Cebia SUMMARY 1/2016

18. dubna 2016, 17:16

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly.

Hlavní informace
Společnost Cebia provedla pravidelnou kvartální analýzu vývoje trhu ojetých vozidel, tentokrát v meziročním srovnání prvního čtvrtletí 2016 se stejným obdobím loňského roku. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných a prověřovaných ojetých vozidel a byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů.

Hlavním trendem sledovaného období, který ovlivnil řadu dalších ukazatelů, byl pokračující růst počtu dovážených ojetých vozidel o 8%. Polovina těchto vozidel je starší 10 let. Dovážené vozy přinášejí řadu rizik, zejména vyšší míru stáčení kilometrů (o 50%), vyšší riziko omlazení, riziko neznámého původu a předělání identifikátorů vozidla a další. Tento trend má vliv na pokračující stárnutí českého vozového parku a tím i na ekologii a bezpečnost silničního provozu.

 „Příčinu pokračujícího růstu dovozu ojetin ze zahraničí vidíme především ve snaze českých zákazníků vyhnout se českým stočeným vozům. Neuvědomují si však, že problém stáčení existuje všude a není českým specifikem. Naopak převoz vozidla přes hranice je pro podvodníky dobrou příležitostí řadu věcí na autě ´vylepšit´, protože zjistit historii auta v zahraničí je daleko obtížnější. Podle všech našich analýz jsou dovážené ojetiny v mnoha ohledech rizikovější než vozy českého původu. Rostoucí zájem českých zákazníků o tyto vozy určitě není příslibem zlepšení kvality českého vozového parku,“ řekl Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia. Dále dodal: „Řada zákazníků se domnívá, že nabídka ojetých vozů v zahraničí je lepší, resp. že vozy jsou v lepším stavu, lépe udržované a lépe vybavené. To může být pravda, ale faktem je, že do ČR se hromadně dovážejí vozy, které v západní Evropě sloužily ve firemních flotilách, a jejich reálný stav tachometru bývá velmi vysoký a tomu odpovídá i jejich opotřebení.“

Dobrou zprávou je, že nedochází ke zvyšování celkové míry stáčení ojetin, která se již několik let drží na hranici 40%. Roste počet vozidel s udávaným vyšším stavem najetých kilometrů a průměrně udávaný stav vzrostl na 152 tisíc kilometrů. Čeští zákazníci mají největší zájem o ojeté vozy s cenou do 200 tisíc korun. Podíl těchto vozidel na prodejích v prvním čtvrtletí 2016 činil 69%. Průměrná cena letos prodaných ojetin je 203.800 korun.
 
Další podrobnosti a ukazatele trhu s ojetými vozidly jsou uvedeny v následujících kapitolách.
 
Vývoj počtu dovážených ojetin
Od počátku letošního roku pokračuje trend růstu počtu dovážených ojetin. Tempo růstu se však letos výrazně zpomalilo. Zatímco vloni v prvním kvartálu vzrostl počet dovážených ojetých vozidel v meziročním srovnání o 24%, letos vzrostl již jen o 8%. Letos se podle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) v období ledna až března dovezlo do ČR 36.676 ojetých vozidel.
 
 
Původ vozidel
Podíl dovážených ojetin je stále minoritní a se 70% podílem letos stále převažuje prodej ojetých vozidel českého původu. Nicméně vlivem růstu zájmu českých motoristů o dovážené ojetiny se podíl českých ojetin od počátku roku 2015 snížil.
 
Dovozci si tradičně vybírají nejčastěji vozy v Německu (16%) a v Itálii (9%). Podíl všech ostatních zemí činí jen 5%.
 
 
Stáří dovážených ojetin
Podle údajů SDA je polovina ojetin dovezených do ČR od počátku roku starší než 10 let. Výsledkem tohoto trendu je pokračující stárnutí českého vozového parku. Průměrné stáří dosáhlo ke konci loňského roku 14,3 roku (v roce 2014 to bylo 14,1 roku). Vozidla starší 15 let tvoří dokonce 40,6%.
 
Rizika dovážených ojetin
Dovážené ojetiny přináší českým motoristům vyšší rizika než u vozy českého původu. Například pravděpodobnost, že by mohl být dovezený vůz stočený, je o 50% vyšší než u tuzemských ojetin. Lidé se často mylně domnívají, že výběrem vozidla ze zahraničí se vyhnou stočeným tachometrům. Ve skutečnosti se do ČR často účelově dovážejí vozidla s nezjistitelnou historií, která lze v zahraniční relativně levně koupit. Tento obchod je sice znevýhodněn oslabeným kurzem české koruny, ale přesto nadále roste.
 
U dovážených ojetin se ve zvýšené míře vyskytují i další rizika, jako je neznámý původ vozidla a předělání jeho identifikátorů. Takto jsou v tuzemsku často legalizována vozidla odcizená v zahraničí. Navíc u dovážených ojetin hrozí i omlazení vozidla, neodvedené DPH nebo falešné servisní knihy, resp. falešné záznamy většinou neexistujících servisů.
 
 
Podíl stočených vozidel
Společnost Cebia dlouhodobě sleduje na vzorku prověřovaných vozidel míru jejich stáčení. V průběhu loňského roku stoupl podíl stočených vozidel nad hranici 40%, následně však opět poklesl. Dlouhodobě nedochází ke zvyšování celkové míry stáčení ojetin, která se již několik let drží na hranici 40%.
 
Nejčastěji se stáčejí nejprodávanější modely značek Škoda, Volkswagen, Audi, BMW, Ford, a Renault. Po těchto vozech je největší poptávka, mají největší podíly na prodejích ojetin, a proto u nich podvodníci nejvíce stáčejí počítadla ujetých kilometrů.
 
Stav najetých kilometrů uváděný při prodeji se nejčastěji pohybuje v rozmezí 100 až 200 tisíc kilometrů. Vzrostl i počet vozidel s udávaným stavem tachometru nad 200 tisíc kilometrů, a to z 20 na 22%.
 
Průměrný udávaný stav tachometru byl na počátku tohoto roku 152 tisíc kilometrů. Vzhledem k tomu, že 40% vozidel bylo v daném období průměrně stočeno o 100 tisíc kilometrů, lze dopočítat skutečný průměrný stav najetých kilometrů u prodávaných vozidel na 192 tisíc kilometrů.
 


Podíl omlazených vozidel
Podíl omlazených vozidel vzrostl. Příčina je pravděpodobně ve zvýšení počtu dovážených vozidel, u nichž se často padělá rok uvedení do provozu před jejich registrací na referátu dopravy jednoduchým falšováním původního zahraničního technického průkazu.
 
Průměrně jsou letos vozidla omlazována o 1,6 roku.
 
 
Prodejní cena
Čeští zákazníci mají největší zájem o ojeté vozy s cenou do 200 tisíc korun. Podíl těchto vozidel na prodejích v prvním čtvrtletí 2016 činil 69%.
 
Průměrná prodejní cena ojetiny se letos stále drží těsně nad hranicí 200 tisíc korun, konkrétně byla v období ledna až března – 203.800 korun. Skutečná prodejní cena je podle programu CebiCat GT, což je nástroj pro stanovení tržní ceny ojetého vozu, o 4 až 6% nižší než cena nabídková.
 
 
Nejoblíbenější barvy
Nejoblíbenější barvou ojetých vozidel v ČR byla v prvním čtvrtletí bílá. Podíl bílých ojetých vozů roste, což odpovídá českému i celoevropskému trendu u nových vozidel.
 
Podle letošní statistiky SDA dominuje u nově registrovaných vozidel bílá barva:
Bílá   30 %
Šedá   21 %
Modrá   14 %
Černá   12 %
Červená  11 %
 
Doba prodeje
Ve sledovaném období prvního čtvrtletí letošního roku se zkrátila průměrná doba prodeje ojetiny z 64 dní na 60 dní. Příčinou je pravděpodobně mírná zima, během níž zákazníci neodkládali koupi auta.
 
Stále roste využívání systému Cebia REPORT pro podporu inzerce, který zkracuje dobu prodeje průměrně o 10 dní. Systém certifikátů Cebia REPORT je využíván především na inzertním portálu Sauto.cz, kde je aktuálně přes 5.000 vozů s tímto certifikátem.
 
Nejprodávanější modely
V období ledna až března letošního roku byly s velkým náskokem nejprodávanějšími ojetými vozy Škoda Octavia a Fabia. Na přední příčky se oproti stejnému období loňského roku dostal VW Passat a výrazně posílil také zájem o Škodu Superb.
 
 
Uvedená čísla mohou být ovlivněna výrazným růstem dovozu ojetin do ČR, kde podíly dovážených značek se liší od podílů značek ojetin s českým původem.

Podíly TOP 10 značek v oblasti dovážených ojetin (podle SDA):

Související články

Cebia uvedla na trh sofistikovaný nástroj pro stanovení tržní ceny ojetého vozu
Cebia uvedla na trh sofistikovaný nástroj pro stanovení tržní ceny ojetého vozu

Cebia spustila program pod názvem CebiCat GT, který umí v režimu online stanovit reálnou „obvyklou cenu“ ojetého vozidla a sám se neustále automaticky učí z trhu. Program je zatím k dispozici pouze pro partnery společnosti, kde ho nejvíce využívají soudní znalci, pojišťovny, leasingové a splátkové společnosti, ale i prodejci ojetých vozidel. V průběhu tohoto roku […]

Cebia zjistila, které modely ojetých aut se nejvíce stáčejí
Cebia zjistila, které modely ojetých aut se nejvíce stáčejí

Cebia na základě analýzy vloni prověřovaných ojetin zjistila, že nejčastěji se stáčejí nejprodávanější modely značek Škoda, Volkswagen, Audi, BMW, Ford, a Renault. Po těchto vozech je největší poptávka, mají největší podíly na prodejích ojetin, a proto u nich podvodníci nejvíce stáčejí počítadla ujetých kilometrů. Zároveň Cebia zjistila, že dlouhodobě nedochází ke zvyšování celkové míry stáčení […]

Cebia SUMMARY 4/2015
Cebia SUMMARY 4/2015

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Hlavní informace o trhu ojetých vozidel v roce 2015 Společnost Cebia provedla celoroční analýzu výsledků trhu ojetých vozidel za rok 2015. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných ojetých vozidel a byly doplněny z dat Svazu dovozců automobilů (SDA), importérů vozidel, informací […]

Cebia SUMMARY 2/2016
Cebia SUMMARY 2/2016

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Hlavní informace Společnost Cebia provedla pravidelnou kvartální analýzu vývoje trhu ojetých vozidel, tentokrát v meziročním srovnání prvního pololetí 2016 se stejným obdobím loňského roku. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných a prověřovaných ojetých vozidel a byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů. […]

Dvě třetiny lidí mylně hledají ve VIN kódu rok výroby vozidla
Dvě třetiny lidí mylně hledají ve VIN kódu rok výroby vozidla

Nakupujte v týdnu od 29.8. do 4.9.2016 těsnění a motorové díly Elring a Kolbenschmidt za polovinu + něco navíc z garážovky: Momentové nástavce, univerzální sorbent. Podrobnosti, zajímavosti a další informace ke stažení ve formátu PDF – ZDE.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!