Kam směřuje aftermarket?

19. prosince 2016, 19:25

V Bukurešti se uskutečnila třetí konference aftermarketu zemí jižní a východní Evropy. Jejím cílem bylo upozornit zástupce branže o příležitostech a hrozbách na trhu aftermarketu s náhradními díly.

Konference se zúčastnili zástupci nejvýznamnějších organizací z branže spojené s aftermarketem a zástupci firem zabývajících se do výrobou a distribucí náhradních dílů a vybavení dílen. Motto akce bylo: “Budoucnost nezávislého automobilovém trhu se odehrává dnes.” Tímto výmluvným způsobem pořadatelé chtěli upozornit účastníky na nutnost okamžitých kroků. Kroků, které budou rozhodovat o budoucnosti společností působících na trhu s autodíly, včetně celého trhu servisního vybavení.

Aktivní roli v organizaci konference hrál Hartmut Röhl, prezident sdružení FIGIEFA. Prezident se ve svém projevu podělit s ostatními účastníky konference o své myšlenky a vyjádřil naději, že se tato konference zapíše natrvalo do kalendáře akcí zástupců nezávislého trhu v jižní a východní části Evropy.

Hlavním cílem konference byla diskuse o nejdůležitějších současných problémech nezávislého trhu ve střední a východní Evropě a zároveň podpořit společné kroky na ochranu jeho zájmů. Mezi hlavní hrozby nezávislého trhu v celé Evropě a po celém světě patří mimo jiné „Uzavřené telematické systémy“, problémy s přístupem nezávislých opraven k technické dokumentaci, nerespektování pravidel „Blokové vyjímky“ výrobci automobilů, ale také nová pravidla pro homologaci vozidel (předběžný návrh neobsahuje ustanovení o nutnosti mít OBD zásuvku v nových modelech automobilů).

Kromě hrozeb se také diskutovalo o hlavních příležitostech k růstu trhu s náhradními díly. Přednášející je spatřují mimo jiné ve využívání nových technologií v oblasti prodeje produktů a služeb (internet, mobilní aplikace, bezdrátové připojení), v nových modelech obchodních vztahů mezi distributory, servisy a obchody nebo projektech s cílem urychlit distribuci dílů (pravděpodobně povedou ke snížení zásob náhradních dílů ve skladech při zachování úrovně služeb).

Postavit se společně hrozbám a pevně se chytit příležitosti by měla umožnit nově připravovaná organizace:
– “Cílem konference Automotive Aftermarket bylo připravit účastníky nezávislého trhu s autodíly (IAM) na nadcházející události důležité pro celý náš průmysl. Mám na mysli zavádění nových technologií, kterými se snaží výrobci vozidel monopolizovat trh poprodejního servisu. Setkání bylo také příležitostí ukázat možnosti, jaké nabízí spojení sil do společné zájmové skupiny. Mám tu na mysli zřízení nezávislých sdružení firem a organizací působících v aftermarketu v zemích jižní a východní Evropy (IAM A SEE), které budou spolupracovat s organizací FIGIEFA s cílem bojovat za společné zájmy – k vytvoření politických, ekonomických a právních podmínek pro spravedlivou hospodářskou soutěž na automobilovém trhu. Myslím, že záměru bylo dosaženo, účastníci konference nám dali pozitivní zpětné vazby a mnoho z nich se zajímalo o podmínky, za jakých by mohli vstoupit do nové organizace. To dokazuje úspěch mise a celé konference. “- řekl Hartmut Röhl.

Konference byla také příležitostí k výměně zkušeností a srovnání situace na různých trzích jižní a východní Evropy.

3. Konference Automotive Aftermarket se konala dne 20. října 2016 v Bukurešti (Rumunsko), v budově parlamentu. Předchozí dvě konference se konaly v Bělehradě (Srbsko).

Související články

Stanovisko ACEA/CLEPA k přístupu k údajům o vozidlech ohrožuje konkurenci
Stanovisko ACEA/CLEPA k přístupu k údajům o vozidlech ohrožuje konkurenci

Koalice pojišťoven, dealerů, distributorů náhradních dílů pro automobily, leasingu a zákazníků říká: Stanovisko ACEA/CLEPA k přístupu k údajům o vozidlech ohrožuje konkurenci, inovaci a spotřebitelskou možnost výběru. Níže podepsaní sdílejí obavu, že u diskusí o možných technických řešeních přístupu k vnitřním údajům ve vozidlech není kladen dostatečný důraz na zájmy zákazníků. Vedle toho, že nepříznivě […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!