SKF: Když je čas na výměnu, myslete do budoucna

5. května 2013, 20:07

Tento bulletin zdůrazňuje a probírá problémy, se kterými se můžete setkat při výměně sady pro rozvodový řemen s vodní pumpou na benzínovém motoru 1.8 20V Turbo (AWC) ve voze VW Sharan.

Dobří mechanici vám řeknou, že nevyměnit vodní pumpu spolu s rozvody je neekonomické. To platí zejména pokud je pumpa poháněná rozvodovým řemenem. SKF nabízí řešení v sadě VKMC 01936. Je to sada pro kompletní výměnu tohoto systému a mechanik s ní vymění veškeré důležité součástky, čímž dá majiteli vozu klid na další 4 roky nebo 180.000 km. Volkswagen doporučuje vyměnit rozvodový řemen každé 4 roky bez ohledu na najeté kilometry.

Sada VKMC 01936 je vhodná i pro jiné motory koncernu VAG. Před výměnou si ověřte doporučené servisní intervaly, protože se mohou lišit.

Při opravách tohoto motoru musíte postupovat velmi opatrně, protože u tohoto motoru může dojít k jeho "potkání". To znamená, že se ventily srazí s válcem. Během opravy vždy postupujte podle servisního manuálu výrobce vozidla.

Demontáž

1. Zajistěte motor, sundejte jeho spodní kryt a vzduchový filtr.

 

2. Vypusťte starou chladící kapalinu (zajistěte její ekologickou likvidaci).

 

3. Demontujte mřížku a hadici chladiče, plochý řemen a napínací kladku. Pozor: Zkontrolujte systém pro plochý řemen a případně navrhněte zákazníkovi jeho výměnu!

4. Sundejte horní kryt rozvodového řemene.

Tip: Sundání malé kladky z hydraulického tlumiče vám usnadní demontáž horního krytu!

 

5. Otočte motorem tak, aby byl první válec v horní úvrati. Ujistěte se, že jsou značky na klikové i vačkové hřídeli vyrovnané.

6. Demontujte držák motoru na pravé straně. Potom sundejte řemenici klikového hřídele a střední a spodní kryt rozvodového řemene.

Budete potřebovat: šteft 1x M5x55, matici, podložku a zajišťovací kolík.

 

7. Našroubujte šteft do základové desky napínací kladky.

 

8. Utahujte matici dokud nebudete moci do pístu hydraulického tlumiče vložit zajišťovací kolík.

Poznámka: díra v pístu se mohla během této operace posunout bokem.

 

9. Sundejte řemen, hydraulický tlumič a napínák. Potom demontujte vodní pumpu.

 

Montáž

1. Ujistěte se, že jsou všechny styčné plochy čisté a namontujte pumpu VKPC 81620. Šrouby utáhněte na 15 Nm.

 

2. Namontujte nový hydraulický tlumič VKM 21115, jeho šrouby utáhněte na 15 Nm.

 

Ověřte, že je malá kladka utažena na 25 Nm.

 

3. Nasaďte nový napínák VKM 11116. Napínák zatím neutahujte.

Ověřte, že jsou všechny značky na rozvodech vyrovnané.

 

Pozor: zadní deska napínáku musí být opřená o pístní tyč hydraulického tlumiče.

 

4. Nový řemen nasaďte v následujícím pořadí:

      1) Klikový hřídel
      2) Vodní pumpa
           – ujistěte se, že řemen na straně s vodní pumpou pevně drží!
      3) Vodící kladka
      4) Napínák
      5) Řemenice vačkového hřídele

 

Napnutí systému

Ověřte, že jsou všechny značky na rozvodech na svých místech.

1. Vyndejte zajišťovací kolík z hydraulického pístu a nechte píst, aby se vysunul. Tím se napne řemen mezi řemenicí vačkového hřídele a klikovým hřídelem. Utáhněte napínák na 27 Nm.

Pozor: pokud řemen nebyl pevně napnutý mezi klikovým hřídelem, vodní pumpou a vačkovým hřídelem, je velmi pravděpodobné, že jeho napnutí není správné!

2. Dvakrát otočte klikovým hřídelem ve směru hodinových ručiček do jeho horní úvratě.

Zkontrolujte všechny značky na rozvodech.

3. Namontujte zbývající součástky, postupujte podle servisního manuálu výrobce vozidla. Šrouby řemenice klikového hřídele utáhněte na 25 Nm.

4. Chladící systém naplňte správným množstvím a typem chladící směsi. Nikdy nepoužívejte starou chladící kapalinu! Zkontrolujte těsnost chladícího systému podle pokynů v servisním manuálu vozidla.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!