Cebia SUMMARY 2/2016

13. července 2016, 12:16

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly.

Hlavní informace
Společnost Cebia provedla pravidelnou kvartální analýzu vývoje trhu ojetých vozidel, tentokrát v meziročním srovnání prvního pololetí 2016 se stejným obdobím loňského roku. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných a prověřovaných ojetých vozidel a byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů.

Většina sledovaných parametrů trhu s ojetými vozidly byla ovlivněna pokračujícím růstem dovozu ojetin ze zahraničí. Letos se podle údajů Svazu dovozců automobilů v období ledna až června dovezlo do ČR 81.860 ojetých vozidel, což je v meziročním srovnání o 13% více.

Příčiny zvýšení počtu dovážených ojetin:
• zvýšené aktivity firem dovážejících ojetá auta ze zahraničí
• obavy českých zákazníků (často neopodstatněné) před nízkou kvalitou a riziky ojetých vozů českého původu
• předpoklad, že vozy v zahraničí (především v SRN) jsou lépe vybavené, udržované a jezdí po kvalitnějších silnicích
• názor mnohých motoristů, že vozidla dříve vyrobená byla kvalitnější a méně poruchová
• uměle oslabený kurz koruny zdražuje dovážené ojetiny, což by naopak mělo zákazníky od nich odrazovat, což se však v praxi neděje

Dovozci si stále častěji vybírají vozy v Německu (17%) a v Itálii (8%). Podíl všech ostatních zemí činí jen 5%. Poprvé v historii je více než polovina dovážených vozidel starších 10 let.

Ve sledovaném období došlo ke zvýšení celkové míry stáčení ojetin o 2 procentní body na výsledných 42%. Průměrný udávaný stav tachometru byl v první polovině tohoto roku 159 tisíc kilometrů. „Dlouhodobě sledujeme na vzorku prověřovaných vozidel míru jejich stáčení, které je nejen v ČR dlouhodobým problémem. Naše společnost podporuje přijetí nového zákona, který by výslovně postihoval stáčení jako trestný čin. Zároveň však upozorňujeme, že tímto krokem se problém stáčení nevyřeší, ani nezlepší, stejně jako se takovou legislativou nevyřešil v žádné zemi. Problém je totiž v dokázání skutkové podstaty trestného činu tomu, kdo skutečně vozidlo stočil. Stejný důkazní problém je v ČR i nyní, kdy stáčení je klasifikováno jako trestný čin podvodu. Nový zákon by pouze zabránil bezostyšnému nabízení stáčení firmami na internetu,“ řekl Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Vzrostl i podíl omlazených vozidel, a to na 24%. Znamená to, že téměř každé čtvrté vozidlo je ve skutečnosti průměrně starší o 1,8 roku než tvrdí prodejce.

Čeští zákazníci mají největší zájem o ojeté vozy s cenou mezi 100 a 200 tisíci korun, zatímco dříve dominovaly ojetiny do 100 korun. Příčinu spatřujeme v rostoucí kupní síle obyvatel.

Další podrobnosti a ukazatele trhu s ojetými vozidly jsou uvedeny v následujících kapitolách.

Vývoj počtu dovážených ojetin
Již počátkem roku 2015 se po několikaletém poklesu nastartoval růst počtu dovážených ojetin, který pokračoval i v letošním roce. Tempo růstu se však letos výrazně zpomaluje. Zatímco vloni v pololetí vzrostl počet dovážených ojetých vozidel v meziročním srovnání o 23%, letos vzrostl již jen o 13%.

Letos se podle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) v období ledna až června dovezlo do ČR 81.860 ojetých vozidel.


Původ vozidel
Přestože již rok a půl roste počet ojetin dovážených do ČR ze zahraničí, stále na trhu se 70% podílem naprosto převažují vozy českého původu. Nicméně vlivem růstu zájmu českých motoristů o dovážené ojetiny se podíl českých ojetin od roku 2015 snížil (ze 77 na 70%). Navíc je třeba vzít v úvahu, že i část vozidel provozovaných v ČR, která jsou nabízena k prodeji jako „českého“ původu, byla dříve dovezena ze zahraničí. Historie těchto vozů nebyla tedy po celou dobu jejich provozování tvořena na našem území a většinou není možné ji celou zdokumentovat.

Dovozci si stále častěji vybírají vozy v Německu (17%) a v Itálii (8%). Podíl všech ostatních zemí činí jen 5%.

Stáří dovážených ojetin
Podle údajů SDA je více než polovina ojetin dovezených do ČR od počátku roku starší než 10 let.

Důsledkem této skutečnosti je pokračující stárnutí celého českého vozového parku, jehož průměrné stáří dosáhlo ke konci loňského roku 14,3 roku (v roce 2014 to bylo 14,1 roku).

Podíl stočených vozidel
Ve sledovaném období došlo ke zvýšení celkové míry stáčení ojetin o 2 procentní body na výsledných 42%. Je zde patrný vliv rostoucího počtu dovážených ojetin, které jsou stáčeny zhruba o 50% častěji než vozy českého původu.

Stav najetých kilometrů uváděný při prodeji se nejčastěji pohybuje v rozmezí 100 až 200 tisíc kilometrů, a to u 48% prodaných vozidel. Vzrostl počet vozidel s udávaným stavem tachometru nad 200 tisíc kilometrů, a to na 24%.

Průměrný udávaný stav tachometru byl v první polovině tohoto roku 159 tisíc kilometrů. Vzhledem k tomu, že 42% vozidel bylo v daném období průměrně stočeno o 100 tisíc kilometrů, lze dopočítat skutečný průměrný stav najetých kilometrů u prodávaných vozidel na 201 tisíc kilometrů.


Podíl omlazených vozidel
Podíl omlazených vozidel, který rostl již v prvním čtvrtletí, vzrostl již na 24%. Znamená to, že téměř každé čtvrté vozidlo je ve skutečnosti starší než tvrdí prodejce. Příčina je pravděpodobně ve stále rostoucím počtu dovážených vozidel, u nichž se často padělá rok uvedení do provozu před jejich registrací na referátu dopravy jednoduchým falšováním původního zahraničního technického průkazu.

Průměrně jsou letos vozidla omlazována o 1,8 roku.

Prodejní cena
Čeští zákazníci mají největší zájem o ojeté vozy s cenou mezi 100 a 200 tisíci korun. Podíl těchto vozidel na prodejích v prvním pololetí 2016 činil 38%. Zde je možné sledovat dlouhodobou změnu trendu – dříve zákazníci kupovali nejčastěji ojetiny s cenou do 100 tisíc korun (v polovině roku 2014 činil tento segment dokonce 39% – oproti letošním 30%). Příčinou je zřejmě růst příjmů českého obyvatelstva a z toho plynoucí orientace na kvalitnější ojetiny.

Průměrná prodejní cena ojetiny se dlouhodobě drží kolem hranice 200 tisíc korun, konkrétně v období ledna až června byla 192.200 korun. Skutečná prodejní cena je podle programu CebiCat GT, což je nástroj pro stanovení tržní ceny ojetého vozu, o 4 až 6 % nižší než cena nabídková.

Nejoblíbenější barvy
Nejoblíbenější barvou ojetých vozidel v ČR byla v prvním pololetí bílá, která poprvé dosáhla podílu 20%, následovaná šedou (18%) a modrou (13%). Podíl bílých ojetých vozů dlouhodobě roste, což odpovídá českému i celoevropskému trendu u nových vozidel.

Doba prodeje
Ve sledovaném období prvního pololetí letošního roku se zkrátila průměrná doba prodeje ojetiny z 64 dní na 59 dní. Příčinou jsou pravděpodobně vysoké letošní prodeje, které hlásí české autobazary. Do 1 měsíce se prodá 56% aut, do 2 měsíců dalších 25%.

Stále roste využívání systému Cebia REPORT pro podporu inzerce, který zkracuje dobu prodeje průměrně o 10 dní. Systém Cebia REPORT je využíván především na inzertním portálu Sauto.cz, kde je aktuálně přes 5.200 vozů s tímto osvědčením.

Rychlost prodeje je pozitivně ovlivněna i stále masivnějším zaváděním funkcionality online prověřování vozidel na inzertní portály. Zájemci o vozidlo si tak mohou jedním kliknutím zjistit informace z historie vozidla uvedené v systému AUTOTRACER na www.zkontrolujsiauto.cz. Kromě již zmíněného portálu Sauto.cz byl tlačítky na prověření letos vybaven i portál Cars.cz a v červnu i portál Automodul.cz. Kromě těchto velkých portálů zavedla tlačítka na svých webech i více než stovka samotných prodejců, jejichž seznam je uveden zde.

Nejprodávanější modely
V období ledna až června letošního roku byly s velkým náskokem nejprodávanějšími ojetými vozy Škoda Octavia a Fabia. Tyto modely však dlouhodobě snižují své podíly ve prospěch VW Passat a Golf, Ford Focus nebo Škoda Superb.

Uvedená čísla mohou být ovlivněna výrazným růstem dovozu ojetin do ČR, kde podíly dovážených značek se liší od podílů značek ojetin s českým původem.

TOP 20 nejprodávanějších modelů


 

Související články

Cebia SUMMARY 1/2016
Cebia SUMMARY 1/2016

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Hlavní informace Společnost Cebia provedla pravidelnou kvartální analýzu vývoje trhu ojetých vozidel, tentokrát v meziročním srovnání prvního čtvrtletí 2016 se stejným obdobím loňského roku. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných a prověřovaných ojetých vozidel a byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů. […]

Cebia uvedla na trh sofistikovaný nástroj pro stanovení tržní ceny ojetého vozu
Cebia uvedla na trh sofistikovaný nástroj pro stanovení tržní ceny ojetého vozu

Cebia spustila program pod názvem CebiCat GT, který umí v režimu online stanovit reálnou „obvyklou cenu“ ojetého vozidla a sám se neustále automaticky učí z trhu. Program je zatím k dispozici pouze pro partnery společnosti, kde ho nejvíce využívají soudní znalci, pojišťovny, leasingové a splátkové společnosti, ale i prodejci ojetých vozidel. V průběhu tohoto roku […]

Dvě třetiny lidí mylně hledají ve VIN kódu rok výroby vozidla
Dvě třetiny lidí mylně hledají ve VIN kódu rok výroby vozidla

Nakupujte v týdnu od 29.8. do 4.9.2016 těsnění a motorové díly Elring a Kolbenschmidt za polovinu + něco navíc z garážovky: Momentové nástavce, univerzální sorbent. Podrobnosti, zajímavosti a další informace ke stažení ve formátu PDF – ZDE.

Má být belgické řešení proti stáčení tachometrů vzorem pro ČR?
Má být belgické řešení proti stáčení tachometrů vzorem pro ČR?

V Belgii se podařilo omezit stáčení kilometrů a jejich řešení bývá často dáváno za vzor pro Českou republiku. Vyřešili však jen samotné stáčení tím, že všechny firmy činné v oblasti automobilového průmyslu povinně zapisují stavy tachometru. Ze zákona je pak poskytují belgické neziskové společnosti Car-Pass. Bez dokumentu Car-Pass nelze v Belgii prodat ojeté auto. Tímto […]

Cebia SUMMARY 3/2016
Cebia SUMMARY 3/2016

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Hlavní informace Společnost Cebia provedla pravidelnou kvartální analýzu vývoje trhu ojetých vozidel za období prvních 3 čtvrtletí 2016. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných a prověřovaných ojetých vozidel a byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů. Letos se podle údajů Svazu dovozců […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!