Termíny výměny řidičských průkazů

8. ledna 2010, 0:00

Většina z nás jsou také řidiči, a proto Vám přinášíme informace Autoklubu České Republiky o termínech výměny řidičských průkazů.

Rozhodujícím hlediskem pro výměnu dosavadních řidičských průkazů je datum vydání zapsané v těchto průkazech. A jak je to s jejich povinnou výměnou ?

§ 134 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, novelizovaný zákonem č. 229/2005 Sb., stanoví tři lhůty pro povinnou výměnu dosavadních řidičských průkazů za průkazy nového vzoru:
– pokud byl řidičský průkaz vydán v období od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, musí jej majitel vyměnit do 31. prosince 2007,
– pro průkazy vydané v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 je výměna nutná do 31. prosince 2010, 
–  třetí skupinu tvoří řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do 30. 4. 2004; ty je třeba vyměnit do 31. prosince 2013.

Pokud by řidič nedodržel příslušnou lhůtu stanovenou pro výměnu, pozbývá dosavadní řidičský průkaz platnosti. Je proto třeba pamatovat na lhůty stanovené zákonem pro výměnu.

Výměna řidičských průkazů
Výměna dosavadních průkazů je jednoduchá záležitost. Majitel průkazu navštíví pracoviště zabývající se agendou řidičských průkazů podle místa trvalého pobytu řidiče. Zde vyplní jednoduchý formulář a předloží
– občanský průkaz, 
– dosavadní řidičský průkaz a
– jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.

Zákon č. 361 požaduje, aby fotografie odpovídala podobě řidiče v době výměny řidičského průkazu a zobrazovala řidiče v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě nejméně 1,3 cm (13 mm), v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy. Výměna se provede zdarma; zákon o správních poplatcích totiž stanoví, že výměna provedená na úřední příkaz (v daném případě je tak stanoveno zákonem), nepodléhá správnímu poplatku.

Je vhodné nenechávat výměnu až na poslední dny lhůt stanovených zákonem č. 361; jen tak se lze vyhnout případným návalům na správním úřadě.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!