Kompletní sady vačkových hřídelí s příslušenstvím pro motory Audi/VW 2.5 TDi V6

19. listopadu 2011, 0:00

Sady pro Audi/VW 2.5 TDi V6 24V, které nabízí AMC, řeší veškeré problémy s opotřebením známým od počátku produkce těchto pohonných jednotek (životnost do 150.000 km).

VW/AUDI upozorňuje na bezpodmínečnou nutnost výměny nejen poškozené/opotřebené vačkové hřídele, ale i veškerých součástek, které jsou s ní v přímé relaci – hydraulických zdvihátek, vahadel a opěrných podložek. V případě generální opravy motoru je nutné zachovat výše uvedený postup u všech čtyř hřídelí.

Pokud je poškozena kterákoliv z vačkových hřídelí, je řešení v podobě čtyř kompletních sad (dvě pro každou stranu).

Dalšími důležitými informacemi jsou:
1) Existují dvě série motorů VW 2.5 Tdi 24V. Ze známých problémů s životností první série byl u druhé modifikován rozvodový systém. Proto nelze zaměnit jakoukoliv z vačkových hřídelí z 1. a 2. série.
2) Před opravou je proto nesmírně důležitá správná identifikace obou sérií.

První série je známá defekty, jejichž následkem je vážné poškození vačkové hřídele. Vačka je lubrikována pomocí oleje přicházejícího z hlavy motoru, proudícího tělem zdvihátka do kanálku uvnitř vahadla a následně rozstřikován na jednotlivé
vačky. Pokud dojde k netěsnosti v uložení zdvihátka, olej neproudí skrz ale okolo něj a mazací tlak oleje je díky této pasáži snížen natolik, že není zajištěno dostatečné a efektivní mazání vahadla společně s vačkou.

Dokud nebyla tato příčina objevena, panovala domněnka, že příčinou zvýšeného opotřebení je samotná vačková hřídel. Toto je také nejpravděpodobnější původ tolika OE referencí pro každou z hřídelí. VW použil odolnější (tvrdší) vačkovou hřídel, aby vyřešil problém s její životností. I tento pokus byl však neúspěšný vzhledem k faktu, že neexistuje vačková hřídel, kterou lze dlouhodobě provozovat bez maziva. Proto je nejdůležitějším faktem při montáži zajištění 100% lubrikace a to až k vačce hřídele.

Z výše popsané příčiny dochází a to i přes výměnu veškerých komponentů k poškození vačkové hřídele po ujetí cca 20.000 km. Jakmile VW/AUDI rozpoznal příčinu problému (netěsnost v uložení hydr. zdvihátek), modifikoval rozvodový systém a provedl redesign vačkové hřídele společně s hlavou motoru. Takto vznikla druhá série.

Jak se liší vačkové hřídele AMC od originálu
První série byly vyrobeny v souladu s originálním zadáním (8620 cementovaná ocel, metoda strojního opracování tyčového materiálu). Tvrdost povrchu vaček odpovídala originálu 56 – 58 HRC. Ale i přes dodržení veškerých standardů docházelo k
rychlému opotřebení některých vačkových hřídelí. AMC tedy změnila technologii výroby i použitý materiál. Na základě pozitivních výsledků došlo k trvalé změně technologie výroby, nyní se jedná o metodu chlazeného lití. Nyní jsou hodnoty tvrdosti následující:
– nos vačky min. 45 HRC
– základní kružnice vačky min. 40 HRc

Od momentu výše popsané změny technologie výroby nejsou žádné reklamace, proto AMC doporučuje použití vačkových hřídelí AMC. Dle dosavadních zkušeností, problém s předčasným opotřebením nesouvisí pouze s hodnotou tvrdosti vačkové hřídele.

Materiál připravila firma AMADEO MARTI CARBONELL

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 18. prosince 2011, 0:00 0 0

Vše kromě Kolbenschmidt a Original VW je k ničemu nic to nevydrží a opět se vydře.

Servisuji a repasuji jen Agregáty V6 TDI.
- SATAS

Odpověď