Výměna spojky na voze Volvo V50

6. prosince 2021, 14:52

Modely Volvo V50 kombi a S40 sedan byly představeny v roce 2004 a vyráběly se s různými variantami motorů a převodovek až do roku 2012. Tato platforma se sdílela s mnoha dalšími modely značek Volvo, Ford a Mazda, takže mechanické opravy tohoto vozu se mohou zdát být dobře známé, i když tento model není v nezávislých autoservisech každodenním návštěvníkem.

Výměna spojky Volvo V50 kombi

Vozidlo uvedené v tomto článku je model z roku 2011, vybavený 1,6litrovým vznětovým motorem skupiny PSA a šestistupňovou manuální převodovkou GETRAG. Jedná se o model DRIVEe, takže je vybaven funkcí stop/start.

Majitel vozidla si stěžoval na potíže s fungováním spojky. Měl podezření na hydraulickou závadu způsobenou ztrátou kapaliny. Při prvotním ohledání však nebyl zjištěn žádný zjevný vnější únik kapaliny z hlavního spojkového válce nebo souvisejících potrubí, hadic nebo spojů. Proto padlo podezření, že závada spočívá v netěsnosti centrálního vypínacího ložiska (CSC), což si vyžádalo demontáž převodovky za účelem kontroly a diagnostiky.

Vozidlo bylo přistaveno do servisu a otevřela se kapota. Demontoval se kryt motoru, kryt akumulátoru, akumulátor, přihrádka akumulátoru, sestava vzduchového filtru a také snímač tlaku DPF, který je připevněn k přihrádce akumulátoru. Tím byl umožněn přístup k horní části motoru a převodovce. Všechny kabely připojené k baterii byly odpojeny a zajištěny až do opětovné montáže.

Když byla horní část převodovky viditelná, odpojila se obě lana řazení z montážních bodů a zajistila se. Odpojily se také konektory kabelového svazku spínače zpětného světla a spínače neutrálu a přípojka hydraulického potrubí CSC. Otevřený konec konektoru byl utěsněn plastovou krytkou, aby se zabránilo úniku kapaliny. (Obr. 1)

Výměna spojky Volvo V50 kombi postup 1

Hlavní kabelový svazek, který vede přes horní část převodovky, byl uvolněn směrem dozadu, aby se odhalily horní šrouby převodové skříně. Ty se vyjmuly spolu se dvěma šrouby startéru, které jsou také přístupné z horní části převodovky.

Filtr pevných částic (DPF) je potřeba spustit, aby byl možný přístup k jednomu z předních šroubů převodové skříně. Odpojily se kabelové svazky snímače teploty a lambda sondy a potrubí snímače diferenčního tlaku. Demontovalo se sací potrubí vzduchu, tepelný štít a upevňovací svorka a poté bylo možné DPF spustit dolů, aby se uvolnil prostor pro demontáž šroubů převodové skříně. (Obr. 2)

Výměna spojky Volvo V50 kombi postup 2

Vozidlo bylo zvednuto do vhodné výšky a odmontovaly se přední kola, čímž se uvolnil přístup k upevňovacím šroubům nábojů, které byly rovněž demontovány. Poté se odstranilo obložení levého předního podběhu, aby se zlepšila dostupnost pro demontáž převodovky.

Vozidlo bylo přizvednuto, vypustil se převodový olej a následovala demontáž obou kulových čepů předních spodních ramen z náboje. Poté se vymontovala levá poloosa z převodovky. Pravou poloosu drží opěrné středové ložisko, které je třeba před demontáží poloosy odšroubovat.

Výměna spojky Volvo V50 kombi postup 3

Následně se vyšrouboval poslední šroub startéru. Startér se uchytil a ponechal na místě, protože pro demontáž této převodovky není nutné jej zcela odstranit. (Obr. 3)

Následovala demontáž uchycení převodovky a držáku lanka řazení, aby byl pro vyjmutí převodovky dostatečný prostor. (Obr. 4)

Výměna spojky Volvo V50 kombi postup 4

Motor se podepřel, horní držák převodovky se uvolnil a před oddělením převodovky od motoru se odšroubovaly poslední šrouby převodové skříně. Převodovka byla spuštěna na podlahu a zkontrolována. Po prohlídce převodové skříně bylo zřejmé, že došlo k úniku skrz CSC, což způsobilo ztrátu kapaliny ve spojkovém systému a špatnou funkci spojkového pedálu. (Obr. 5)

Výměna spojky Volvo V50 kombi postup 5

Netěsný CSC se demontoval. Převodová skříň a vstupní hřídel se důkladně očistily od veškerého maziva, nečistot a zbytků starého obložení předchozí spojky a před montáží nového vypínacího ložiska CSC (ADM53635) se zkontrolovalo těsnění vstupní hřídele.

Demontoval a zkontroloval se přítlačný talíř, lamela a dvouhmotový setrvačník (DMF). Lamela byla již na konci své životnosti, na povrchu přítlačného talíře i setrvačníku bylo mnoho vyhřátých (modrých) míst. Proto bylo nutné všechny díly vyměnit. Pro tuto opravu byla vybrána spojková sada (ADF123081) a dvouhmotový setrvačník (ADBP350003). Před montáží nového setrvačníku se zkontrolovalo zadní hlavní olejové těsnění, zda nedochází k úniku oleje.

Nový setrvačník má aktualizovanou konstrukci a je dodáván včetně nových šroubů. Je nezbytné použít nové šrouby, protože mají jinou délku než původní šrouby. Nové šrouby setrvačníku se dotáhly doporučeným utahovacím momentem a spojková sada se seřídila a namontovala na setrvačník.

Drážky vstupní hřídele převodovky se při přípravě na montáž lehce namazaly. (Obr. 6)

Výměna spojky Volvo V50 kombi postup 6

Převodovka se srovnala s motorem a zajistila několika šrouby. Následovalo opětovné připevnění všech dílů k převodovce a všech ostatních dílů, které byly odstraněny při demontáži převodovky. Poté se všechny šrouby a upevňovací prvky řádně dotáhly. Převodovka se naplnila čerstvým olejem přes kontrolní zátku (umístěnou na přední straně převodovky), dokud nebyla dosažena požadovaná hladina a poté se zátka znovu nasadila.

Dále se nádržka brzdové/spojkové kapaliny doplnila čerstvou kapalinou a následně se odvzdušnilo nové vypínací ložisko CSC.

Nakonec byla znovu namontována přihrádka na baterii a veškerá související kabeláž. Zapojila se baterie a osadily se zpět všechny další kryty. Následovalo přenastavení hodin a kontrola činnosti spojkového pedálu. Poté se provedla testovací jízda, aby se ověřilo, že je spojka opět plně funkční.

Spolehněte se na testované náhradní díly v kvalitě odpovídající OE od společnosti Blue Print. Více technických informací a celý sortiment spojkových dílů naleznete na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka Blue Print je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Další informace jsou k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!