Cebia SUMMARY 3/2016

17. října 2016, 8:22

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly.

Hlavní informace

Společnost Cebia provedla pravidelnou kvartální analýzu vývoje trhu ojetých vozidel za období prvních 3 čtvrtletí 2016. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných a prověřovaných ojetých vozidel a byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů.

Letos se podle údajů Svazu dovozců automobilů v období od ledna do září dovezlo do ČR 123.837 ojetých vozidel, což bylo v meziročním srovnání o 10% více. V polovině letošního roku činil nárůst 13%. Dynamika růstu se tak v průběhu letošního roku zmírňuje. V důsledku nárůstu počtu dovážených ojetých vozidel se snížil podíl ojetin českého původu ze 70 na 68%.

Špatnou zprávou je, že se dováží stále větší množství starých ojetin. Podíl dovážených ojetých vozidel starších 10 let činí již 51,5%. Tato skutečnost nepochybně přispívá stárnutí českého vozového parku, který dosáhl podle posledních údajů průměrného stáří 14,9 let,“ komentuje dosavadní vývoj ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.

Meziročně výrazně vzrostl počet vozidel s udávaným stavem tachometru nad 200 tisíc kilometrů, a to z 16% na 26%. Znamená to, že prodejci častěji přiznávají vyšší najetý stav tachometru a motoristé je častěji kupují. Průměrný udávaný stav tachometru byl v prvních 3 čtvrtletích tohoto roku 161 tisíc kilometrů. Pokud vezmeme v úvahu, že zhruba 40% vozidel bylo v daném období průměrně stočeno o 100 tisíc kilometrů, skutečný stav najetých kilometrů překračuje 200 tisíc kilometrů.

Začali jsme sledovat i další parametry prodávaných ojetin – existenci servisní knihy a udávaný počet předchozích majitelů. Zajímavé je, že v nadpoloviční většině případů byla k vozidlu dodávána servisní kniha (54%) a 53% vozidel byla po prvním majiteli. Je otázkou, zda předávané servisní knihy dokládají skutečnou servisní historii vozidel a neobsahují falšované servisní záznamy neexistujících servisů.

Patrně vlivem letních dovolených došlo k poklesu průměrné prodejní ceny (ze 192.200 na 191.800 korun) a prodloužení doby prodeje z 59 na 65 dní.

K zajímavým posunům došlo i z pohledu nejvíce prodávaných modelů ojetých vozidel. Zvýšil se podíl nejprodávanějšího modelu – Škoda Octavia z 9,5% na 10,2% a naopak klesly podíly řady dalších modelů vč. Škody Fabia.

Další podrobnosti a ukazatele trhu s ojetými vozidly jsou uvedeny v následujících kapitolách.

Vývoj počtu dovážených ojetin

Již od počátku roku 2015 roste počet dovážených ojetin. V letošním roce pokračuje růst, ale jeho tempo se postupně snižuje. V roce 2015 činil za první 3 čtvrtletí meziroční nárůst 24%, letos za stejné období vzrostl počet o 10%.

Letos se podle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) v období ledna až září dovezlo do ČR 123.837 ojetých vozidel.

Původ vozidel

Vlivem nárůst počtu individuálně dovážených ojetých vozidel do ČR postupně klesá podíl vozidel českého původu. Zatímco v průběhu roku 2016 činil podíl českých ojetin 70%, ve statistice za první 3 čtvrtletí 2016 podíl klesl na 68%. Oproti výsledku za první polovinu letošního roku se snížil i podíl vozidel dovážených z Německa ze 17% na 15% a to ve prospěch vozidel dovážených z jiných zemí, hlavně z Itálie.

Navíc je třeba vzít v úvahu, že auta původem ze zemí s globálními ekonomickými problémy v rámci EU (např. z Řecka, Španělska nebo Itálie) a mimo EU ze zemí východní Evropy (země bývalého Sovětského bloku a bývalé Jugoslávie) se často před dovozem do ČR krátce zaregistrují v SRN, kde dostanou německý technický průkaz a registrační značky a v ČR jsou pak zaregistrována jako dovoz ze SRN. Tato vozidla pak získají zdánlivý německý původ, který je pro české zákazníky důvěryhodný. Proto je důležité nechat si prověřit původ vozidla v zahraničí, kde se zjišťuje, zda a jak dlouho bylo vozidlo v dané zemí registrováno.

Stáří dovážených ojetin

Podle údajů SDA se podíl dovážených ojetých vozidel starších 10 let stále zvyšuje a činí již 51,5%.

Důsledkem této skutečnosti je pokračující stárnutí celého českého vozového parku, jehož průměrné stáří dosáhlo ke konci loňského roku 14,3 roku, v polovině roku již 14,9 roku. V polovině roku 2016 bylo v ČR registrováno 5.274.554 osobních vozidel.

Udávaný stav najetých kilometrů

Stav najetých kilometrů uváděný při prodeji se nejčastěji pohybuje v rozmezí 100 až 200 tisíc kilometrů, a to u 47% prodaných vozidel. Meziročně vzrostl počet vozidel s udávaným stavem tachometru nad 200 tisíc kilometrů, a to z 16% na 26%.

Průměrný udávaný stav tachometru byl v prvních 3 čtvrtletích tohoto roku  161 tisíc kilometrů. Vzhledem k tomu, že zhruba 40% vozidel bylo v daném období průměrně stočeno o 100 tisíc kilometrů, lze dopočítat skutečný průměrný stav najetých kilometrů u prodávaných vozidel na 201 tisíc kilometrů.

Servisní kniha a počet majitelů

Začali jsme nově sledovat, u kolika ojetých vozidel byla při prodeji předaná servisní kniha a jaký byl uvedený počet předchozích majitelů vozu.

Nadpoliviční většina ojetin je prodávána se servisní knihou, konktrétně v období prvních 3 kvartálů 2016 jich bylo 54%. Vzhledem ke známé praktice falšování servisních knih, resp. vytváření fiktivních servisních záznamů, bude počet servisních knih, které skutečně dokládají servisní historii vozidla, podstatně nižší.

Rovněž nadpoloviční většina vozidel je prodávána po prvním majiteli zapsaném v technickém průkazu, konkrétně 53%. Je otázkou, ke kolika vozidlům byl před prodejem vystaven duplikát technického průkazu, v němž pak figuruje jen jeden poslední majitel.

Prodejní cena

Průměrná prodejní cena ve sledovaném období mírně klesla ze 192.200 (stav v polovině letošního roku) na 191.800 korun. Bylo to pravděpodobně vlivem prázdnin a dovolených ve sledovaném období, kdy se prodává méně aut.

Klesl podíl vozidel do 100 tisíc korun ze 30% na 27%. Naopak stoupl podíl vozidel s cenou od 100 do 300 tisíc korun, celkem o 3%, konkrétně z 38 na 39% (100.001 – 200.000 Kč) a z 15 na 17% (200.001 – 300.000Kč). Nejprodávanější (39%) jsou vozy v ceně 100.001 až 200.000Kč.

Nejoblíbenější barvy

Nejoblíbenější barvou ojetých vozidel v ČR byla v prvních 3 čtvrtletích bílá, která dosáhla podílu 19%, následovaná šedou (16%) a modrou (15%).

Podle letošní statistiky SDA dominuje u nově registrovaných vozidel bílá barva:

Bílá           29%

Šedá        21%

Modrá      14%

Černá      12%

Červená  11%

Doba prodeje

V prvních 3 kvartálech letošního roku se oproti stavu v pololetí prodloužila průměrná doba prodeje z 59 na 65 dní. Příčinou byly pravděpodobně stejně jako u poklesu ceny letní dovolené. Do měsíce se prodalo 45% aut, do 2 měsíců dalších 22% a plná třetina aut se prodávala déle než 2 měsíce.

Stále roste využívání systému Cebia REPORT pro podporu inzerce, který zkracuje dobu prodeje průměrně o 10 dní. Systém Cebia REPORT je využíván především na inzertním portálu Sauto.cz, kde je aktuálně přes 5.400 vozů s tímto osvědčením.

Nejprodávanější modely

Ve sledovaném období došlo k poměrně výrazným změnám v prodeji jednotlivých modelů.

Stoupl podíl Škody Octavia z 9,5% na 10,2%, která je tak stále nejprodávanějším modelem v oblasti ojetých vozidel. Naopak klesl podíl Škody Fabia ze 7,2% na 6,8%. Klesly i podíly Volkswagen Passat a Golf (ze 4,5% na 4,1%, resp. 3,1% na 2,8%). Naopak si shodně polepšily korejské značky:  Hyundai i30 z 1,2% na 1,4% a Kia Ceed z 1,3% na 1,5%.

Uvedená čísla mohou být ovlivněna trvalým růstem dovozu ojetin do ČR, kde podíly dovážených značek se liší od podílů značek ojetin s českým původem.

Související články

Má být belgické řešení proti stáčení tachometrů vzorem pro ČR?
Má být belgické řešení proti stáčení tachometrů vzorem pro ČR?

V Belgii se podařilo omezit stáčení kilometrů a jejich řešení bývá často dáváno za vzor pro Českou republiku. Vyřešili však jen samotné stáčení tím, že všechny firmy činné v oblasti automobilového průmyslu povinně zapisují stavy tachometru. Ze zákona je pak poskytují belgické neziskové společnosti Car-Pass. Bez dokumentu Car-Pass nelze v Belgii prodat ojeté auto. Tímto […]

Dvě třetiny lidí mylně hledají ve VIN kódu rok výroby vozidla
Dvě třetiny lidí mylně hledají ve VIN kódu rok výroby vozidla

Nakupujte v týdnu od 29.8. do 4.9.2016 těsnění a motorové díly Elring a Kolbenschmidt za polovinu + něco navíc z garážovky: Momentové nástavce, univerzální sorbent. Podrobnosti, zajímavosti a další informace ke stažení ve formátu PDF – ZDE.

Asociace autobazarů zpochybňuje statistiky společnosti Cebia
Asociace autobazarů zpochybňuje statistiky společnosti Cebia

Asociace autobazarů APPAA reaguje na tiskovou zprávu společnosti Cebia, ve které její ředitel tvrdí, že počet ojetých aut se stočeným tachometrem v České republice stoupl na 42 procent. Podle APPAA je takové tvrzení nepodložené a nepravdivé, a má jediný cíl – vzbudit ve veřejnosti dojem, že téměř polovina vozidel v českých autobazarech má stočený tachometr a […]

Cebia SUMMARY 2/2016
Cebia SUMMARY 2/2016

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Hlavní informace Společnost Cebia provedla pravidelnou kvartální analýzu vývoje trhu ojetých vozidel, tentokrát v meziročním srovnání prvního pololetí 2016 se stejným obdobím loňského roku. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných a prověřovaných ojetých vozidel a byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů. […]

Téměř polovina zákazníků po cele Evropě zjistí do roka po koupi ojetiny problém
Téměř polovina zákazníků po cele Evropě zjistí do roka po koupi ojetiny problém

Nákup ojetého vozidla je riziková akce nejen pro zákazníky v ČR. Potvrdila to rozsáhlá studie evropského trhu s ojetými vozidly, kterou nechala vypracovat Evropská komise na velkém vzorku spotřebitelů i prodejců ojetin v celé Evropě. Zaměřila se na prodejní praktiky a jejich soulad se současnou legislativou a na informovanost zákazníků při nákupu a jejich následné […]

Téměř polovina ojetin se prodá v Praze a okolí
Téměř polovina ojetin se prodá v Praze a okolí

V Praze se prodá 26 procent ojetých vozidel, ve Středočeském kraji pak dalších 21 procent ze všech ojetých vozidel prodaných v ČR. Dalšími významnějšími centry prodeje ojetin jsou hlavní krajská města, především Brno a Ostrava. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost Cebia na vzorku ojetých vozidel prodaných za prvních 10 měsíců letošního roku. „Dominantní […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!