Co možná nevíte o ethanolu

15. ledna 2013, 9:31

Chcete jezdit levněji? Kdo by nechtěl?! I když jsme si na stále se zvyšující cenu pohonných hmot tak nějak zvykli. Ti, co ceny PHM ovlivňují, např. výší spotřební daně, si zase zvykli na to, že si prostě, jednoduše a bez reptání pokaždé a opět zvykneme. Ať se děje cokoliv.

Bez ohledu na ceny ropy je tu však přece jedna možnost, jak tankovat a jezdit levněji. Je to jenom otázka osobní volby, pochopení problematiky a pro lepší využití nabízených možností také otázka nevelké investice. Asi je nejvyšší čas říct, o čempak je řeč. O využití biopaliv, které mají mnoho nesporných, avšak často zpochybňovaných výhod.

Internet je v dnešní době světem nedozírných možností a nevyčerpatelným zdrojem pro každého dostupných informací. Má však i jisté nevýhody. Může nás, a to zcela anonymně, nakrmit i něčím, co se nezakládá na pravdě anebo si pravdu podle svého upravit. Není se čemu divit, stačí se jenom zamyslet. Ropa ještě stále vládne světu, a kde jsou peníze, tam je i síla mediálně ovlivnit lidské myšlení. Možná i to je jeden z důvodů, proč se biopaliva ještě stále nedají plošně tankovat na všech čerpacích stanicích v naší republice, nebo proč je provází tolik pověr a mýtů. I když, i v tomto směru se blýská na lepší časy. Výhody plynoucí z praktických zkušeností jeho stávajících uživatelů jsou důsledkem zvyšující se poptávky a tak se síť čerpacích stanic s biopalivy neustále a plynule rozrůstá.

Hlavní výhodou biopaliv pro jejich konečného spotřebitele je jejich nižší cena,  především z důvodu nižší spotřební daně. Z globálního hlediska však mají i jiné výhody – znamenají významnou podporu českému zemědělství a snižování naší závislosti na ropě. Oproti fosilním palivům produkují méně škodlivých exhalací, což by mohlo prospět městům a aglomeracím v ozdravení jejich ovzduší.  Mnoho z nich toho již s úspěchem využívá. Především ve světě. Úspora skleníkových plynů ve srovnání s fosilními palivy je hlavním důvodem zavádění biopaliv. Například ethanol vyrobený z cukrové řepy produkuje o 52% méně těchto plynů než fosilní palivo, ethanol vyrobený z cukrové třtiny až o 71% méně škodlivin – na takovéto palivo se masivně jezdí v Jižní Americe. V Evropě jsou nejdál severské země.

Do kategorie biopaliv, které produkuje české zemědělství, se významně řadí ethanol E85. Je to právě to palivo, které na desítkách čerpacích stanic poutá o 8 – 14 Kč levnější cenou. Ethanolem lze nahradit Natural 95, pokud ho tankují vozidla označená jako FFV (flexibel fuel vehicle). Ty už mají upravené řídící jednotky motorů, odolnější ventily a ventilová sedla a vhodné materiály pro palivový systém. Mnoho světových výrobců takto označená vozidla již dodává na trh.  Běžně a vcelku bez problémů lze E85 mísit s Naturalem 95 až do poměru 50:50 a právě tuto možnost mnoho řidičů již využívá. Pochopitelně, že při tomto poměru je finanční úspora jen poloviční. Kdo zná problematiku elektronických systémů řízení motorů moderních automobilů ten ví, že pokud se motor nějakým přídavným zařízením vhodně neupraví na E85, dají se očekávat provozní problémy. Nemusí to být ale pravidlo. Řídící jednotky motorů (pokud se nejedná o vozidla FFV), jsou konstruovány a softwarově nastaveny na řízení spalování čistého benzínu. Ten má ale jiné vlastnosti, než ethanol E85.

Palivo E85 je atestované palivo, které splňuje požadavky ČSN 636512 a emisní limity Euro4. Je to směs, která se skládá z 85% ethanolu a z 15% naturalu 95. Tento poměr se může dle různých sezónních poměrů měnit, ale minimální podíl ethanolu musí být vždy alespoň 70%. Podle výrobce paliva má jízda na E85 oproti klasickému benzinu několik výhod – například nárůst výkonu motoru nebo výrazné snížení emisí výfukových plynů. Je to z toho důvodu, že E85 má vyšší oktanové číslo (105) a při jeho spalování vzniká až o 70% méně emisí CO2 – tím se šetří životní prostředí. Surovinou pro výrobu bioetanolu bývá jakákoliv biomasa s dostatečným množstvím cukrů nebo látek, které lze na cukr převést. Bioetanol lze tedy vyrobit z cukrové řepy, cukrové třtiny, brambor, obilovin, ale třeba i z dřevnatých surovin obsahujících ligocelulózu. Nejjednodušší výroba bioetanolu je z plodin obsahujících cukr, u nás nejčastěji z cukrové řepy. Stačí tento cukr od suroviny oddělit, fermentovat působením kvasinek a vzniklou záparu pak destilovat, čímž se dosáhne lihovitosti až 96%. Aby došlo k odstranění zbytku vody, musí bioetanol ještě projít odvodněním, například prostřednictvím molekulových sít, čímž se dosáhne lihovitosti až 99,99%.

Mýty a fámy aneb co může a co nemůže být pravda?
Výše uvedená skutečnost boří nejčastěji zmiňovaný mýtus o tom, že používáním ethanolu dochází k rezavění motorů. Ethanol není o nic více korozovní než benzín, právě naopak. Korozi totiž může způsobit pouze voda. Stojí otázka, jak se do nádrže dostala. Na rozdíl od benzínu se však případná voda v nádrži s ethanolem smíchá a zmizí při spalování směsi. Dalším mýtem je tvrzení, že ethanol zničí těsnění a hadičky. Pokud jsou „gumy“ na autě korkové, staré a porézní a těsnost celé soustavy drží pohromadě pouze „ochranné nánosy kalu a nečistot“, potom je to jenom otázka času, kdy dojde k průšvihu a začnou palivo propouštět. Je úplně jedno, zda to bude benzín nebo ethanol. Čistící účinky ethanolu by to mohly možná jenom o kousek urychlit. Nové materiály z neoprenových, silikonových a teflonových hmot, které se začaly v automobilovém průmyslu používat od začátku 90 let, jsou k palivu prakticky indiferentní. Další obava, která se váže k používání ethanolu jako paliva, se týká zvýšené spotřeby, zhoršení startování nebo všeobecně, škodlivosti tohoto paliva pro motor jako takový.

Natankovat čistý ethanol do nádrže bez jakékoliv úpravy řídícího systému motoru by provozní problém mohl způsobit. Ethanol je totiž méně výhřevný než benzín. Nižší výhřevnost a jiný poměr směsi má zásadní dopad na jeho spalování. Při spalování čistého E85 bez úpravy může dojít k výraznému zvýšení spotřeby paliva, k poškození motoru při spalování extrémně chudé směsi nebo naopak poškození katalyzátoru spalováním velmi bohaté směsi. Nižší zápalnost ethanolu může mít vliv na špatné studené starty v období nízkých venkovních teplot. Tento problém se snaží vyřešit úpravci motorů, výrobci přídavných zařízení. Princip spočívá v tom, že přídavné zařízení by mělo zajistit „mystifikaci, oklamání“ skutečné řídící jednotky motoru tak, aby si myslela, že motor stále spaluje benzín. Řídící jednotka motoru je standardně nastavena na palivo natural. Přídavné zařízení by mělo zajistit dobrý chod motoru a emise také na E85. Na trhu je množství výrobků tohoto druhu a pro laika je velice těžké a někdy možná i zcela nemožné se v nabízeném sortimentu správně orientovat. Co si vybrat? Žádný odborník – autodiagnostik nemůže doporučit něco, co mnoho firem nabízí na internetu –-zašleme na dobírku, sami si namontujete, funguje to samo v jakémkoliv poměru, namontujeme, ale starty neřešíme, nemusíte platit silniční daň, všelék za nejlevnější cenu apod. Tuto práci je nutné přenechat odborníkům, následně i těm daňovým. Přídavné zařízení by mělo být softwarově nastavitelné tak, aby konečný průběh lambda regulace u paliva E85 byl autentický s průběhem lambda regulace při spalování naturalu 95. Zařízení by mělo obsahovat teplotní čidlo, pomocí kterého lze softwarově upravit vstřik pro bezproblémové starty studeného i teplého motoru. Samozřejmostí by měla být kontrola paměti závad řídící jednotky motoru před montáží přídavného zařízení a také po montáži. A stejně tak vstupní i výstupní kontrola výfukových plynů pomocí infraanalyzátoru. Každý motor, jeho příslušenství a vůbec celý systém řízení by měl být před montáží přídavného zařízení v pořádku. Pokud jsou v elektronickém systému řízení motoru závady, pokud jsou dokonce uložené v paměti závad řídící jednotky, pokud emise motoru ani na benzín nejsou v pořádku, pokud je děravé výfukové potrubí nebo má motor jiné netěsnosti, pokud nemá pravidelnou a předepsanou údržbu – výměny oleje, svíčky po životnosti, staré filtry atd., bylo by zcela naivní očekávat, že přídavné zařízení a tankování ethanolu tento stav jako zázrakem změní. Naopak, může ho jenom prohloubit. Bohužel, většinou jsou pak prohlubující se problémy spojovány právě s ethanolem. K technickému, lidsky zcela přirozeně, se pak přidruží i to psychologické, spojené s očekáváním kořeněným pochybnostmi, obavami a informacemi z ověřeného zdroje „jeden pán povídal“. Minimálně pár stovek kilometrů se vozidlu věnuje enormně zvýšená pozornost, kdy se slyší a řeší každý šum, zvuk, o půl otáčky delší start či o tři tisíciny litru vyšší průměrná spotřeba. Jenom málo jedinců si s úsměvem dokáže vychutnat fakt, že po natankování své 50-ti litrové nádrže může za ušetřené penízky pozvat svou rodinu na oběd.

A jak je to se spotřebou? S ohledem na vyšší oktanové číslo ethanolu dochází k vyššímu výkonu motoru. Stojí otázka, zda ho při jízdě naplno využijeme. Na vyšší výkon potřebuje motor více energie a tu si samozřejmě vezme z paliva. Tím má pochopitelně vyšší spotřebu. Pokud zůstane výkonová rezerva zachována, může to naopak znamenat nižší spotřebu. Bez ohledu na přiměřené zvýšení spotřeby dochází v konečném součtu k finanční úspoře. Stačí jednoduché počty: např. 7 l/100 km * 36 Kč za Natural 95 = 252 Kč nebo 8 l/100 km x 25 Kč za E85 = 200 Kč. Rozdíl činí 52 Kč na 100 km jízdy ve prospěch etanolu.

Jak je to se škodlivým vlivem ethanolu na motor jako takový? Ethanol hoří chladněji než benzín, čímž logicky zvyšuje životnost motoru – ventily, hlava, písty, olej i ostatní části motoru jsou vystaveny nižším teplotám a tím i menšímu teplotnímu namáhání či pnutí, tvoří méně znečišťujícího karbonu a usazenin. Naopak díky čistícím schopnostem ethanolu jsou všechny vstřikovací prvky udržovány v čistém stavu a stále fungují jako u nového motoru. Pokud by ani technické a logické argumenty nestačily, bude možná zajímavější vrátit se do minulosti.

Historie
Asi dnes málokdo ví, že první automobilní motory byly zkonstruovány pro pohon na biopaliva. Rudolf Diesel vyrobil motor na olej z burských oříšků, Henry Ford zase sestavil motor na ethanol z kukuřice. Vznik spalovacího motoru a vývoj automobilů vyvolal potřebu kapalného paliva. První motory byly zkonstruovány pro pohon na obnovitelné zdroje. Ty ale bylo nutné vypěstovat. Mnohem jednodušší bylo využití nové suroviny, ropy, kterou stačilo vytěžit, upravit a dopravit. Na začátku byl benzín vnímán jako velmi levný odpad při výrobě petroleje na svícení. Nikdo do budoucna nepředpokládal jeho možný nedostatek a už vůbec ne budoucí problémy s jeho cenou. V Československu se začal líh používat k pohonu zážehových motorů ve formě dynalkolu už v roce 1922. Dynalkol byla směs 50% kvasného lihu, 30% benzenu a 20% benzínu. Dobré zkušenosti s provozem motorů poháněných dynalkolem a vysoká úroveň zemědělství s jistou mírou nadprodukce pak umožnila vznik zákona o povinném mísení lihu s pohonnými látkami. Tento zákon stanovil povinnost přimíchávat do veškerého klasického benzinu 20% lihu. To bylo v roce 1937 a neméně zajímavé je, že tento obor byl schopen zaměstnat téměř 25000 lidí. Používání lihobenzinových směsí u nás zaniklo v roce 1950. Pročpak asi? V každém případě je nutno uznat, že biopaliva, stejně jako  mnoho dalších věcí na světě, nejsou ničím novým, nepřirozeným či lidstvo ohrožujícím. Samozřejmě za předpokladu, že při jejich výrobě a využívání bude vždy asistovat zdravý selský rozum, pamatující na přiměřenost a rovnováhu.

Na závěr malé shrnutí
Palivo E85 lze mísit s Naturalem 95. Tankuje se do stejné nádrže jako benzín. Kdo chce tankovat čistý etanol, měl by si nechat upravit motor svého vozidla u ověřených odborníků, kteří dobře znají problematiku elektronického systému řízení motorů, montují kvalitní přídavné zařízení E85 a mají potřebné vybavení pro jeho seřízení a výstupní kontrolu po montáži. Úprava na E85 je určená vozidlům, která tankují palivo Natural 95, mimo vozidel s přímým vstřikování paliva, např. TSi, FSi,… Vozidlo musí být v dobrém technickém stavu a jeho systém řízení musí být v pořádku.

Jaké jsou výhody paliva E85, výhody úpravy motoru pomocí přídavného zařízení a rozdíly např. oproti LPG?
– Cena paliva E85 je na různých místech různá, průměrně je E85 o 8 – 14 Kč levnější než klasický benzín. Při plném natankování 50 l nádrže je možné ušetřit od 400 do 700 Kč.
– E85 nevyžaduje žádnou přídavnou nádrž, která by zabírala místo v autě, tankuje se jako klasické palivo.
– Na rozdíl od LPG – s E85 je možné jezdit do podzemních garáží bez omezení,
– E85 znamená snížení emisí výfukových plynů, jde o zdroj energie vyrobený z domácích surovin, je  ekologický, snižuje  závislost na ropě, šetrnější k životnímu prostředí než Natural 95. Výfukové plyny mají specifickou vůni po alkoholu a ne zápach charakteristický pro benzín
– Na E85 pamatuje i zákon o dani silniční. V §3 odst. 6, písm. d) je uvedeno, že „od daně jsou osvobozena vozidla na dopravu osob nebo nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85“
– Dynamičtější jízda na E85, pokud se plně využívá zvýšený výkon po úpravě je nutné počítat se zvýšenou spotřebou paliva (cca do 10-20%)
– Nízká pořizovací cena úpravy – ceny přídavných zařízení se pohybují od 5.000 Kč do 12.000 Kč. Některé nabídky jsou včetně montáže, některé bez montáže a DPH.
– Rychlá montáž zařízení do vozidla (např. oproti LPG) – většina prodejců a montážních středisek uvádí čas montáže do 2 – 6 hodin. Málokdo však uvádí skutečnost, zda v rámci instalace přídavného zařízení provádí i diagnostiku motoru, seřízení zařízení či výstupní emisní kontrolu E85
– Po montáži se nevyžadují žádná zvláštní opatření a zvýšená kontrola, doporučuje se však  pravidelně kontrolovat dostatek oleje v motoru a pravidelně ho měnit, vyměnit palivový filtr po najetí 500-600 km po úpravě a tankování E85, dbát o pravidelnou běžnou údržbu motoru a jeho příslušenství
– Nespornou výhodou je stále se rozšiřující počet čerpacích stanic E85 v ČR i v celé Evropě. V České republice je jich momentálně přes 240.

Co napsat na závěr?
Stejně, jako si je každý strůjcem štěstí svého, je i rozhodnutí upravit své vozidlo a jezdit   na ethanol na každém z nás. Tato volba by měla být zcela svobodná, nezatížená fámami ani mýty. Měla by vyplynout z naší ekonomické potřeby nebo z našeho ekologického či etického cítění. S ohledem na ty, co nabízí i na ty, co odrazují je dobré se s druhými radit, ale určitě jistější je držet se svého vlastního rozumu. Kdo jezdí málo a jezdit nepotřebuje, pro toho je úprava či přestavba na E85 zbytečná. Kdo jezdí málo, avšak jezdit potřebuje, s ethanolem může jezdit víc. Někomu arabští šejkové nevadí, někdo raději podpoří české zemědělce. Někdo musí v první řadě podpořit sebe a svůj finanční rozpočet. Každá zkušenost uživatele E85 má cenu zlata. Negativní zkušenosti představují možnost technicky lépe řešit problémové oblasti, pozitivní zkušenosti opakovaně potvrzují smysl širšího využívání biopaliv v automobilním průmyslu. Určitě to jednou děti našich dětí ocení…

K 30.6.2012 bylo v ČR registrováno 4 638 372 osobních aut. Průměrné stáří našeho vozového parku je 13,9 roku a v posledních letech se opět zvyšuje. Na E85 nemůžou a nebudou jezdit všichni. Stejně, jako si všichni nemůžou dovolit kupovat nová auta. Kéž by mohli.

Autor článku: Ing. Irena a Štefan Kanovští, jednatelé společnosti MOTOR expert s.r.o.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!