Chladič turba je pod tlakem – a bude hůř

23. března 2017, 14:20

Podle studií Nissens je 43% současného vozového parku vybaveno turbodmychadlem – a očekává se, že do konce roku 2019 toto číslo vzroste o dalších 30%. Se vzrůstajícím důrazem na životní prostředí, jakožto i snaha o zmenšování objemu motorů a spotřeby paliva, dosahuje mezichladič svých limitů jako nikdy dříve.

Dnešní motory jsou stále účinnější a každá část motoru je optimalizována pro maximální výkon. Zatímco motory vybavené turbodmychadlem obecně nabízí celou řadu výhod např. zvýšení výkonu a efektivity motoru, nižší spotřebu paliva, nižší emisní hodnoty motoru a menší tepelné namáhání motoru, do popředí se nyní čím dál častěji dostávají méně známe problémy s motorem, které souvisí s vyšší přetížením celého systému.

Od svého uvedení na trh před více než 30 lety, se turbodmychadlo zmenšilo na polovinu své původní velikosti, ale zvýšily se otáčky za minutu a tlak a tím pádem i teplota se s narůstajícími nároky neustále zvyšuje. Všechny uvedené aspekty zvyšují tlak na mezichladič v důsledku rozdílných hodnot okolního vzduchu na vstupu a výstupu. Toto v konečném důsledku zvyšuje poruchovost chladiče. Produktový manažer Nissens, který má na starost výzkum chlazení motoru, Steffen B. Jensen, vysvětluje: „V důsledku vysokého počtu turbodmychadel v moderních automobilech pozorujeme také zvýšený zájem o mezichladiče. Dříve jsme se soustředily na otázky netěsnosti a zanášení mezichladiče, nyní se se stoupajícím počtem instalovaných turbodmychadel na celém světě zaměřujeme na chyby při montáži. Jedná se o složitý produkt a pokud není jeho montáž provedena odborně, dochází k problémům. To je jeden z hlavních důvodů, proč se v průběhu posledních několika let zvyšuje počet odborných dotazů.“

Zobrazení vzájemné vazby mezichladiče a turbodmychadla

O které problémy se jedná?
I když hlavní příčinou problémů, které způsobují vnější poškození a úniky kapaliny mezichladiče, jsou poškození od kamenů a jiných částí vozovky, tak dalšími problémy, které se projevují se zvyšujícím se výskytem turbodmychadel, jsou:
• Zanesené mezichladiče
• Únik kapaliny mezichladiče v důsledku nadměrného tlaku systému

Zbytky oleje zanášející mezichladič
Nadměrný tlak v systému může způsobit poškození plastové komory

Steffen B. Jensen k tomu uvádí: „Problém zvaný zanesené mezichladiče není na trhu ničím novým, ale výměna turbodmychadla představuje nový typ rizika. Není-li výměna turbodmychadla provedena podle instrukcí, usazeniny mohou snadno ucpat mezichladič. A to zejména olej a jiné částečky, popř. ulomené části turbodmychadla. Kromě toho se setkáváme se zvýšeným počtem prosakujících mezichladičů v důsledku nadměrného tlaku v systému. Toto by nakonec mohlo vést k deformaci plastové nádrže a netěsnosti mezichladiče. Pokud jsou po montáži v systému přítomny usazeniny, hrozí riziko zablokování systému a zvýšení tlaku. Znamená to, že mezichladič musí odolat mnohem vyššímu tlaku, než pro jaký byl vyvinut/vyroben, což v konečném důsledku způsobí jeho poruchu. Jedná se o stejný problém, se kterým se setkáváme při manuálním zvyšování výkonu turbodmychadla. Vzrůstající tlak zvyšuje nároky na mezichladič a riziko poškození.“

Jak poznáme problémy s mezichladičem?

Je velmi důležité, aby byli mechanici seznámeni s možnými problémy mezichladiče a vždy dodržovali návod k montáži. U vadných nebo prosakujících mezichladičů se často projevuje řada problémů, z nichž tři jsou nejčastější. Produktový manažer Nissens radí: „Jak mechanici a řidiči nejčastěji rozpoznají vadný nebo prosakující mezichladič: znatelný pokles výkonu motoru, zvýšená spotřeba paliva nebo nadměrný kouř z výfuku. Tlak v systému turbodmychadla je nevyrovnaný, směs paliva a vzduchu obsahuje nedostatečné množství kyslíku, což způsobuje snížení výkonu motoru. Tato ztráta kyslíku v systému má vliv na proces spalování a způsobuje zvýšení spotřeby vozidla. V důsledku toho se ve výfukovém systému tvoří neobvyklé množství kouře, jelikož motor nedokáže spálit zvýšené množství paliva a správně jej vypustit přes výfukový systém. Aby došlo ke kompenzaci tohoto efektu, na turbodmychadlo je vyvíjen ještě vyšší tlak v důsledku chybějícího vzduchu, což může v krajním případě způsobit jeho selhání.“

 

V důsledku nadměrného tlaku dojde k poškození lamel. Tato chyba je často mylně připisována vadným trubičkám. Nicméně nadměrné množství oleje na mezichladiči indikuje nadměrný tlak v systému.

Jak tomu můžeme zabránit?

Nainstaluje-li mechanik nové turbodmychadlo bez kontroly mezichladiče, pak systém poběží pod vysokým tlakem a olej a částečky nahromaděné v mezichladiči se mohou dostat do spalovací komory. Pokud se částečky dostanou do spalovací komory, hrozí velké riziko poškození motoru.

Z tohoto důvodu Nissens důrazně doporučuje výměnu mezichladiče po selhání turbodmychadla, aby bylo zajištěno, že mezichladič neobsahuje např. zbytky oleje či kovových nebo jiných částeček. Po montáži nového turbodmychadla musí být řádně zkontrolovány všechny systémové komponenty, aby bylo zajištěno, že nejsou zaneseny olejem nebo kovovými částečkami.

Studie Nissens ukazují, že 75% všech nových evropských modelů automobilů uvedených na trh v posledních pěti letech je vybaveno turbodmychadlem. Znalost vzájemné vazby mezichladiče a turbodmychadla je tak důležitější než kdy předtím.

Související články

Novinky v sortimentu Nissens 3/2017
Novinky v sortimentu Nissens 3/2017

Firma Nissens rozšiřuje nabídku o další reference.

Důvody selhání turbodmychadel
Důvody selhání turbodmychadel

Ve spolupráci s firmou Turbo-Tec Vám přinášíme poradnu, kde se její experti zaměří především na nejčastější příčiny poškození, prevenci a problémové typy motorů. Důvody selhání turbodmychadel – vnější faktory Nejprve se zaměříme na příčiny poškození turbodmychadel, ke kterým dochází bez ohledu na typ motoru a zároveň splňují podmínku vnějších faktorů – nejčastěji například mechanické nečistoty […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!