Magneti Marelli: Proplach klimatizace

9. března 2015, 15:07

Jedním z úkonů během opravy systémů klimatizace ve vozidlech je proces proplachování.

Některé modely stanic pro diagnostiku a plnění klimatizace jsou vybaveny funkcí proplachování chladivem. Je nutné si uvědomit, že proplachování servisními porty je nereálné. Proplachování s využitím servisních portů je omezeno pouze na vytlačování nečistot z jednoho komponentu do druhého. Takovým proplachem odstraníme ze systému do jisté míry starý olej, ale určitě se tak neodstraní mechanické nečistoty jako piliny. Jedinou účinnou a správnou metodou zůstává proplachování s využitím organických rozpouštědel. K provedení tohoto zásahu je nezbytné zařízení Cool weather, které využívá jev pulzování tlaku čisticího média.

Důvody, kvůli kterým provádíme proplachování klimatizace je mnoho, mj.:
     – Odstranění neprůchodnosti, která brání průtoku chladiva
     – Odstranění usazenin a nečistot (kovové piliny), než poškodí vyměněné součástky
     – Odstranění starého oleje
     – Vyčištění a regenerace výměníků tepla (kondenzátor, výparník) za účelem obnovení tepelné vodivosti
     – Součástky vyžadované dodavateli pro účely poskytnutí záruky
     – Jediná metoda obnovení správného množství oleje a kontrastní látky UV vypláchnutím starého a naplnění novým.

Během proplachování je třeba dodržovat několik pravidel. Jedním z nejdůležitějších je to, že nevyplachujeme expanzním prvkem (expanzní ventil nebo škrticí tryska), kompresorem a sušičkou. Směr proplachování musí být vždy opačný vůči směru průtoku chladiva. Kondenzátor a výparník doporučujeme proplachovat zvlášť. Po dokončení proplachování nesmí proplachovací kapalina zůstat v systému.

V systémech klimatizace se používají kondenzátory různého druhu:

     – Spirálový kondenzátor s kruhovým průřezem – kondenzátor tohoto typu nepředstavuje při proplachování problém

     – Spirálový kondenzátor s plochým průřezem – má mnoho trubiček, vedoucích od vstupu k výstupu, tento typ kondenzátoru také nepředstavuje problém

Kondenzátor se souběžným průtokem – tento typ kondenzátoru má strukturu mnoha souběžných trubiček, které spojují jeho jednotlivé komory. Je to řešení, které se dnes velmi často používá v autech. Existuje zde však riziko, že po proplachování může v kondenzátoru zůstat mycí prostředek. Proto se doporučuje demontáž z vozidla. Máme-li integrovaný kondenzátor se sušicím filtrem, je nutné odmontovat sušicí filtr ze schránky. Pokud sušicí filtr není součástkou určenou k výměně a je integrovaný s kondenzátorem, v takové situaci musíme použít nový kondenzátor.

Etapy procesu proplachování:
    1. Identifikace systému klimatizace – systém se škrticí tryskou nebo expanzním ventilem.
    2. Stanovení typu (druhu) kondenzátoru.
    3. Rozpojení systému a jeho rozdělení na úseky, které budeme proplachovat (vynechání reduktoru tlaku, kompresoru, sušičky).
    4. Připojení zařízení na proplachování s využitím přípojky ze sady adaptérů.
    5. Zahájit proplachování na několik minut. V případě ucpání systému nastavit tlak kapaliny v první fázi na asi 4 bary a pak zvýšit na 7 barů.
    6. Zastavit proplachování a ponechat kapalinu na několik minut v systému, aby se rozpustily usazeniny.
    7. Pokračovat v proplachování a sledovat průhlednou schránku filtru za účelem zjištění, zda se objevují ještě nějaké nečistoty.
    8. Pomocí regulátoru tlaku snížit tlak na 2 bary a nastavit přepínač umístěný pod kontrolním manometrem do polohy KONEC MYTÍ. Mycí kapalina se vrátí do zařízení na proplachování a způsobí vysušení systému a vypaření mycího přípravku.
    9. Opakovat postup od bodu 4 pro zbývající součásti systému.

Tímto způsobem provedený postup mytí a propláchnutí systému nám zajistí správné a dlouhodobé fungování systémů klimatizace. Jiným řešením pro proplachování systémů klimatizace je použití ruční soupravy pro proplachování (007950024750).

Souprava se skládá z:
     – nádrže na proplachovací kapalinu,
     – hadice ukončené ventilem pro přívod kapaliny s kuželovou přípojkou,
     – přípojek pro odběr kapaliny s hadicí a kanystrem na odvedenou kapalinu.

Princip funkce je podobný jako u zařízení cool weather. Liší se tím, že k podávání kapaliny se využívá stlačený vzduchu, který vytlačuje mycí kapalinu, která je po průchodu proplachovaným úsekem systému klimatizace shromažďována do kanystru. Tato kapalina může být po vyčištění použita při dalším cyklu proplachování.

Související články

Magneti Marelli: Nová verze MASTER ALT
Magneti Marelli: Nová verze MASTER ALT

MASTER ALT – Nástavec pro řízení pokročilých regulátorů napětí a nástavec pro zkoušení alternátorů. Nástavec se používá pro diagnostiku nabíjecího obvodu u aut, ve kterých se nabíjecí napětí alternátoru zadává počítačovou řídicí jednotkou (ECU). Nástavec je zařízení, které generuje průběhy, které odpovídají skutečným pracovním podmínkám regulátorů napětí ve vozidle. Nástavec slouží ke kontrole alternátorů namontovaných […]

Magneti Marelli: Dílenské svítilny
Magneti Marelli: Dílenské svítilny

Prohlédněte si novou nabídku dílenských svítilen Magneti Marelli. Magneti Marelli nyní nově nabízí 2 modely ze své nové nabídky dílenských lamp za skvělou cenu.   Navíc při nákupu 25 lamp (i různých typů) dostanete dárek za 1 euro. Akce platí do 31.5.2015   Ostatní produkty z řady dílenských lamp naleznete ZDE

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!