APPAA reaguje na článek na webových stránkách společnosti CEBIA

, 20. srpna 2014, 20:27

Společnost CEBIA zveřejnila na svých internetových stránkách článek s názvem „Co je to APPAA“. Ve článku je zpochybňován význam APPAA s odvoláním na nízký počet členů a neexistenci tzv. „velkých“ autobazarů v členské základně. Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů (APPAA) považuje tento článek za elementární nepochopení smyslu fungování jakékoliv asociace a vydává k němu následující prohlášení:

Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů (APPAA) vznikla v listopadu roku 2011 s cílem sdružit ty obchodníky s ojetými vozy, kteří své podnikání provozují v souladu s platnými legislativními předpisy a obecně uznávanými standardy férového přístupu ke klientům. Cílem APPAA tedy rozhodně není sdružovat co nejvyšší počet obchodníků s ojetými vozy, ale pouze takové, kteří podnikají řádně a poctivě. Tady autor článku na webu CEBIA poprvé nepochopil, k čemu obecně asociace slouží. Podruhé nepochopil, že snahou APPAA je sice veřejný přístup k informacím, ale tak, aby byl plně v souladu s platnou legislativou České republiky. APPAA proto požaduje zveřejnění, resp. veřejný přístup pouze k tzv. „technickým“ informacím. V praxi se jedná pouze o VIN ve spojení se stavem km. Společnost CEBIA naopak prosazuje zveřejňování VIN u inzerátů s fotografií konkrétního vozidla, kdy lze podle různých markantů na voze, případně podle SPZ, identifikovat majitele/provozovatele takového vozidla. Takové zveřejňování VIN však není v souladu s názorem Úřadu na ochranu osobních údajů, který říká, že v tomto případě jde o osobní údaje ve smyslu § 4 písm. e zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. APPAA bude takový názor samozřejmě plně respektovat, stejně tak jako bude doporučovat svým členům, aby tento názor ÚOOÚ také striktně dodržovali.

Někteří z členů APPAA zároveň upozorňují na fakt, že při využívání služeb společnosti CEBIA musí do jejich systému zadávat aktuální stav tachometru prověřovaného vozu. „Nejen, že za službu platíme v řádu stokorun, ale ještě poskytujeme firmě CEBIA zdarma data“, upozorňuje zástupce jednoho autobazaru, který si však nepřeje být jmenován a doplňuje: „Navíc se občas stane, že při výkupu vozu hlásí systém CEBIA, že vozidlo nemá stočený tachometr, ale například za měsíc už je vše jinak a vozidlo má najednou další záznamy, které říkají, že vůz stočený je“.

APPAA za krátkou dobu svojí existence vyřešila několik desítek sporů zákazníků s autobazarem, připravila Kodex poctivého podnikání obchodníka s ojetými vozy, navrhla Ministrovi obchodu a průmyslu spolupráci při řešení otázek spojených s přetáčením tachometrů a nadále usiluje o to, aby členská základna APPAA byla složena pouze z těch obchodníků, kteří ve vztahu k zákazníkům jednaní poctivě a v souladu s platnou legislativou. Věříme, že i společnost CEBIA má, kromě svých komerčních záměrů a cílů, stejný zájem a že v budoucnu bude s naší Asociací spíše spolupracovat, než aby zpochybňovala její smysl zveřejňováním spekulativních názorů.

Pro celkový přehled uvádíme i zmiňovaný článek společnosti CEBIA:

Co je to APPAA?
Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů si klade za cíl sdružovat obchodníky s ojetými vozy dodržující veškerá pravidla poctivého a férového obchodování s ojetinami.

Zastupuje však jen přibližně 50 autobazarů z celkových téměř 1.200 autobazarů fungujících v ČR, tedy jen necelých 5% trhu. Členem této asociace není žádný velký autobazar.

Nabízí se otázka – čím jménem tedy tak často vystupuje předseda této asociace pan Přikryl v médiích? Co tato asociace za několik let své existence udělala pro nápravu nepravostí na trhu s ojetými vozidly, a to jak pro autobazary, tak pro jejich zákazníky? Je opravdu v ČR jen necelých 5% autobazarů schopných dodržovat kodex této asociace nebo tato asociace nemá pro autobazary žádný význam? Navíc tato asociace tvrdí, že podporuje myšlenku veřejného přístupu k informacím o vozidlech a přitom razantně odmítá zveřejňování VIN v inzerci ojetých vozidel.

Je uvedení VIN v inzerátu auta proti zákonu na ochranu osobních údajů?
Zveřejnění VIN ve spojení s fotografií vozidla a případně i jeho SPZ není v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Když je prodávající vlastníkem vozidla, může si pochopitelně inzerovat takové vlastní údaje, které uzná za vhodné. Může si tedy dát do inzerátu např. VIN, SPZ a další standardně uváděné údaje ve formě textu či fotografií.

Pokud není inzerent vlastníkem vozidla – autobazar má například automobil v komisním prodeji, i tak lze zveřejňovat při inzerci takové údaje, a to na základě smluvního ujednání mezi prodávajícím (tj. vlastníkem vozidla) a autobazarem. Vlastník vozidla si objednává u autobazaru prodej vozidla třetí osobě, a tudíž se dá předpokládat, že bude s medializací (uveřejněním informací o prodeji vozidla v elektronické podobě, a to včetně jeho VIN) souhlasit.  Protože pak bude prodej vozidla transparentnější, důvěryhodnější a hlavně rychlejší. A to je snad v zájmu vlastníka vozidla.

 

Zdroj: www.appaa.cz + www.cebia.cz

Související články

Cebia: Neuvedení VIN na inzerátu ojetiny často kryje fiktivní inzerci
Cebia: Neuvedení VIN na inzerátu ojetiny často kryje fiktivní inzerci

Některé autobazary, které inzerují na internetových portálech, nezveřejňují u inzerovaných vozidel jejich VIN. Autobazary tak kryjí vlastní fiktivní inzerci neexistujících nebo již dříve prodaných vozidel. Takové inzeráty s atraktivními, ale virtuálními auty, slouží jen jako vějička k upoutání zájmu zákazníka. Tomu pak autobazar nabídne jiné auto. V poslední době naši společnost na tyto případy stále […]

Reakce APPAA na sdělení společnosti Cebia
Reakce APPAA na sdělení společnosti Cebia

Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů (APPAA) se důrazně ohrazuje proti nepravdivé a závádějící informaci společnosti Cebia ohledně zveřejňování VIN v inzerci. „VIN vozidel nezveřejňují na inzertních serverech nejen malé a střední autobazary, ale také velcí prodejci jako např. AAA Auto, Das WeltAuto, Škoda Plus nebo Auto ESA“, říká Petr Přikryl, předseda asociace a pokračuje: […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!