Nissens Tipy – Klimatizační díly: Výparník

31. března 2012, 0:00

Tato série článků Vám dává možnost sdílet technické znalosti a dlouholeté zkušenosti v oblasti chlazení motorů a klimatizačních systémů pro automobily – firma Nissens nabízí odborné poradenství, které vám pomůže poskytnout svým zákazníkům lepší a profesionálnější služby. 

Klimatizační díly: Výparník Klimatizační okruh (dále A/C) přenáší energii ze vzduchu vnitřního prostoru do vnějšku. Výsledkem je ochlazený vzduch přicházející do kabiny, který snižuje teplotu uvnitř, čímž zvyšuje komfort cestujícím.

Část, která zchlazuje vzduch před vstupem do vnitřního prostoru je výměníkem tepla tzv. výparníkem. Existují dvě skupiny výměníků tepla v okruhu A/C: kondenzátory a výparníky. Názvy těchto částí vychází z fyzikálních transformačních procesů plynu v okruhu. V kondenzátoru dochází k procesu kondenzace média z plynu do kapaliny. Ve výparníku probíhá inverzní proces tzn. odpařování stlačeného zkapalněného plynu protékajícího okruhem. Odpařovaný plyn přebírá energii z přicházejícího vzduchu přes hliníkové stěny výparníku a ochlazuje ho. Výparník je částí A/C okruhu, která nám “přímo dodává” ochlazený vzduch. Z druhé strany je tato část A/C okruhu skryta cestujícím, protože je obvykle hluboko pod palubní deskou automobilu, což komplikuje následný servis a opravy.

Na příkladu – Fiat Ulysse vyroben v roce 2000, motor 1,9 TD s automatickou klimatizací – si ukážeme případ opravy nefunkčního výparníku. Vůz byl do servisu přivezen s nefunkčním A/C systémem, přičemž kontrola tlaku v okruhu ukázala, že došlo k úniku v oblasti výparníku.

Oprava vyžaduje, aby výparník byl nahrazen novým, přičemž tento úkon je složitý a časově náročný. Abychom se dostali k výparníku, musíme odmontovat přístrojovou desku (foto 1), přičemž mechanik musí být opatrný, aby nedošlo k poškození žádného plastového dílu případně jeho ztrátě. Zároveň doporučujeme označit resp. očíslovat si dle pořadí všechny montážní díly pro opětovnou montáž palubní desky (poškození jakéhokoliv dílu samozřejmě zvyšuje náklady na opravu o nutnost zakoupení dílu nového).

Po demontáži přístrojové desky už můžete vidět části okruhu A/C včetně výparníku, ale mimo jiné i topení (foto 2). Topení je součástí systému chlazení motoru, takže při demontáži celého kazetového kompletu je nezbytné vypustit chladící kapalinu. Samozřejmě je také nutné demontovat E/C připojení k topení, A/C připojení k výparníku a několik elektrických zástrček.

Následně mechanik může demontovat celý kazetový komplet a vyjmout z něj výparník (foto 3-7).

Olejové skvrny na fotografii číslo 7 potvrzují netěsnost výparníku, protože spolu s chladícím plynem obíhá okruhem olej pro mazaní kompresoru.

Popisovaná oprava je časově náročná, proto je důležité použít odolný výparník – Nissens, objednací číslo 92170, který bude od distributora dodán ještě týž den.

Po opětovné montáži přístrojové desky a dalších dílů, musí být systém chlazení motoru naplněn novým chladivem a těsnost okruhu chlazení motoru musí být zkontrolována. Také okruh A/C musí být naplněn správným množstvím média a zkontrolována jeho těsnost. Nakonec je třeba ověřit, že klimatizační systém funguje správně.

Celý proces opravy včetně diagnostiky trval přibližně 7 pracovních hodin!

Výměna výparníku je obvykle delší než v našem případě z důvodu složitějších konstrukcí automobilů. Při výměně výparníku se doporučuje věnovat pozornost take stavu topení, aby v případě hrozící poruchy topení nedošlo k opětovně náročnému servisnímu zásahu. Pokud se na topení objevují malé netěsnosti (mastné znečištěné skvrny) nebo má zkorodované části, doporučujeme topení vyměnit současně s výparníkem, především v souvislosti s výše popsaným.

Pro takovéto časově náročné opravy je samozřejmosti používat nové a odolné náhradní díly.

Materiál připravila firma:
Nissens A/S, Divize Automotive
březen 2012
www.nissens.cz

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!