Valeo Tech centre: Hydraulický ovládací systém spojky CMC-CRC/CSC

29. srpna 2011, 0:00

Dnes si s firmou Valeo přiblížíme, proč byl zaveden hydraulický ovládací systém.

Hydraulický ovládací systém spojky byl zaveden proto, aby nahradil tradiční mechanický systém, který využívá k ovládání spojky lanko připojené na spojkový pedál.

 

Hlavními důvody jsou:
– Flexibilita, kterou hydraulický systém poskytuje, nezávisle na kostrukci a uchycení pevných částí motoru.
– Redukce a typizace jednotlivých částí systému. Snadnější postup při montáži na vozidlo.
– Spolehlivost hydraulického systému a pro řidiče pocit plynulého vypínání spojky.

Existují 2 základní hydraulické systémy ovládání spojky. Plně hydraulický systém nebo semihydraulický systém.

Plně hydraulický systém sestává z hlavního válce spojky, potrubí a koncentrického spojkového válce.

Semihydraulický systém sestává z hlavního spojkového válce, potrubí, pracovního spojkového válce, vypínací vidlice a vypínacího ložiska.

Hydraulické součásti
Hlavní spojkový válec (CMC)

Jedná se o čerpadlo hydraulického systému. Je připojeno k pedálu spojky a aktivuje se nohou řidiče. Hlavní spojkový válec tlačí kapalinu hydraulickým potrubím do koncentrického spojkového válce nebo do vypínacího válce. Hlavní válec je připojen na nádržku hydraulické kapaliny. Hydraulická kapalina, která je v systému použita, je stejným typem kapaliny jako brzdová kapalina v brzdovém systému (kapalina typu DOT).

Hydraulické potrubí
Propojuje CMC s CSC nebo CRC a vede hydraulickou kapalinu z CMC do CSC a do CRC a zpět, když je systém ovládání spojky aktivován a deaktivován (sešlápnutí a uvolnění pedálu spojky). Hydraulické potrubí může být pro zeslabení vibrací (hydraulické tlakové vlny) upraveno absorbérem.

Koncentrický spojkový válec (CSC)
Součástí koncentrického spojkového válce je vypínací ložisko spojového systému. Nachází se v krytu převodovky. Pomocí CSC se vypínací ložisko pohybuje proti membránové pružině přítlačného talíře a rozepíná spojku, pokud je spojkový pedál stlačen. CSC se musí vyměnit pokaždé, když se mění sada spojky, stejně tak jako i těsnění převodovky (je k dílu přibaleno). V opačném případě dojde po výměně spojky k úniku oleje a bude třeba další opravy. Po výměně CSC se musí provést odvzdušnění hydraulického systému, a to manuálně nebo pomocí automatického odvzdušňovacího zařízení podle doporučení výrobce vozu.

Pracovní spojkový válec (CRC)
Jde o přijímač (akční člen) semihydraulického ovládacího systému spojky. Pracovní spojkový válec je rozhraním mezi hydraulickou a mechanickou částí ovládacího systému spojky. CRC se nachází na vnější straně převodovky. Působí na mechanickou vypínací vidlici – posouvá vypínací ložisko soustavy spojky proti membránové pružině (tlačí proti ní nebo za ní táhne), když je pedál spojky sešlápnut, aby bylo dosaženo vypnutí spojky.

Asijští výrobci a skupina PSA s oblibou používají semihydraulické ovládací systémy spojky a echnologii CRC. Tento systém poskytuje ochranu soustavě spojky před únikem hydraulické kapaliny. V případě, že dojde k úniku nebo v případě, že nebude dostatečně předepnuté vypínací ložisko, musí být CRC vyměněn.

Porovnání obou systémů
Hlavní výhodou, kterou plně hydraulický systém nabízí v porovnání se semihydraulickým systémem, je eliminace samostatných dílů. Ať už je spojková sada nová nebo opotřebená, stačí k ovládání plně hydraulického systému, v porovnání se semihydraulickým systémem, mnohem menší tlak řidiče na pedál (7-10 kg oproti 9-14 kg). Stejně tak i tření, ke kterému uvnitř během provozu dochází, je menší u plně hydraulického systému oproti semihydraulickému. Z tohoto pohledu je tedy plně hydraulický systém účinnější z hlediska vynaložené práce a ztrát energie.

Materiál připravila firma Valeo.

www.valeoservice.com

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!