Předseda představenstva společnosti Fota o důvodech ztrát skupiny v roce 2012

20. května 2013, 20:13

Předseda představenstva společnosti Fota u příležitosti zveřejnění výroční zprávy zveřejnil dopis, ve kterém vysvětluje důvody ztrát společnosti v roce 2012. Mezi argumenty je zvyšující se konkurence, porušení smluv ze strany nájemců poboček nebo negativní jednorázové činnosti.

Podle předsedy představenstva Pavla Gizickiego utrpěla společnost v roce 2012 ztráty kvůli nižším, ve srovnání s předchozími roky, maržím prodeje. Velký vliv na ní měli i účinky jednorázových činností. Zvýšená konkurence na trhu distribuce automobilových dílů, společně se slabší poptávkou a intenzivní cenovou válkou, vyústila ve snížení hrubé marže. Na zvýšenou konkurenci má podle P. Gizickiego vliv zvýšení celkového počtu poboček a jejich nasycení kapitálem a rozšiřování distribuční sítě klíčových distributorů dílů. Silný tlak na ceny a významný pokles hrubé marže v souvislosti s prodejem pneumatik. Redukce nákladů pokryla ztráty jen částečně.

Velký vliv na chudé výsledky společnosti FOTA bylo ukončení činnosti v České republice a ukončení spolupráce s partnery, kteří porušili podmínky smlouvy o správě poboček FOTA.

Rozhodnutí o ukončení činnosti na českém trhu bylo způsobeno slabými dopady realizovaných nápravných opatření a nemožnost dalšího růstu bez podstatné finanční podpory ze strany mateřské společnosti. Kvůli ztrátám v České republice v roce 2012 společnost prodala celý svůj podíl ve firmě AUTOPRIMA a uznává významnou ztrátu z této investice. Dobrá zprávou je, že díky prodeji podílu již nebude společnost zatěžována ztrátami v příštích letech.

Fota provedla v minulém roce verifikaci své prodejní sítě a systému kontroly. Byla zjištěna řada porušení smluv při řízení poboček Fota. (viz. článek)

Dle předsedy představenstva je hlavní překážkou rozvoje skupiny obtížná situace na trhu. Mezi hlavní bariéry patří nízký provozní kapitál připadající na pobočky a vysoké zadlužení. Cílem je zlepšit úroveň zákaznických služeb a zavedení nová pravidla pro produkty. Nová organizace práce týmu odpovědného za nabídku má zajistit rychlou úpravu nabídky firmy a reagovat na měnící se požadavky trhu, včetně změn ve struktuře vozového parku.

Připravila nová pravidla pro zásobování zboží maloobchodních prodejen. Nový model bere v úvahu velikost a věkovou strukturu vozového parku, očekávání servisů v dodacích lhůtách a portfolio produktů nabízených ze strany dodavatelů. V roce 2013 začala postupná implementace nového modelu ve vybraných lokalitách.

Vzhledem k nákladům na realizaci projektů, se společnost rozhodla snížit velikost sítě, s cílem zvýšit koncentraci dostupných zdrojů a posilovat zbývající pobočky FOTA. Také začaly aktivity zaměřené na získání dodatečného kapitálu pro realizaci připravovaných projektů.

Související články

Fota proti bývalým pobočkám
Fota proti bývalým pobočkám

Vedení polské firmy Fota S.A. oznámilo zahájení soudního řízení proti bývalým pobočkám, kde audit odhalil závažná porušení podmínek spolupráce. Dle informací obsažených ve čtvrtletní zprávě, která byla zveřejněna 01.03.2013, kontrola dodržování zásad při majetku společnosti vykázala v několika případech závažná porušení. V návaznosti na výsledky kontroly, firma ukončila spolupráci se subjekty, které jsou odpovědné za […]

Autoprima končí
Autoprima končí

Jako první jsme Vás informovali, že firma FOTA prodala svůj většinový podíl ve firmě Autoprima. Na základě této skutečnosti firma Autoprima na sebe dne 2.11.2012 podala insolvenční návrh. Již z naší předchozí zprávy se dalo očekávat, že firma Autoprima, která je ve finančních problémech bude mít na trhu hodně těžkou pozici. Prodej 80% podílu firmě […]

Firma FOTA prodala svůj podíl ve firmě Autoprima
Firma FOTA prodala svůj podíl ve firmě Autoprima

Vedení firmy FOTA S.A. oznamuje, že dne 26. října 2012 byla s firmou MKcom se sídlem v Sopotem podepsána smlouva o prodeji podílu ve firmě Autoprima s.r.o. Podle podmínek dohody firma FOTA prodala 100% podílu ve společnosti odpovídající 80% základního kapitálu společnosti o jmenovité hodnotě 160.000 Kč za cenu 1.000 zlotych (6.000 Kč). Firma FOTA […]

Snížení úvěrových limitů pro firmu Fota S.A.
Snížení úvěrových limitů pro firmu Fota S.A.

Banka BZ WBK omezila množství úvěrových limitů poskytnutých společnosti Fota. Dříve podobně rozhodly banky Bank Handlowy ve Varšavě a Raiffeisen Bank Polska. Vedení firmy Fota SA dne 4. června 2013 obdrželo od banky dopis, který uvádí, že výsledky hospodaření společnosti za rok 2012 jsou v rozporu s některými smluvními ustanoveními uzavřených s bankou. V důsledku […]

Firma Fota SA podala návrh na konkurz
Firma Fota SA podala návrh na konkurz

Vedení firmy Fota SA na sebe podalo 28.6.2013 k soudu návrh na konkurz s možností reorganizace. Rozhodnutí je výsledkem nedohody s bankami, kdy je firma nucena bankám splatit všechny otevřené kredity. Firma Fota byla vlastníkem českého distributora náhradních dílů Autoprima, která je nyní v konkurzu. Na polském trhu byla roky dvojkou v objemu tržeb.

Návrh na konkurz firmy Autoprima Slovakia
Návrh na konkurz firmy Autoprima Slovakia

Vedení firmy Autoprima Slovakia podalo 31.3.2014 k soudu návrh na prohlášení konkurzu. 100% vlastníkem firmy je polská FOTA. Vedení firmy Autoprima oznámilo, že tržby již nestačí na pokrytí průběžných provozních nákladů a na splácení finančních závazků. Vlastník, firma FOTA, vedla jednání o prodeji svého 100% podílu. Tato jednání byla k 2.4.2014 neúspěšná. Dle vedení firmy […]

Návrh na konkurz firmy Autoprima Slovakia
Návrh na konkurz firmy Autoprima Slovakia

Vedenie firmy Autoprima Slovenská republika podalo 31.3.2014 na súd návrh na vyhlásenie konkurzu. 100% vlastníkom firmy je poľská FOTA. Vedenie firmy Autoprima oznámilo, že tržby už nestačí na pokrytie priebežných prevádzkových nákladov a na splácanie finančných záväzkov. Vlastník, firma FOTA, viedla rokovania o predaji svojho 100% podielu. Tieto rokovania boli k 2.4.2014 neúspešná. Podľa vedenia […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!