Odporúčania pre osadenie a skladovanie plochých tesnení

22. ledna 2013, 22:44

Správne osadenie je hlavnou požiadavkou pre spoľahlivú funkciu tesnenia. Spoje a povrchy ktoré budú utesňované musia byť vyberané podľa povrchového tlaku (minimálne povolený a maximálne možný) pre zodpovedajúce tesnenie.

Prosím vezmite v úvahu že:
– Len nové, nepoškodené a suché tesnenia môžu byť použité.  Kontrolujte podmienky uskladnenia.
– Pozorne očistite povrch tesnení, bez toho aby ste ich poškriabali  Uistite sa, že ich povrch je suchý.
– Tesnenie umiestňujte na stred, neaplikujte žiadne doplnkové médiá ( ako vazelína, tesniaca hmota, odmasťovače a pod. ) na tesnenia, alebo tesniace povrchy.
– Priložte druhý tesniaci povrch paralelne k prvému a utiahnite skrutky pomocou ruky .
– Aby ste zaistili rovnomernú distribúciu povrchového tlak , musia byť skrutky utiahnuté momentom vyšpecifikovanej hodnoty naprieč a použite tieto 3 kroky:

Krok 1:  20 % vyšpecifikované momentu utiahnutia
Krok 2:  60% vyšpecifikovaného momentu utiahnutia
Krok 3 : 100 % vyšpecifikovaného momentu utiahnutia

– Všetky skrutku musia dosahovať rovnaký moment utiahnutia.
– Každé sedlo pre tesnenie , hlavne po dlhšej dobe čo v ňom nebolo tesnenie osadené by mali byť na ňom znova dotiahnuté skrutky na 100% momentu.
– Znovu uťahovanie vlákna na moment alebo tesnenia na báze PTFE, ktoré už dosiahlo vyššiu pracovnú teplotu sa môže vykonať iba v chladných podmienkach s dodržaním niekoľkých krokov, pretože je tu riziko zničenia tesnenia (špeciálne z vláknovými tesneniami ktoré sú tvrdené).

Podmienky skladovania pre tesnenia na báze vlákna a vrstiev tesniacich materiálov (FA podľa DIN28091-2)

Maximálna perióda pred skladovanie je 2, alebo 3 roky pri nasledovných podmienkach:
– Teplota: pod 20 o C
– Relatívna vlhkosť: 30-60 %
– Bez priameho slnka
– Bez dodatočného osvetlenia s UV lúčami
– Bez ozónu
– Bez napätia

Každá hrubá odchýlka od vyššie uvedeného redukuje lehotu skladovania . V prípade toxických plynov, nesmie doba skladovania prekračovať jeden rok.  Pokiaľ je to nevyhnutné musia byť tesnenia a tesniace materiály skladované vo vzduchotesných obaloch,  ktoré chránia aj proti svetlu.

Fuji filmy pre determináciu povrchového tlaku. Fuji film je ideálny pre jednoduché určenie požadovaného povrchového tlaku s plochými podložkami a jeho distribúcia po tesniacom povrchu. V závislosti od citlivosti vybraného filmu, povrchové tlaky od 0,2 N/mm2 a 130 N/ mm2 sú reprezentované rôznymi odtieňmi červenej farby.  Fuji film sa dá objednať z REINZ-DICHTUNGS – GmbH na čísle +49(0)7317046-777.

Špeciálne aplikácie
Často sa stáva , že sú aplikácie na ktoré jednoducho dierované tesnenia nie sú vhodné. Zvlášť lisované tesnenia pre kryty , alebo puzdra, kde je možný iba nízky tlak, kde aj veľmi jemné tesnenia nie sú stlačené dostatočne.  Prostredníctvom sieťotlače, je elastomér  uložený na oboch stranách tesnenia. V dôsledku toho, je sila zaskrutkovania skrutky pri koncentrácii týchto bodov, pričom je tesnenie stlačené dostatočne, aby bolo zabezpečené spoľahlivé utesnenie. Rovnaký účinok sa dosahuje lemovaním elastoméru lakovaného kovu tesnenia MatriCS a RETALL.

Najmä s médiami, ktoré sú citlivé na kontamináciu, alebo pre zvýšenú tesnosť (najmä s grafitom), sa používa zabezpečenie sfúknutím, alebo chemická odolnosť. Prírubové tesnenia s vnútorným kovovým lemom (pokiaľ možno z nehrdzavejúcej ocele). Tieto lemované tesnenie vyžadujú počas inštalácie vyššie povrchové tlaky.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!