Horní uložení – skryté srdce nápravy MacPherson

23. října 2017, 9:50

Horní uložení má ve správné funkci podvozku nezastupitelnou roli, přesto je tento díl na rozdíl od např. tlumiče, pružiny nebo kloubu často při opravách přehlížen. Ve spolupráci s firmou NTN-SNR přiblížíme v tomto článku jeho funkci, typy jeho poškození a možnosti jejich odstranění.

Horní uložení NTN-SNR

Zavěšení typu MacPherson je řešení, které se v současné době nejčastěji používá pro přední nápravy osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Rozhodly o tom výhody, jako je jednoduchá a kompaktní konstrukce, z čehož následně plynou nízké výrobní náklady, a také dobré jízdní vlastnosti.

Zjednodušení konstrukce bylo možné díky sloučení nosné, řídící a tlumící funkce do jednoho kompletu. Všechny tyto požadavky splňuje zmíněné zavěšení MacPherson. V typickém provedení se skládá z tlumiče, pružiny a horního uložení tlumiče.

Pojďme se zaměřit na funkce, jaké plní toto uložení, jakož i na typy jeho poškození a možnosti jejich odstranění. Uložení je v horní části sestavy a je přišroubováno přímo na karoserii. Jedná se o důležitý bod, přenášející statické a dynamické síly ze zavěšení na karoserii. Umožňuje také otočení kol, čímž plní řídící funkci.

Jedná se o důležité funkce, přesto je tento díl na rozdíl od např. tlumiče, pružiny nebo kloubu často při opravách přehlížen. Vinu na tom nese jeho umístění, kdy je prakticky neviditelný, a také to, že jeho poškození se nemusí výrazně projevovat.

Kompletní horní uložení se skládá z pryžového uložení, valivého ložiska a dalších upevňovacích dílů ve tvaru podložek, misek nebo matic.

Poškozeno může být jednak zmíněné pryžového uložení tak valivé ložisko. Poškození pryžového dílu může být následující:
• roztržení nebo rozvrstvení gumy
• zmenšení nebo zvětšení tvrdosti gumy
• změna struktury gumy

Poškození gumy může být způsobeno nehodou, provozem vozidla po špatných vozovkách nebo působením nadměrné síly vyplývající z poškození pružiny nebo tlumiče.

Změna tvrdosti gumy je výsledkem jejího stárnutí nebo vzniká působením proměnlivých (vysokých a nízkých) teplot.

Poškozené horní uložení Poškozené horní uložení detail

Ke změně struktury gumy může dojít účinkem agresivních látek ve formě oleje, kapalin, slané vody nebo působením proměnlivých teplot.

Poškození horního uložení teplotou

Každá z těchto vad pryžových dílů může mít za následek snížení jízdního komfortu a zhoršení jízdních vlastností. Snížení jízdního komfortu se může projevit v hlučnější práci zavěšení (vrzání, pískání, vibrace přenášené do karoserie).

Poškození této součástky může mít vliv na geometrii a z toho vyplývající zhoršenou bezpečnost.Guma, které není dostatečně tuhá, může u řidiče vyvolat pocit, že auto při zatáčkách nebo na nerovnostech „plave”.

Mezi poškození valivého ložiska počítáme:
• korozi
Koroze valivého ložiska
• statické poškození (Brinellův efekt)
Statické poškození ložiska
• mechanické poškození, sestávající z vydření vnějšího kroužku nebo zničení klece valivých částí
Mechanické poškození valivého ložiska Mechanické poškození valivého ložiska 2
Za účelem ochrany proti korozi má ložisko odpovídající těsnění. Pokud se poškodí, dostane se dovnitř ložiska voda, sůl a nečistoty, které způsobují jeho rychlou destrukci. V extrémních případech dojde k poškození, které znemožní otáčení ložiska.

Správná montáž těsnění
Správná montáž těsnění

U vozidel bez posilovače řízení se taková porucha projeví ztíženou manipulací volantem při zatáčení. Pokud má ovšem auto posilovač, poruchu může být obtížné odhalit. V případě úplného zablokování ložiska dochází ke zkroucení pružiny nebo k jejímu přetočení v uchycení. To může vést k poškození pružiny nebo dalších spolupracujících dílů, včetně vyrvání uchycujících bodů na karoserii. Příznakem zablokování ložiska často bývají zvuky ozývající se při otáčení volantu na místě. Pokud se v tomto čase dotkneme pružiny, ucítíme v ní opakovaně pnutí.

V případě mechanického poškození (např. v důsledku nárazu něčeho do kola) se také může ozývat  pravidelné klepání, a to jak při otáčení volantem, tak při jízdě po nerovnostech.

Po zjištění poškození horního uložení je nutné ho samozřejmě vyměnit. To platí také při provádění jiných prací souvisejících s demontáží vzpěry.

Při práci se vzpěrou MacPherson (výměna tlumič nebo pružiny) je potřeba ověřit stav horního uložení a v případě nutnosti ho vyměnit. Vzhledem k možnosti obtížně zjistitelných poškození (např. ztráta tuhosti pryže) je nejbezpečnějším řešením montáž nového uložení společně s novými tlumiči. Tím se zajistí dlouhá a bezproblémová práce celé soustavy.

Horní uložení dodávané firmou NTN-SNR jsou kompletní a obsahují všechny prvky potřebné pro montáž. Kromě gumového uložení a ložiska to jsou v závislosti na typu vozidla různé matičky, podložky, misky, atd. Při výměně nahraďte všechny tyto položky za nové, nepoužívejte staré díly. Důležité je také pořadí při montáži a u některých dílů, jako např. u ložiska nebo misky, strana umístění. Důležité je také správné umístění pružiny do uložení, aby nedocházelo ke škodlivému pnutí, které může způsobit obtížně dohledatelné nepříjemné zvuky a předčasné poškození vyměněných dílů.

Dobře umístěná podložka hor.uložení
Dobře umístěná podložka
Špatně umístěná podložka hor.uložení
Špatně umístěná podložka

Správné umístění ložiska

Je třeba také věnovat pozornost na směr montáže uložení do karoserie. V závislosti na typu vozidla, mohou být symetrické a shodné pro obě strany nebo asymetrické. V případě asymetrických uložení je rozdíl mezi pravou a levou stranou. Můžeme se také setkat se situací, kdy způsob montáže uložení je závislý na tom, jestli je vozidlo vybaveno posilovačem řízení nebo ne.

Montáž horního uložení na nesprávnou stranu způsobí změnu geometrie zavěšení, a tím zhoršení jízdních vlastností, což má vliv na bezpečnost a trvanlivost namontovaných dílů.

Použití na doporučení uvedeno a montáž vysoce kvalitních komponent k zajištění bezpečného a odpovídajícím způsobem dlouhou životnost vozidla.

Pokud budete dodržovat zmíněná doporučení a používat kvalitní díly, zajistí vám to bezpečný a bezproblémový provoz vašeho vozidla po dlouhá léta.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!