Proč jsou tlumiče pérování důležité pro správnou funkci ESC?

28. března 2012, 0:00

Electronic Stability Control neboli ESC – Elektronická kontrola stability.

Tento skvělý elektronický systém vám pomáhá předcházet smyku a následné ztráty kontroly nad vozidlem. Zhruba u 40% smrtelných dopravních nehod byl příčinou smyk. Studie ukazují, že ESC by mohlo snížit riziko smyku až o 80% a tím i následnou nehodovost. Většina nehod, při nichž dojte ke ztrátě kontroly nad vozidlem, je způsobena překročením trakčních limitů vozidla-ztráta adheze, přetáčivost a pod. ESC rozpozná , kdy je vozidlo stále ještě v trakčním limitu a kdy naopak pneumatiky začnou ztrácet adhezi. Následně pak okamžitě sníží otáčky motoru a přibržďuje jednotlivá kola vozidla, aby bylo možné vozidlo bezpečně udržet ve zvoleném jízdním směru.

Je-li vozidlo vyrobeno po roce 2000 a mladší, může mít ESC. Majitel vozidla v častém případě ESC systém ve vozidle má, ale ani o něm neví, neboť výrobci vozidel jej nazývají různými jmény.

Ve vozidle je umístěno několik snímačů, jenž mají za úkol snímat stav vozidla a podmínky jízdy. Signály z těchto snímačů vedou do řídícího počítače a ten vyhodnocuje daný stav. Pokud počítač vyhodnotí ztrátu kontroly nad vozidlem, okamžitě začne snižovat otáčky motoru prostřednictvím system řízení motoru a následně začně přibržďovat jednotlivá kola. Tím vrátí vozidlu požadovaný směr jízdy.
21.století bezpečnostních pásů?
Nespočet studií dokázal shopnosti ECS v prevenci vzniku nehody při ztrátě kontroly na vozidlem. Nedávná studie z Univerzity v Kolíně nad Rýnem ukázala, že kolem 4.000 životů by mohlo být zachráněno a kolem 100.000 dopravních nehod mohlo být odvráceno, kdyby se tento systém nacházel ve všech vozidlech. Mercedes vybavuje tímto systémem všechna svá vozidla a uvádí 29% snížení počtu nehod na vozidlo a o 15% méně nehod celkově. Toyota zase ve své studii uvádí 30% snížení nehodovosti na cestujícího.

Vozidla s ESC snižují riziko totální ztráty kontroly nad vozidlem na polovinu a možnost vzniku smyku na až o 80%. ESC bylo uvedeno jako jedno z nejvýznamnějších technicky pokročilých zařízení, jenž aktivně ovlivňuje bezpečnost vozidel. Ve Spojených státech , Kanadě a Austrálii zavedli nové právní předpisy, jenž zavádí ESC do všech nově vyrobených vozidel. Evropská Unie navrhla ESC postupně instalovat do všech nově vyrobených vozidel včetně užitkových od roku 2012 až do roku 2014.

Odhady naznačují, že 60% všech vozidel v provozu, servisovaných v nezávislých provozovnách, jsou ve stáří od 4 až 12 let. Jsou to již desítky vozidel ve stáří 10let, jenž mají ESC z výroby. Téměř třetina vozidel vyrobená v roce 2005 má ESC a v roce 2007 je to více než polovina vozidel včetně lehkých užitkových. Je důležité jak pro řidiče, tak i pro mechanika, aby věděli, zda-li je vozidlo tímto systémem vybaveno.

Proč? Jsou zde dva důvody:
– Účinnost ESC je omezena schopností pneumatiky a odpružením vozidla. Pokud pneumatiky ztratí přilnavost k vozovce, pak je to stejné jako jízda na ledu. Proto je velmi důležité mít v pořádku pneumatiky a také komponenty závěsu kola-jejich opotřebení.
Náhradní díly (např. tlumiče pérování) mysí být dimenzovány pro výkon a konstrukci vozidla. Některé náhradní díly (zejména ty cenově velmi lákavé/pochybné kvality) nejsou zdaleka schopny vyhovět technickým požadavkům na správnou funkci ESC.

– ESC – a vozidla jím vybavená vyžadují pravidelnou výměnu brzdových destiček, tlumičů pérování, pružin a taktéž pneumatik. Vždy se ujistěte, zda-li vámi vybrané díly jsou určené pro trh s náhradními díly a jsou vyrobené dle specifikace výrobce. Například správně fungující tlumič s pružinou, jenž odpovídá specifikaci výrobce, účinně tlumí rázy a vibrace od vozovky. V kombinaci s vhodnou pneumatikou a brzdami dokáže správně pracovat v kterémkoliv provozním režimu ESC. V případě opotřebení těchto dílů, popřípadě jejich horší kvality i samotný systém ESC nedokáže zajistit správnou ovladatelnost vozidla.

Jak se liší ESC od ABS a Traction Control?
Činnost ABS spočívá v zabránění zablokování kol v přímém směru při razantním brždění. Traction Control zabraňuje prokluzování kol při rozjezdu, ale jen ESC zabraňuje vozidlu ve smyku během zatáčení.

– ABS (Anti-lock Braking System) je určen k odstranění nežádoucího zablokování pneumatiky při prudkém brždění nebo při smyku. Pomůže udržet přilnavost kola a zlepšuje ovladatelnost vozidla.

– Traction Control je systém řízení trakce. Je navržen tak ,aby se pneumatiky neprotáčely při akceleraci vozidla např. na mokré či zledovatělé vozovce. To pomáhá trakci při rozjezdu.

Electronic Stability Control-Elektronická kontrola stability je navržena tak, aby dokázala eliminovat přetáčivost a nedotáčivost vozidla. Využívá ABS i Traction control a díky senzorům dokáže rozpoznat, zda-li vozidlo vybočuje z požadovaného směru. Pak s pomocí brždění každého kola zvlášť a omezení kroutícího momentu motoru dokáže vozidlo korigovat. Tento systém výrazně pomáhá řidiči zvládnout krizové situace při ztrátě kontroly nad vozidlem a tím přispívá k větší bezpečnosti.

ESC používá ke své práci stejné sensory jako ABS a Traction Control, navíc má sensory, jenž měří odstředivé zrychlení vůči svislé ose vozidla a úhel natočení volantu. Díky tomu řídící člen ESC zná rychlost pohybů všech kol, otáčky motoru a pohyb vozidla kolem svislé osy. Pokud jedna z pneumatik ztratí kontakt s vozovkou, řídící člen okamžitě vyšle signál k přibrždění vhodného kola a vozidlo se vrátí do požadovaného směru dle úhlu natočení volantu. ESC je tím pádem schopno udělat s vozidle takové korekce, jenž by nemohl řidič vozidla vůbec provézt. ABS, Traction Control a ESC tyto systémy dokáží velmi citlivě přibržďovat individuláně každé otáčející se kolo vozidla a zároveň regulovat otáčky motoru.

Proč si vybrat KYB tlumiče pérování pro vozidla s ESC?
– Opotřebované tlumiče ztrácejí svoji účinnost při najetých 80,000 km.
– Aftermarketové tlumiče nízké kvality (low-cost) jsou často konstruovány odlišně v porovnání s originálními. Jejich nižší tlumící výkon taktéž opotřebovává ostatní díly závěsu kola: pneumatiky, pružiny, brzdy a pod.
– Originální prémiové díly jsou konstruovány dle požadavků výrobce a dokáží vyhovět náročným požadavkům na tlumící výkon. Tlumiče KYB jsou konstruovány a dimenzovány na požadavky daného vozidla vybaveného ESC systémem.

 

Materiál připravila firmy KYB Europe.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!