučnosti ventilu. Odstranění a odvzdušnění se provádí podle předepsaného postupu výrobce.

Hydraulická zdvihátka motoru budou vyměněna pouze za předpokladu, že bylo níže uvedené opatření provedeno a bylo – neúspěšné!

Doporučení výrobce k odvzdušnění hydraulických zdvihátek
Za určitých provozních podmínek (opakovaných startech / „studený start“ / prvomontáž motoru), muže dojít k hlučnosti ventilu. Rychlé odvzdušnění prostoru s vysokým tlakem je zaručeno tímto postupem:
1. Došlo-li při prvním startu motoru (po výměně zdvihátek) nebo při startu a chodu naprázdno
k hlučnosti ventilu, měl by se motor nechat běžet asi 4 minuty při otáčkách asi 2500/min nebo střídavě 2000 a 3000/min.
2. Následně je třeba nechat motor běžet naprázdno asi 30 sekund.
3. V případě, že po provedení bodu 1. a 2. hlučnost ventilu zmizela, jsou zdvihátka odvzdušněna.
V případě, že ventily jsou ještě „slyšitelné“ je nezbytné opakovat body 1. a 2.
4. V 90% případů po tomto prvním cyklu hlučnost ventilu zmizí.
5. V ojedinělých případech je nutné cyklus 5 až 6 krát znovu opakovat.
6. V případě, že i po splnění bodu 5. jsou ventily zřetelně slyšet, doporučujeme zdvihátka vyměnit

Objednávky:
Hydraulická hrníčková zdvihátka a hydraulické opěrky * jsou výrobcem – firmou Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG Germany, balena po 8, 10 a 12 kusech. Výrobce doporučuje nákup pouze celých jednotlivých balení.

Protože není možné u 5-ti a 6-ti válcových motoru objednat vždy balení vcelku je možno u firmy APM-Automotive s.r.o. zakoupit odpovídající množství, ale pro celý motor.

* Hydraulická operka je hydraulické zdvihátko, které se používá v případě, že ventil není ovládán přímo vačkou pres hrníčkové zdvihátko. Např.: rozvody OHV, CIH nebo OHC a rozvodovou pákou.

Montáž:
Při vlastní opravě rozvodu se mění zásadně všechna zdvihátka, která odpovídají počtu v opravovaném motoru.

Materiál připravila firma APM Automotive a Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG Germany

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!