Správné naplnění kompresoru klimatizace olejem

16. listopadu 2020, 15:05

Při výměně kompresoru klimatizace je třeba mít na paměti několik důležitých věcí, které zabrání přímému selhání nového kompresoru nebo následnému poškození klimatizačního systému.

Proplachování

Při výměně kompresoru klimatizace nebo v případě znečištění klimatizačního okruhu se musí systém důkladně propláchnout. V závislosti na stupni znečištění lze pro tento účel použít chladiva R134a nebo R1234yf, případně speciální čistící roztok.

Protože nelze proplachovat všechny součásti klimatizace, jako je vysoušeč nebo expanzní ventily, musí se před propláchnutím vymontovat a poté vyměnit. Teprve potom bude klimatizační systém zcela bez kompresorového oleje a možného znečištění.

Kompresorový olej

Nové kompresory klimatizace MAHLE jsou standardně od výroby naplněny olejem. Stejný kompresor klimatizace lze použít v různých vozidlech, a proto je před instalací kompresoru bezpodmínečně nutné zkontrolovat hladinu oleje a případně ji upravit.

Obrázek 1: Vypustit olej z nového kompresoru a změřit jeho množství

Nejdříve vypusťte olej vypouštěcím otvorem do čisté nádoby a změřte množství (viz obr. 1). Nyní – v závislosti na pokynech výrobce – se musí shromážděné množství oleje doplnit novým olejem nebo zredukovat, přičemž musí být přesně dodrženy příslušné specifikace oleje.

Poté znovu naplňte kompresor klimatizace správným množstvím kompresorového oleje určeného pro daný systém a namontujte vypouštěcí zátku s novým těsněním (viz obr. 2). Aby se zajistilo optimální promazání těsnicího kroužku hřídele, musí se kompresor klimatizace před instalací umístit po dobu tří minut do svislé polohy (s řemenicí směrem dolů) a pak řemenicí ve vodorovné pozici rukou 10krát otočit.

Obrázek 2: Naplňte kompresor klimatizace správným množstvím kompresorového oleje a dobře uzavřete

POZOR

Existují některé typy kompresorů klimatizace bez vypouštěcí zátky, u kterých není možné vypustit nebo doplnit olej. Tyto kompresory klimatizace jsou dodávány s přesným množstvím kompresorového oleje pro dané vozidlo. Před opětovným spuštěním klimatizačního okruhu je bezpodmínečně nutné provést jeho proplach, aby se zabránilo přeplnění systému.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Rades, 11. července 2023, 11:27 0 0

Zdravím mám tu klimakompresor do vyvážecky číslo 40430021.1 jaké množství oleje by mělo přijít do klimakteria.presoru dekuji

Odpověď